allesfrans.com

 • Krachtige aardbeving in Drôme

  5.4: zulke hevige aardbevingen zijn zeldzaam in Frankrijk.

 • Frauduleuze aanbieders van FDJ-aandelen

  Alleen aanbieders van beleggingsdiensten of financiële beleggingsadviseurs met de vereiste referenties kunnen inschrijvingen registreren.

 • Soorten fittingen en hun codering

  Wat zijn de meest gangbare fittingen en voor welke lampen worden ze gebruikt.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

  
BeginpaginaWerk en inkomenPensioenWat is een "retraite à taux plein" en wat zijn "trimestres"?

Wat is een "retraite à taux plein" en wat zijn "trimestres"?

zaterdag 15 september 2018 , door Hanjo

Een "retraite à taux plein" is het ouderdomspensioen op het referentieniveau van haar systeem dat bereikt wordt door een bepaalde periode aan sociale bijdragen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Toch met 60 jaar op pensioen?
Beoordeling:
Bezoeken: 133
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het concept van "volledige pensionering" werd bedacht in de context van een omslagstelsel waarbij sprake is van kortingen (minorations of décotes) of verhogingen (majorations of surcotes), zoals het geval is bij het Franse basispensioenregelingen. Het is niet van toepassing op aanvullende of gefinancierde pensioenen.

In Frankrijk wordt de taux plein verkregen wanneer de referentieperiode van sociale bijdragen is bereikt, of, wanneer die niet bereikt kan worden, bij een wettelijk bepaalde leeftijd. De pensioenhervorming van 2010 voorziet in een geleidelijke verhoging van deze twee parameters: de normale wettelijke leeftijd naar 67 jaar (was 65 jaar in 2010) en het benodigde aantal trimesters (trimestres) naar 170 (was 160 in 2010).

Bovenstaande parameters zijn de norm, maar voor bepaalde beroepsgroepen gelden afwijkende cijfers.

De taux plein verschilt naargelang van de activiteit:

 • Voor een ambtenaar is het volledige tarief 75% van het indexcijfer van de bezoldiging die zes maanden vóór de beëindiging van de dienst werd aangehouden (bonussen en andere incidentele voordelen, die vaak tussen 20% en 30% van de bezoldiging van de ambtenaar uitmaken, worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten).
 • Voor de andere werknemers is het volledige pensioenpercentage 50% van het loon (alle elementen inbegrepen, inclusief bonussen) van de beste 25 jaar werk.

Trimestres

Zoals hierboven vermeld wordt de referentieperiode bepaald door het aantal "trimestres", periodes van drie maanden. In het standaard geval kon een Franse werknemer dus in het verleden na 40 jaar werken met sociale bijdragen (4x40=140 trimestres) met pensioen. Begon hij op 17-jarige leeftijd, dan kon hij met 57 jaar op pensioen.

Het huidige systeem kent kortingen en verhogingen, vandaar dat ook niet gewoon over gewerkte maanden gesproken wordt. De gewerkte periodes tellen uitsluitend wanneer aan een minimaal salarisniveau wordt voldaan. Aan de andere kant geven ziekte, invaliditeit, geboorte van kinderen, adoptie en ouderschapsverlof recht op extra trimestres, ondanks dat in die periodes geen sociale bijdragen werden betaald. Hetzelfde geldt voor de militaire dienst. Ook gelden specifieke regels voor de bijtelling van trimestres bij ontslag en werkeloosheid.

Iemand die nooit een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend (dus nooit sociale bijdragen heeft betaald) heeft ook geen recht op het Franse basispensioen. Frankrijk kent geen AOW.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter leren begrijpen.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |