allesfrans.com

 • Een minicamping beginnen

  Mag je in Frankrijk zomaar een minicamping beginnen?

 • Een camping beginnen

  Wat zijn de formaliteiten voor een camping in Frankrijk?

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaVerzekeringenVerzekering van betaalmiddelen

Verzekering van betaalmiddelen

vrijdag 17 augustus 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

De verzekeringen van betaalmiddelen die door alle bankinstellingen worden aangeboden, zijn bedoeld om de klanten te beschermen tegen verlies, diefstal of frauduleus gebruik van hun bankkaart of chequeboek.

Het vorige artikel in deze rubriek: Verzekering op ieder moment omzetten
Beoordeling:
Bezoeken: 63
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
In 2016 waren 1,2 miljoen Fransen het slachtoffer van creditcardfraude. Een extra bescherming is dan ook een essentiële keuze om je betaalmiddelen te garanderen en onaangename verrassingen te voorkomen.

Ordonnantie nr. 2009-866 van 15 juli 2009 betreffende de terbeschikkingstelling van betaalmiddelen door bankinstellingen biedt elke rekeninghouder automatisch juridische waarborgen. Concreet betekent dit dat als jouw bankkaart frauduleus wordt gebruikt zonder het gebruik van de pincode, je bank verplicht is jou het volledige bedrag te vergoeden dat van de rekening wordt afgeschreven. Als de fraude werd uitgevoerd met het invoeren van de geheime code, dan heeft de bank het recht om te veronderstellen dat je nalatig bent geweest en je je pincode niet hebt beschermd zoals je zou moeten doen. Je krijgt dan het onrechtmatig ontvangen bedrag terug tegen betaling van een eigen risico van 50 euro.

Verzekering betaalmiddelen

De verzekering van betaalmiddelen (AMP), die systematisch in het bankpakket wordt aangeboden bij het openen van een rekening, is onderworpen aan de Code des assurances. Dit type contract dekt de houder tegen frauduleus gebruik van zijn betaalmiddelen (kredietkaart, cheque, bankrekeningen): de bedragen die vóór de beëindiging van het contract van jouw rekening werden afgeschreven, worden je terugbetaald.

De betalingsverzekeringsovereenkomst kan dan te allen tijde door de houder worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. De overeenkomst wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.

Sommige verzekeringspolissen kunnen ook dekken tegen verlies of diefstal van documenten (identiteitskaart, rijbewijs, kentekenbewijs, paspoort, verblijfsvergunning), sleutels (hoofdverblijfplaats of secundair verblijf, voertuig) of mobiele telefoon.

Verzekering tegen diefstal of verlies van creditcard of chequeboek

De dekkingsvoorwaarden bij verlies of diefstal van je bankkaart of chequeboek verschillen per bank. LCL biedt haar klanten 3 soorten formules (student, individu of gezin) aan tegen variabele tarieven. De Caisse d’Épargne vult haar aanbod aan met een Pro Plusverzekering voor professionele betaalmiddelen. Onlinebanken (Orange Bank, Boursorama Banque, ING Direct of Fortuneo) proberen zich een plaats te veroveren in de financiële wereld door hun klanten een volledig gratis verzekering aan te bieden.

In het algemeen wordt de verzekering van de betaalmiddelen aangeboden tegen een zeer betaalbaar tarief (tussen 20 en 35 euro jaarlijkse bijdrage). De afhandeling, de fabricatie van een nieuwe bankkaart of een chequeboekje en de heruitgave van de pincode worden in het algemeen door de bank geregeld.

Internetfraude en phishing

De meeste fraude werkt volgens het principe van identiteitsdiefstal. De fraudeur stuurt een enorme reeks e-mails met een adres dat vergelijkbaar is met dat van een officiële website. Deze frauduleuze e-mails worden aangevuld met het logo van een vertrouwde instelling (bank, openbare dienst, belastingdienst, internetproviders...) en geschreven volgens hun typografie. De onderwerpen zijn bedoeld om de aandacht van de ontvanger te trekken: terugbetaling van te veel betaalde bedragen, vergissingen in de inning, dringende actualisering van persoonsgegevens... In deze phishing-mails wordt de ontvanger gevraagd om op een link naar een persoonlijk en bancair informatieformulier te klikken om het in te vullen. Zodra deze gevuld en verzonden is, krijgt de internetpiraat de gegevens van de gebruiker terug en gaat snel over tot frauduleuze operaties (overschrijving naar een andere rekening, aankopen via internet...).

In geval van pishing is volgens artikel L133-18 van de Code monétaire et financier elke bankinstelling verplicht je te vergoeden voor eventuele financiële verliezen, zelfs zonder een verzekeringscontract af te sluiten. De bank heeft echter het recht om deze plicht aan te vechten als er sprake is van bewezen nalatigheid. Zij kan zich dus beroepen op het feit dat zij voldoende informatie heeft verspreid over de risico’s van pishing via e-mails of berichten op haar site en dat je als klant geen excuus hebt.

Zodra de dubieuze incasso is vastgesteld, moet het slachtoffer een aangetekende brief sturen naar zijn bank waarin hij zijn wens te kennen geeft om de frauduleuze incasso te betwisten. Sinds 2018 is het mogelijk om fraude met kredietkaarten online te melden en een klacht in te dienen via de nieuwe online-tool Perceval die door het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken is opgezet.

Op internet: Perceval


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |