allesfrans.com
 
BeginpaginaVerkeer en vervoerSignaleringSignalering op het Franse wegdek
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Signalering op het Franse wegdek

zondag 22 juli 2018 , door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 15 mei 2020

De betekenis van de verschillende strepen (de zogenaamde "signalisation horzontale") en hun regelgeving.

Het vorige artikel in deze rubriek: Nieuw verkeersbord voor fietsers
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 3.413
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Op het Franse wegdek kom je diverse soorten strepen tegen die ieder hun eigen wettelijke betekenis hebben. Dit zijn de belangrijkste:

Een ononderbroken lijn die twee (tegengestelde) weggedeelten scheidt

Deze "ligne continue" geeft aan dat een bestuurder niet over deze lijn mag gaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor het passeren van fietsers.
Scheidt de lijn twee tegengestelde rijrichtingen, dan is het verboden links van de lijn te rijden.

Een onderbroken lijn die twee tegengestelde weggedeelten scheidt

De strepen van deze "ligne de séparation" zijn 3 meter lang met een tussenruimte van 10 meter. Ze strepen mogen in beide richtingen worden gepasseerd om in te halen, net zoals in Nederland en België.

Een onderbroken lijn die rijbaan op een weg markeert.

Deze "ligne de délimitation de la chaussée et des voies de circulation" ligt rechts van je. De strepen zijn 3 meter lang met een tussenruimte van 3,5 meter. Indien nodig mag je over deze lijn gaan.

Ten onrechte wordt vermoed dat fietsers rechts van deze lijn moeten blijven.

Een onderbroken lijn die een voorbehouden weggedeelte scheidt.

Een "ligne de délimitation de la chaussée et des voies réservées" is een onderbroken lijn van 20 meter met een tussenruimte van 6 meter aan je rechterzijde die bijvoorbeeld de vluchtstrook markeert. Je mag er alleen overheen bij een noodsituatie.

Een onderbroken lijn die twee (tegengestelde) weggedeelten scheidt.

Deze strepen zijn 3 meter lang met een tussenruimte van 3,5 meter. Deze signalering kom je alleen in Frankrijk tegen:

 • als "ontmoedigingslijn". Een "ligne de dissuasion" kom je tegen op nauwe, bochtige weggedeelten of bij gevaarlijke passages, waar inhalen wordt afgeraden. Alleen langzaam verkeer mag hier worden ingehaald, maar een voertuig dat harder dan 60 km/u rijdt mag er niet worden ingehaald.
 • als waarschuwingslijn. Een "ligne d’avertissement" kondigt een ononderbroken lijn aan. Je mag deze onderbroken lijn alleen passeren als je er zeker van bent dat de inhaalmanoeuvre is afgerond is vóór de doorgetrokken lijn. Vaak wordt de onderlinge afstand steeds korter. Meestal vind je hier ook de "verdrijvingspijlen".
Een ligne de dissuasion vind je ook bij een uitvoegstrook, zoals op de autosnelweg. Je mag hier dan wel inhalen (de lijn naar links passeren), maar niet vanaf de meest linkse baan de lijn passeren naar de rechts gelegen uitvoegstrook.

Een onderbroken lijn en ononderbroken lijn.

Wanneer een "ligne continue et ligne discontinue" naast elkaar liggen mag alleen van de onderbroken zijde worden ingehaald. Bestuurders die deze lijnen hebben overschreden om in te halen, mogen ze echter weer oversteken om terug te keren naar hun normale positie op de weg.

Tijdelijke markering

Tijdelijke markeringen wordt aangebracht tijdens wegwerken. Ze zijn doorlopend of onderbroken en bestaan uit oranje lijnen of oranje spijkers. De lijnen hebben dezelfde betekenis als de permanente witte markeringen.

Verdrijvingspijlen

Deze "flèches de rabattement" geven aan dat je een ononderbroken lijn (inhaalverbod) nadert of wanneer het aantal rijbanen vermindert.

Elke inhaalbeurt moet worden voltooid vóór de laatste pijl (meestal drie) wordt bereikt en de inhaalbeurt mag niet beginnen vanaf de eerste pijl.

Op wegen met meer dan twee rijstroken zijn de verdrijvingspijlen geschilderd op de rijstrook die niet meer kan worden gebruikt. Je moet deze rijbaan zo snel mogelijk verlaten.

Pijlen langs een onderbroken lijn en ononderbroken lijn geven aan dat er een ononderbroken streep aankomt.

Voorsorteren

Als je een kruising nadert, kun je deze witte "flèches de sélection" tegen komen. Deze pijlen markeren de rijstrook die bestuurders moeten volgen om zich te bewegen in de richting die door de pijlen wordt aangegeven.
Bovendien moeten bestuurders op het kruispunt de richting of een van de richtingen volgen die zijn aangegeven op de rijstrook waarin hij of zij rijdt.

Als je op een voorsorteerstrook staat, mag je niet van baan veranderen, zelfs als je je realiseert dat je je vergist hebt. Ook aan het einde van het pad moet je de gekozen richting blijven volgen.

Tegen het midden van de weg is een rijbaan voorzien voor voertuigen die links willen afslaan, zodat ze recht doorgaand verkeer niet hinderen.

Een onderbroken lijn met brede strepen.

Aan de rechter zijde van de weg wordt een extra rijstrook toegevoegd. Deze rijstrook wordt begrensd door een ononderbroken lijn of door een zeer brede onderbroken lijn. Vaak vind je er ook het bord met de tekst "vehicules lents".
Het betreft hier een rijbaan voor langzaam verkeer (dat bijv. moeite heeft met het stijgende karakter van de weg). Langzaam verkeer rijdt per definitie zachter dan 60 km/u. Rijd je harder dan 60 km/u, dan mag je er niet rijden en moet je gebruik maken van de baan die links ervan ligt.

Wanneer je met je caravan 65 km/u rijdt, mag je dus niet op deze baan rijden.

Een rijbaan voor fietsers

Een "bande cyclable" is gereserveerd voor fietsverkeer zonder aanhanger. Ze zijn gescheiden van de andere banen door een witte of onderbroken lijn. Het is alle andere gebruikers verboden er te stoppen, te parkeren of erop te rijden.

Een busbaan

Verkeer op een "bande réservée aux transports aux commun" kan worden beperkt tot bussen, taxi’s en ambulances. Ze zijn gescheiden van de rest van de weg door zeer brede witte lijnen. Deze lijnen zijn continu of onderbroken.

Voetgangersoversteekplaats

Een "passage piétons" bestaat uit parallel aan de rijweg aangebrachte witte strepen. Je mag er niet op stoppen.

Ze heten in Frankrijk geen "zébra", die vind je hieronder!

Verdrijvingsstrepen

Deze "zébras" of "hachures" zijn witte strepen die een deel van het wegdek markeren. Je mag er niet op rijden, stoppen of parkeren.

Stopstrepen

Een al dan niet onderbroken lijn die loodrecht op de rijbaan is getrokken, geeft aan waar de bestuurder de door de verkeersborden aangegeven handeling moet uitvoeren.

Anders dan in Nederland hoeft een stopbord niet van een stopstreep vergezeld te gaan. Ook bij verkeerslichten staat niet noodzakelijkerwijs een dwarsstreep.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 2 bijdragen
 • Signalering op het Franse wegdek 15 mei 2020 16:13, door Martijn de Wijk

  Bij de uitleg over de ononderbroken lijn: "ligne continue" geeft aan dat een bestuurder over deze lijn mag gaan.
  Maar bedoeld zal juist zijn: Deze "ligne continue" geeft aan dat een bestuurder niet over deze lijn mag gaan.

 • Signalering op het Franse wegdek 12 oktober 2019 12:31, door leon mouchart

  Wat zijn de strepen op de franse wegen waaraan ik moet zien of ik op een kruising van klein wegen buiten de bebouwde kom in frankrijk voorrang heb of dat rechts verkeer voorrang heeft? Hebben fietsers van rechts op een gelijkwaardige kruising in frankrijk voorrang op auto’s?

  • Signalering op het Franse wegdek 13 oktober 2019 11:04, door Hanjo

   Er zijn geen strepen die dat aangeven. Het wordt alleen met verkeersborden aangeduid.
   Een fietser die van rechts komt heeft voorrang, tenzij aangegeven is met borden dat hij voorrang moet verlenen. Maar net als overal trekken fietsers zich hier weinig van aan wanneer ze naar rechts moeten afslaan.

 

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention