allesfrans.com

 • Krachtige aardbeving in Drôme

  5.4: zulke hevige aardbevingen zijn zeldzaam in Frankrijk.

 • Frauduleuze aanbieders van FDJ-aandelen

  Alleen aanbieders van beleggingsdiensten of financiële beleggingsadviseurs met de vereiste referenties kunnen inschrijvingen registreren.

 • Soorten fittingen en hun codering

  Wat zijn de meest gangbare fittingen en voor welke lampen worden ze gebruikt.

 • Krachtige aardbeving in Drôme

  5.4: zulke hevige aardbevingen zijn zeldzaam in Frankrijk.

 • Frauduleuze aanbieders van FDJ-aandelen

  Alleen aanbieders van beleggingsdiensten of financiële beleggingsadviseurs met de vereiste referenties kunnen inschrijvingen registreren.

  
BeginpaginaWerk en inkomenArbeidswetgevingWerken tijdens je vakantie

Werken tijdens je vakantie

donderdag 28 juni 2018 , door Hanjo

Heb je meer inkomsten nodig of ben je allergisch voor nietsdoen... Sommigen hebben redenen om tijdens hun betaalde vakantie te werken. Maar kan en mag dat wel? Het antwoord is duidelijk nee, juridisch gezien.

Het vorige artikel in deze rubriek: Werken op zondag - de regels
Beoordeling:
Bezoeken: 45
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Werken voor jouw werkgever tijdens jouw vakantie is ten strengste verboden. Het is ook verboden om een contract te sluiten met een andere onderneming (met uitzondering natuurlijk van deeltijdwerkers, die twee banen combineren, binnen de maximale wekelijkse arbeidstijd).

Waarom dit verbod? In de Franse wetgeving is het "droit au repos" verankerd. Deze term is verwarrend: hij suggereert dat terwijl de werkgever verplicht is zijn werknemer vijf weken betaald verlof per jaar aan te bieden, deze ervoor kan kiezen die niet op te nemen. Dat is niet het geval. Vakantie is ononderhandelbaar en werken zonder ooit te stoppen, ruïneert je gezondheid.

Misbruik van vertrouwen

Werk je naar eigen goeddunken en zonder jouw personeelsafdeling te waarschuwen voor een andere werkgever tijdens jouw "vrije" tijd? Dan komt dit neer op een schending van het wederzijds vertrouwen en een verlegging van het doel van de opschorting van de arbeidsovereenkomst, namelijk rust.

Het is met name op grond van de schending van de loyaliteitsplicht dat de werknemer kan worden ontslagen. En gebeurt dat werken bij een concurrent dan rechtvaardigt het een onmiddellijk ontslag wegens ernstig wangedrag.

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een werknemer is niet het enige gevaar waarmee de werknemer wordt geconfronteerd. In theorie kan de burgemeester of de prefect een rechtszaak aanspannen bij de districtsrechtbank en een schadeloosstelling aan de werkloosheidsverzekering eisen. Door tijdens je verlof bij een andere werkgever te werken, beroof je immers een werkzoekende van een mogelijke baan...

Tussen de druiven

Elk principe heeft zijn uitzondering, maar er is een job waarbij de werknemer geen risico loopt: je hebt het recht om een oogstcontract te ondertekenen (voor één maand). Maar ook om tijdens je vakantie tussen de wijnstokken te zweten moet je de toestemming van je werkgever hebben gekregen.

Werken hoeft natuurlijk niet per se een contract in loondienst te zijn. Mensen die naast hun baan als micro-ondernemer werken, zijn verplicht hun bedrijf gedurende de vakantieperiode draaiende te houden. Om problemen te voorkomen wordt hen aangeraden om zoveel mogelijk (en het is bijvoorbeeld mogelijk voor een consultant) forfaitaire diensten uit te voeren. Dit betekent dat bij het opmaken van facturen niet precies kan worden bepaald hoeveel werk daarmee gemoeid was. En nog een aanbeveling: kies een factuurdatum buiten de betaalde verlofperiode!

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |