allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenRegelsBestemmingsplan - de zones in meer detail
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Bestemmingsplan - de zones in meer detail

woensdag 5 september 2018 , door Hanjo

Bewerkt op dinsdag 11 september 2018

Zoals we al in een vorig artikel schreven is een plan local d’urbanisme opgedeeld in meerdere zones. In dit artikel vind je een meer gedetailleerde omschrijving van die zones.

Dit is het vervolg van artikel: Bestemmingsplan
Beoordeling:
Bezoeken: 495
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het grondgebied van de gemeente of het EPCI is opgedeeld in verschillende gebieden die in de verordening worden genoemd en in een grafisch document worden weergegeven.

Zones "U"

Stedelijke gebieden, aangeduid met "zone U" (zone urbain), zijn reeds verstedelijkte sectoren en sectoren waarin bestaande of in aanbouw zijnde openbare voorzieningen voldoende capaciteit hebben om de te bouwen gebouwen te bedienen (artikel R. 151-1819 van de code de l’urbanisme).

Deze gebieden komen overeen met de voormalige zones U van het bestemmingsplan (POS).

Er zijn verschillende soorten zones U:

 • zone UA is een gemengd stedelijk gebied (zone urbain mixte), met een centrale ligging, overwegend residentieel, dat winkels, diensten, kantoren, ambachten en openbare voorzieningen kan omvatten die verenigbaar zijn met een dicht stedelijk milieu;
 • zone UB is een gemengde zone met een hoofdzakelijk residentiële roeping, gelegen in het verlengde van de dorpskern, en bestaat voor het overgrote deel uit individuele vrijstaande woningen of woningen in een lotissement;
 • zone UC, met de "C" van "commerce" (handel), is een gemengde stedelijke zone, met een centraal karakter, voornamelijk residentieel, die winkels, diensten, kantoren, ambachtelijke activiteiten, openbare voorzieningen kan omvatten, verenigbaar met een dicht stedelijk milieu;
 • zone UD is dunbevolkt en middelmatig verstedelijkt gebied, voornamelijk woongebied, dat voor lokale behoeften onder meer kan bestaan uit commerciële en ambachtelijke activiteiten en openbare voorzieningen die verenigbaar zijn met bestaande woningen;
 • zone UE is een gemengd stedelijk gebied, met een gemiddelde of lage dichtheid, met overwegend woningen, dat winkels, diensten, kantoren, ambachten en openbare voorzieningen kan omvatten die verenigbaar zijn met een stedelijk milieu;
 • zone UT, met de "T" van "tourisme", is een gebied dat bestemd is voor toeristische huisvesting en hotels en de daarbij behorende winkels en vrijetijdsvoorzieningen;
 • zone UV, met de "V" van "voyage" (reizen), is een zone voor de ontvangst van reizigers;
 • zone UY is bestemd voor voor ambachtelijke, industriële, commerciële en dienstverlenende activiteiten.
Naast deze benamingen van de verschillende zones, kan de PLU aanvullende, meer specifieke zones definiëren, zoals een zone urbaine particulière (UP) of een zone urbaine spécifique (US).

Zones "AU"

De te urbaniseren zones worden gedefinieerd in artikel R. 151-2029 van de code de l’urbanisme. Het zijn de natuurlijke sectoren van de gemeente die voor urbanisatie kunnen worden opengesteld..

Deze gebieden komen overeen met de voormalige zones NA van het bestemmingsplan (POS).

Er zijn twee soorten:

 • gebieden die onmiddellijk kunnen worden verstedelijkt als gevolg van de aanwezigheid van sanitaire voorzieningen (water, riool) in de onmiddellijke periferie van een zone AU met voldoende capaciteit om de in deze zone te vestigen gebouwen te bedienen. Deze zone wordt doorgaans "zone 1AU" genoemd;
 • indien deze capaciteit onvoldoende is, is de openstelling voor verstedelijking onderworpen aan een wijziging of revisie van de PLU. Deze zone wordt algemeen "zone 2AU" genoemd.

Voorbehouden en gereserveerde gebieden

In het bestemmingsplan worden ook specifieke gebieden afgebakend, zoals geclassificeerde beboste gebieden of gereserveerde ruimten (met name voor de toekomstige bouw van openbare voorzieningen).

Niet-behouwbare gebieden

 • Landbouwzones, de zogenaamde "zone A".
  Deze gebieden komen overeen met de voormalige zones NC (non-constructibles) van het bestemmingsplan (POS).

  Het zijn al dan niet uitgeruste sectoren van de gemeente die wegens het agronomisch, biologisch of economisch potentieel van de landbouwgrond moeten worden beschermd (artikel R. 151-2230 van de code de l’urbanisme). Het is een streng en gecontroleerd systeem, alleen de bouwwerken of installaties die nodig zijn voor de openbare diensten en de agrarische exploitatie zijn er toegestaan. Grond die minder dan 100 meter van de kustlijn verwijderd is, moet als zone A of N worden ingedeeld.

 • Natuur- en boszones, aangeduid als "zone N".
  Deze gebieden komen overeen met de voormalige zones ND van het bestemmingsplan (POS).

  Het zijn de al dan niet uitgeruste sectoren van de gemeente die moeten worden beschermd, hetzij wegens de kwaliteit van de plek, de natuurlijke omgeving, de landschappen en hun belang, met name uit esthetisch, historisch of ecologisch oogpunt, hetzij wegens het bestaan van een exploitatie van bossen of hun karakter van natuurlijke ruimte (artikel R. 151-2431 van de code de l’urbanisme). Grond die minder dan 100 meter van de kustlijn verwijderd is, moet als zone A of N worden ingedeeld.

  De hoogte en de plaats van bouwwerken, alsmede de dichtheid van de bebouwing moeten zijn geregeld in de bouwsectoren van de zones N.

Gereserveerde gebieden

 • "zone IAU" (niet te verwarren met "1AU"!) omvat sectoren van natuurlijke aard die bestemd zijn voor mogelijke verstedelijking en om stedelijke ontwikkeling ten behoeve van huisvesting of economische activiteiten te accommoderen onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de ontwikkelingsrichtlijnen en een verordening.
 • "zone IIAU" omvat niet-geürbaniseerde gebieden waarvan de mogelijkheid tot bebouwing wordt uitgesteld in afwachting van de voltooiing van de benodigde infrastructuur. De openstelling voor verstedelijking is afhankelijk van een wijziging of herziening van de PLU.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • Bestemmingsplan - de zones in meer detail 9 september 2018 16:42, door Bahtom

  Hallo

  Wat mag je wel en niet in zone N?
  Groetjes

  • Bestemmingsplan - de zones in meer detail 11 september 2018 12:04, door Hanjo

   Hallo,

   Wat er wel of niet mag staat omschreven in het plan local d’urbanisme. Meestal is het niet veel en beperkt tot wandelpaden of een parkeerplaats. En mag er al gebouwd worden, dan is het hooguit voor de woning van een beheerder. Vaak valt zo’n gebied ook odner andere verordeningen, zoals van een beschermd natuurgebied.

 

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention