allesfrans.com

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse kopen minder vlees bij de slager, maar ze consumeren meer!

  Deze toename van de individuele consumptie is gebaseerd op een toename van de vleesconsumptie buitenshuis.

 • Krachtige aardbeving in Drôme

  5.4: zulke hevige aardbevingen zijn zeldzaam in Frankrijk.

 • CV: het fiscaal vermogen van een voertuig

  Een administratieve eenheid die de hoogte van de leges voor een kentekenbewijs bepaalt.

 • Franse kopen minder vlees bij de slager, maar ze consumeren meer!

  Deze toename van de individuele consumptie is gebaseerd op een toename van de vleesconsumptie buitenshuis.

  
BeginpaginaFranse samenlevingWelvaart en economieArmoede en rijkdom in Frankrijk

Armoede en rijkdom in Frankrijk

maandag 20 augustus 2018 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 2 september 2018

Zaken als levensstandaard, het beschikbaar gezinsinkomen of het erfgoed zijn verschillende manieren om de verschillen tussen armoede en rijkdom te meten. In dit artikel tonen we enkele "infografieën" die de INSEE beschikbaar stelt.

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 380
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De INSEE bepaalt armoede in relatie tot de nationale verdeling van de levensstandaard, met gebruikmaking van de drempel van 60% van de mediaan, wat overeenkomt met 14,2% van de mensen met de laagste levensstandaard. Aan de andere kant worden de rijkste mensen gekenmerkt door het feit dat ze tot de 10% met de hoogste levensstandaard behoren.

De levensstandaard ("niveau de vie") is een individueel concept dat dezelfde waarde heeft voor alle leden van hetzelfde huishouden. Wat het beschikbaar inkomen betreft, kan rekening worden gehouden met de samenstelling van dit inkomen. In feite is de levensstandaard het beschikbare inkomen van het huishouden gedeeld door het aantal consumptie-eenheden (UC) in dat huishouden. Maar er is geen UC per gezinslid en dus per Fransman. UC’s worden berekend door een coëfficiënt van 1 toe te kennen aan de eerste volwassene in het huishouden, 0,5 aan de tweede volwassene en aan kinderen van 14 jaar en ouder, en 0,3 aan kinderen jonger dan 14 jaar. Zo krijgt een echtpaar met twee kinderen ouder dan 14 jaar 2,5 consumptie-eenheden en een echtpaar met een kind jonger dan 14 1,8 consumptie-eenheden. Als deze twee huishoudens hetzelfde besteedbaar inkomen hebben, zal de levensstandaard van de mensen in het eerste huishouden lager zijn dan die van de mensen in het tweede huishouden.

Het beschikbare inkomen van het huishouden ("revenu disponible des menages") is de som van het aan de belastingdienst gerapporteerde inkomen, het niet gerapporteerde financiële inkomen, de sociale uitkeringen en de werkgelegenheidspremie. Het beschikbaar inkomen wordt berekend na aftrek van de directe belastingen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |