allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenFranse belastingenLokale belastingenTaxe d’habitationVrijstelling taxe d’habitation in 2018?
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Vrijstelling taxe d’habitation in 2018?

zondag 28 oktober 2018 , door Hanjo

Sommige huishoudens zijn volledig vrijgesteld van het betalen van deze onroerende voorheffing. De volgende voorwaarden moeten in 2018 vervuld zijn om van dit belastingvoordeel te kunnen genieten.

Het vorige artikel in deze rubriek: Taxe d’habitation voor een tweede woning
Beoordeling:
Bezoeken: 909
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Er is al veel geschreven over de restitutie van de woonbelasting, waardoor ongeveer 80% van de huishoudens tegen 2020 vrijgesteld zal zijn van het betalen van woonbelasting op hun hoofdverblijfplaats. Dit nieuwe systeem doet voorlopig geen afbreuk aan de volledige vrijstelling van de onroerende voorheffing die aan bepaalde huishoudens wordt verleend.

Om te zijn vrijgesteld van betaling van de woonbelasting in 2018 moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

Eerste voorwaarde: je moet in één van deze situaties verkeren:

 • Je ontvangt de solidariteitsuitkering (allocation solidarité) voor ouderen of de aanvullende invaliditeitsuitkering (de hieronder vermelde bestaansvoorwaarde is daarbij niet vereist voor deze belastingplichtigen);
 • begunstigde van de uitkering voor gehandicapte volwassenen;
 • personen met een handicap of die door een handicap met hun werk niet in hun levensnoodzakelijke levensbehoeften kunnen voorzien;
 • ouder zijn dan 60 jaar;
 • of weduwnaar of weduwe, ongeacht de leeftijd.
Weduwen en weduwnaars, evenals personen ouder dan 60 jaar, kunnen niet in aanmerking komen voor de vrijstelling indien zij onderworpen zijn aan de vermogenssolidariteitsbelasting (ISF) van het jaar dat voorafgaat aan het jaar van belastingheffing van de woonbelasting.

Tweede voorwaarde: het referentiebedrag van de belastbare inkomen (RFR) van het voorgaande jaar (2017 inkomsten voor de belasting van 2018) mag een bepaald maximum niet overschrijden (zie onderstaande tabel):

Aantal parts[1] Maximum referentie-inkomen
1 part € 10.815
1,25 part € 12.259
1,5 part € 13.703
1,75 part € 15.147
2 parts € 16.591
2,25 parts € 18.035
2,5 parts € 19.479
2,75 parts € 20,923
3 parts € 22.367
daarboven + € 2.888 per halve part

Derde voorwaarde: op 1 januari 2018 moet je het hoofdverblijf bewonen, alleen of met bepaalde personen (echtgeno(o)t(e), personen ten laste in de zin van de inkomstenbelasting, etc.), of houders van de solidariteitsuitkering voor ouderen of de aanvullende invaliditeitsuitkering.

Voetnoten:

[1voor berekening inkomstenbelasting

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • Vrijstelling taxe d’habitation in 2019? 6 mei 2020 04:25, door harry stinis

  Wordt bij de gedeeltelijke vrijstelling voor taxe d’habitation in 2019 en 2020 rekening gehouden met het wereldinkomen (ABP in Nederland + AOW in Frankrijk) of alleen met het deel waarover ik belasting betaal in Frankrijk (AOW) ?

 

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention