allesfrans.com

 • De omleiding in de RN7 langs Villeneuve-sur-Allier

  Na tientallen jaren wachten krijgen de dorpelingen eindelijk rust en adem.

 • De postbode komt niet elke dag langs. Wat kun je doen?

  Je ziet de postbode maar enkele keren per week langs rijden. Wat kun je doen?

 • Ombudsman voor elektronische communicatie

  De ombudsman voor elektronische communicatie komt tussenbeide in geval van onenigheid met een telefoonoperator (vast of mobiel) of internetprovider.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaWerk en inkomenArbeidswetgeving"Astreinte", wat is dat?

"Astreinte", wat is dat?

maandag 20 augustus 2018 , door Hanjo

Jouw werkgever stelt beschikbaarheidsdiensten in. Wat zijn de gevolgen?

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 49
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Onder astreinte wordt verstaan de werktijden die bepaalde personeelsleden buiten de normale werktijden of vrije dagen of feestdagen beschikbaar moet zijn. Gedurende deze periode heeft de werknemer de verplichting bereikbaar te zijn en moet hij kunnen interveniëren om arbeid te verrichten, zonder evenwel permanent en onmiddellijk ter beschikking van de werkgever te staan. Hij is echter niet gedwongen in of bij zijn huis te blijven.

De beschikbaarheidsdienst kan telefonisch, operationeel of technisch zijn, hij kan zowel betrekking hebben op leidinggevend personeel als op het overige personeel, voltijds of deeltijds, ’s nachts, op een feestdag of op zondag. Het moet worden gecompenseerd, hetzij financieel, hetzij in de vorm van rust.

Tijdens de beschikbaarheidsdienst moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee perioden: de periode waarin de werknemer beschikbaarheidsdienst heeft en de periode waarin hij tussenkomt. De duur van deze interventie wordt als werkelijke arbeidstijd beschouwd, terwijl de tijd gedurende welke hij geen interventie heeft uitgevoerd als rusttijd wordt geteld. Er is geen sprake van asteinte wanneer hij binnen het bedrijf moet wachten. Deze wachttijd komt overeen met de werkelijke arbeidstijd en wordt als zodanig betaald omdat de werknemer geen persoonlijke activiteiten kan verrichten, zoals de beschikbaarheidsdienst toestaat.

De dienst wordt vastgelegd in een bedrijfs- of vestigingsovereenkomst of -conventie, of een filiaalovereenkomst of -conventie, waarin de wijze van organisatie wordt bepaald (financiële vergoeding, recuperatie van het verlof, responstijd voor de betrokken werknemers...). Bij gebreke hiervan kan deze worden vastgesteld door de werkgever na het informeren en raadplegen van de ondernemingsraad of de medezeggenschap en na het informeren van de arbeidsinspectie.

De invoering van een asteinte moet leiden tot een wijziging van de arbeidsovereenkomst en kan door de werknemer worden geweigerd.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Arbeidsduur in de privé sector

  Wat is de maximale aantal uren dat je in Frankrijk per week of dag mag werken en hoe moet dat over een jaar verdeeld zijn?

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |