allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingErfrechtZonder notaris een nalatenschap afhandelen
 

Zonder notaris een nalatenschap afhandelen

zondag 14 oktober 2018 , door Hanjo

Het is mogelijk om een nalatenschap af te handelen zonder de aanwezigheid van een notaris, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Het vorige artikel in deze rubriek: Wachten of schenken?
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 104
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Als erfgenaam moet je je ervan vergewissen dat er geen andere rechthebbende is en onderzoeken of er eventuele schuldeisers zijn.
Je moet dan een attest van erfrecht verkrijgen en dit meenemen naar de bank van de overledene.
Tot slot vult je een erfenisaangifte in die je naar de belastingdienst stuurt.

Hieronder lees je hoe je stap voor stap te werk gaat:

1. Bepalen of de aanwezigheid van een notaris noodzakelijk is

Je eerste stap is de controle of de nalatenschap wonder notaris kan worden afgehandeld.

De nalatenschap omvat ten minste één onroerend goed

Ongeacht de waarde van het onroerend goed in kwestie, is het noodzakelijk om gebruik te maken van de diensten van een notaris om van eigenaar te veranderen.

Opmerking: de erfgenamen zullen overdrachtsbelastingen moeten betalen, ongeacht de successierechten.

De nalatenschap is het resultaat van een testament of een schenking tussen echtgenoten

Zodra de erfopvolging wordt gedicteerd door een schenking tussen echtgenoten of een testament, is de tussenkomst van een notaris verplicht.

Het gaat om bedragen van meer dan € 5.335,72

Als de erfopvolging geen onroerende goederen omvat en geen testament of schenking volgt, moet de erfopvolging nog steeds via een notaris gebeuren als de bedragen meer dan € 5.335,72 bedragen.

Indien het vermogen van de nalatenschap minder dan € 5.335,72 bedraagt, is de notariële akte niet nodig: een verklaring van erfrecht (certificat d’hérédité), afgegeven door het gemeentehuis, is voldoende. De burgemeester heeft echter het recht om de afgifte van een dergelijk document te weigeren. De verklaring van erfrecht gaat verdwijnen en wordt vervangen door het certificaat van erfgenamen (attestation d’héritiers).

Goed om te weten: artikel L. 312-1-4 van de Code monétaire et financier bepaalt dat een erfgenaam een debet van de rekeningen van de overledene kan verkrijgen voor de vereffening van conservatoire handelingen tot een maximum van 5.000 euro of de afsluiting van de rekeningen van de overledene en de betaling van de daarin vermelde bedragen indien het totale bedrag van de door de instelling aangehouden bedragen minder dan 5.000 euro bedraagt. Hiervoor volstaat een door alle erfgenamen ondertekende verklaring waarin een van hen wordt gemachtigd om namens hen de bedragen te ontvangen die in de rekeningen van de overledene voorkomen.

2. Zoek naar rechthebbenden

Dit is alleen nodig als je als erfgenaam vermoedt dat de overledene andere kinderen heeft gehad.
In dit geval moet u een officiële mededeling in een plaatselijke krant publiceren waarin je de begunstigden van de overledene uitnodigt zich te melden.

3. Zoek naar schuldeisers

Controleer de bankafschriften

Bekijk de bankafschriften van de overledene van minstens de laatste drie maanden.

 • Wees alert op omschrijvingen die overeenkomen met een maandelijkse kredietbetalingen.

Zoek naar een kredietnemersverzekering (assurance emprunteur)

Door het raadplegen van de afschrijvingstabel van de kredieten in kwestie, zullen de erfgenamen zien of de overledene een overlijdens- en invaliditeitsverzekering had afgesloten.

In dit geval moeten zij een beroep doen op de verzekeraar voor de betaling van het resterende kapitaal en zich dus ontslaan van aansprakelijkheid voor schulden.

Neem contact op met de bank van de overledene

Neem contact op met het bankkantoor van de overledene om na te gaan of er schulden zijn.

Als de erfgenamen merken dat de schulden van de overledene groter zijn dan het bedrag van de nalatenschap, kunnen zij de erfenis weigeren of slechts tot het bedrag van het netto vermogen aanvaarden. In het laatste geval zzijn ze niet aansprakelijk voor de schulden van de overledene.

4. Regel een verklaring van erfrecht en overlijden

Neem contact op met het gemeentehuis van de laatst bekende verblijfplaats van de overledene en vrag om:

 • een attest van erfrecht (certificat d’hérédité);
 • een overlijdensakte (certificat de décès).

5. Breng de certificaten naar de bank van de overledene

Ga dan naar het bankkantoor van de overledene en overhandig:

 • het attest van erfrecht (certificat d’hérédité);
 • de overlijdensakte (certificat de décès);
 • een bankafschrift van jouw eigen zichtrekening en die van de andere erfgenamen.
Sommige bankkantoren kunnen om meer formaliteiten vragen.

6. Meld de ontvangen erfenis

Zodra de nalatenschap is ontvangen, moeten alle erfgenamen deze aangeven bij hun belastingkantoor:

 • binnen 6 maanden na het overlijden, indien het in het moederland Frankrijk heeft plaatsgevonden;
 • binnen 12 maanden na het overlijden, indien het buiten het moederland Frankrijk plaatsvond.

De in te vullen formulieren zijn talrijk en afhankelijk van de situatie. Bij gebrek aan een notaris om deze stappen te begeleiden, wordt aanbevolen dat erfgenamen de toelichting van het ministerie van Financiën raadplegen.

 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention