allesfrans.com

 • DDT(M): Direction Départementale des Territoires (et de la Mer)

  Een departementale dienst die onder ander verantwoordelijk is voor het verlenen van bouwvergunningen.

 • De klassering van een camping

  Een officieel besluit van 10 april 2019 beschrijf de voorwaarden voor de klassering (van 1 tot 5 sterren) van een camping of recreatiepark.

 • Code du tourisme

  Een georganiseerde verzameling van wetten en regels die van toepassing zijn op het toerismerecht.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

  
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenEen foutje mogen maken is nu een feit!

Een foutje mogen maken is nu een feit!

zondag 19 augustus 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Een fout te goeder trouw bij het indienen van een belastingaangifte, niet-melding van een wijziging van de situatie bij de CAF...
In de wet Pour un État au service d’une société de confiance, gepubliceerd in het Franse Staatsblad van 11 augustus 2018, worden maatregelen aangegeven om de betrekkingen tussen de gebruikers en de overheid te vergemakkelijken.

Het vorige artikel in deze rubriek: Het recht om een foutje te mogen maken
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 154
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het recht op rectificatie in geval van vergissing (droit à l’erreur) ten gunste van personen en ondernemingen te goeder trouw is een symbolische maatregel van de wet "Pour un État au service d’une société de confiance".

Het recht op dwaling is de mogelijkheid voor elke burger om een fout te maken in zijn meldingen aan de overheid zonder het risico te lopen dat er een sanctie wordt opgelegd zodra de eerste overtreding plaatsvindt, en om deze spontaan of tijdens een inspectie te corrigeren wanneer de fout te goeder trouw werd gemaakt. Dit recht geldt voor alle categorieën burgers. De tekst erkent ook het recht van elke gebruiker om de administratie om een controle te vragen die hem in staat stelt zijn praktijken te valideren of te corrigeren indien nodig in het kader van het recht op fouten.

Het is nu aan de overheid om aan te tonen dat de gebruiker te kwader trouw is. Zij mag geen geldboete of voordeelontneming opleggen aan een persoon die voor het eerst een op zijn situatie van toepassing zijnde regel heeft overtreden of die een materiële fout heeft begaan bij het op de hoogte brengen van zijn situatie, wanneer hij zijn situatie op eigen initiatief heeft gecorrigeerd of binnen de termijn die nodig is nadat hij door de administratie daartoe is uitgenodigd.

In geval van betwisting rust de bewijslast van kwade trouw of fraude op de overheid. In geval van kwade trouw of fraude kan de overheid de opgelegde sanctie opleggen zonder de moeite te nemen de betrokkene uit te nodigen zijn situatie te aan te passen. Indien deze regel opnieuw wordt genegeerd, wordt de betrokkene een administratieve sanctie opgelegd.

Het ministerie van Action et des Comptes publics verduidelijkt dat het recht op fouten geen recht op vertraging is: vertragingen of weglatingen in de verslaglegging binnen de voorgeschreven termijn vallen niet binnen de werkingssfeer van de wet.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Openbare veilingen

  Deze verkopen vinden plaats in heel Frankrijk en staan open voor iedereen.

Reacties
Hieronder 1 bijdrage met reactie(s).

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |