allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkFamiliaire uitdrukkingen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Familiaire uitdrukkingen

dinsdag 31 juli 2018 , door Hanjo

Enkele (vooral familiare) uitdrukkingen in de Franse omgangstaal.

Het vorige artikel in deze rubriek: De niet altijd stomme H
Beoordeling:
Bezoeken: 478
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

…et des poussières

...en nog iets meer:

Ça m’a coûté cent euros et des poussières.

Dat kost me iets meer dan 100 euro.

Bosser

Werken:

Je vais bosser.

Ik ga werken.

ook:

Je vais au boulot.

Ik ga werken.

of:

Je vais au taf.

Ik ga werken.

Ça marche !

Dat werkt, dat is goed:

Ce soir à 7 heures devant le cinéma ? - Ça marche !

Vanavond om 7 uur voor de bioscoop? - OK!

Est-ce que ça marche pour toi ?

Werkt dat voor jou? Is dat goed voor jou?

Pourvu que ça marche !

Stel dat het werkt...!

Ça me fait flipper

Dat deprimeert me.

Quand je vois ce qui se passe, ça me fait flipper.

Als ik zie wat er allemaal gebeurt, word ik triest.

Arrête de flipper ! Tout va bien !

Doe niet zo sip. Alles gaat goed!

Ça ne colle pas

Dat is niet logisch:

Il y a quelque chose qui ne colle pas dans son histoire. Je ne comprends pas bien.

Er klopt iets niet in zijn verhaal. Ik snap het niet goed.

Ça roule pour moi !

Alles verloopt prima!

Ça va pas(, non) !

Je bent volkomen idioot. Wat je zegt is volkomen belachelijk.

C’est la totale !

Het is het toppunt. Het kan niet gekker!

C’est la zone

Het is een saaie, onaantrekkelijke plaats, waar niets goeds is (het gaat oorspronkelijk om een achterstandswijk van een grote stad):

Je veux pas aller habiter là-bas. C’est trop la zone.

Ik wil daar niet gaan wonen. Het is een afknapper.

C’est parti !

We gaan aan de slag:

Tu as compris comment manoeuvrer ton bateau ? Oui ? Alors c’est parti !

Heb je begrepen hoe je met je boot moet manoeuvreren? Ja? Dan gaan we!

C’est pas de refus

Graag, daar zeg ik geen nee tegen:

Tu veux boire quelque chose ? – Ah, c’est pas de refus! Je suis mort de soif !

Wil je wat drinken? - Daar zeg ik geen nee tegen! Ik ben zo dorstig als een kameel.

C’est pas la porte à côté

Het is niet om de hoek, het is ver weg:

Paris, c’est pas la porte à côté. Heureusement qu’il y a le TGV !

Parijs ligt niet om de hoek. Maar gelukkig is er de TGV!

C’est pas sorcier

Het is eenvoudig, niet ingewikkeld:

Mais pourquoi tu as raté ton test? C’était pas sorcier quand même !

Maar waarom ben je niet geslaagd voor je test? Het was geen rocket-science, toch?

C’est pas terrible

Niet al te goed, niet zo best.

Dit is dus een negatieve uitdrukking!

Qu’est-ce que tu penses de son travail ? Bof, c’est pas terrible.

Wat denk je van zijn werk? Tja, het is niet zo best.

Et ce film, c’était bien ? Non, c’était pas terrible.

En, was deze film goed? Nee, hij was niet al te best.

C’est son truc

Het is zijn specialiteit, iets wat hij heel goed kan:

Le dessin, c’est vraiment son truc. Il y passe des heures.

Tekenen is echt zijn ding. Hij brengt er mee uren door.

Les randonnées avec un sac sur le dos, c’est pas trop mon truc !

Wandelen met een tas op mijn rug is niet echt mijn ding.

Demander la lune

Het onmogelijk willen (vaak in negatieve zin):

Je te demande juste de travailler régulièrement. Je ne demande pas la lune quand même !

Ik vraag je alleen om regelmatig te werken. Ik vraag toch niet het onmogelijke!

En avoir marre

Wanneer je genoeg hebt van iets of iemand zeg je:

J’en ai marre.

Ik heb er genoeg van

J’en ai vraiment / un peu marre ( de lui, d’elle, de tout ça).

Ik heb echt genoeg van (hem, haar, dat alles).

Y en marre !

Zo is het genoeg!

maar ook:

Ras le bol !

Zo is het genoeg.

En baver

Ergens last van hebben, iets doen dat moeilijk is.

J’en ai bavé. Mais maintenant, ça va mieux.

Ik heb het lastig gehad, maar nu gaat het beter.

Ils lui en ont fait baver.

Ze gaven hem een moeilijke tijd.

Faire des chichis

Ophef maken: manieren doen, handelen en spreken met affectatie, zonder eenvoud, zonder natuurlijkheid:

Elle est agaçante, cette fille ! Elle fait des chichis.

Ze is vervelend, dat meisje! Ze maakt een hoop ophef.

Arrête de faire des chichis !
La situation est assez compliquée comme ça.

Stop met die drukte! De situatie is al ingewikkeld genoeg.

Faire du lèche-vitrine

Gaan shoppen:

Ma passion dans la vie, c’est faire du lèche-vitrine pour trouver les objets que je collectionne.

Mijn passie in het leven is winkelen om de objecten die ik verzamel te vinden.

Faire gaffe

Opletten:

Fais gaffe ! Tu vas tout casser !

Pas op! Je breekt alles!

J’ai pas fait gaffe en reculant et j’ai abîmé ma voiture.

Ik keek niet goed achteruit en beschadigde mijn auto.

Foutre

Het werkwoord foutre (doen, geven, gooien, smijten) wordt in allerlei platvloerse uitdrukkingen gebruikt!

Foutre quelqu’un à la porte

Iemand de deur uit gooien.

Foutre le camp

Opdonderen, hem smeren.

Foutre une gifle

Een klap verkopen.

Je te demande de nous foutre la paix

Ik vraag je ons met rust te laten, want je verveelt ons.

Fous-moi la paix !

Laat me met rust!

Il n’a rien foutu

Hij heeft niets uitgevoerd.

Je t’en fous !

Dat had je gedacht!

Ça la fout mal !

Dat kun je niet maken!

Va te faire foutre !

Krijg de pleuris!

Je n’en ai rien à foutre

Dat zal me een rotzorg zijn.

Qu’est-ce que ça peut me foutre ?

Dat zal me een rotzorg zijn.

Foutre en l’air Wegsmijten,

Foutre en l’air
Wegsmijten, verpesten.

Zie ook "Se foutre ..." verderop!

J’en reviens pas

Deze uitdrukking wordt gebruikt wanneer iets als een volkomen verrassing komt:

Il a pensé à mon anniversaire! Alors là, j’en reviens pas !

Hij heeft aan mijn verjaardag gedacht! Ik kan het niet geloven!

Kiffer

Een vooral door jongeren gebruikt werkwoord dat tegenwoordig "houden van" betekent. Vroeger werd het vooral gebruikt voor het gebruiken van cannabis ("du kif").

Lâche-moi la grappe !

Laat mij met rust!

Ne pas faire dans la dentelle

Onomwonden en vulgair zeggen wat je te zeggen hebt:

Dans ce film, il y a des dialogues assez osés.
lls n’ont pas fait dans la dentelle !

In deze film komt een aantal mooi gedurfde dialogen voor. Ze zijn onomwonden!

Cet humoriste ne fait pas dans la dentelle en général !

Deze komiek is meestal recht voor zijn raap!

N’importe quoi !

Kritiek te leveren op wat iemand heeft gedaan of gezegd:

Il a donné un coup de pied dans la porte parce qu’il était énervé.
N’importe quoi !

Hij schopte tegen de deur omdat hij van streek was. Dat is bullshit!

Tu as entendu les mesures annoncées par le gouvernement?
C’est du grand n’importe quoi !

Heb je gehoord wat de regering heeft aangekondigd? Dit is grote onzin!

Péter les plombs

Boos worden, zijn geduld verliezen en iets totaal geks doen:

Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Il a pété les plombs !

Ik weet niet waarom hij dat zei. Hij is compleet gek geworden!

Pousser le bouchon un peu loin

Overdrijven:

Il a poussé le bouchon un peu loin cette fois.

Dit keer overdrijft hij behoorlijk.

C’est pousser le bouchon un peu loin.

Dat is wel wat overdreven.

Prendre un coup de vieux

Een stuk ouder worden.

Il a pris un coup de vieux depuis son accident.

Sinds dat ongeluk is hij een stuk ouder geworden.

ook: Donner un coup de vieux à quelqu’un
Iemand een stuk ouder doen worden:

Son départ à la retraite lui a donné un coup de vieux.

Zijn pensionering heeft hem een stuk ouder gemaakt.

Se faire un peu de sous of se faire des sous

Wat geld verdienen:

Se foutre ...

"Se foutre à..." betekent letterlijk zich werpen, (ge)raken, maar:

Se foutre à poil

Zich uitkleden

"Se foutre de..." betekent maling hebben aan, spotten met...

De uitdrukking se foutre de la gueule de quelqu’un is slang, maar wordt veelvuldig gebruikt:

On se fout de la gueule de quelqu’un

Geen schijt om iemand geven.

Je m’en fous

Het kan mij niet schelen.

On s’en fout

Het kan ons niet schelen (interesseren).

S’endimancher

Zich op z’n zondags kleden of gedragen.

Tu parles !

Praatjes!:

Il m’avait dit qu’il m’aiderait. Tu parles !

Hij vertelde me dat hij me zou helpen. Praatjes! (Hij helpt me absoluut niet.)

Un beau gosse

Een knappe jongen (van uiterlijk):

Il a un succès fou auprès des filles! Il est vraiment beau gosse!

Hij is een enorme hit bij de meisjes! Hij is echt knap!

C’est un beau gosse!

Hij is een knappe jongen!

Un point c’est tout

Hier hoef je niet over te discussiëren:

Tu fais ça, un point c’est tout.

Je doet het en daarmee basta! (Punt uit!)

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention