allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenLoondienst en uitkeringTussen werkloosheid en pensioen
 

Tussen werkloosheid en pensioen

dinsdag 30 oktober 2018 , door Hanjo

Bewerkt op vrijdag 9 augustus 2019

Een kwart van de werkzoekenden in Frankrijk is 50 jaar of ouder. Op deze leeftijd is het vaak moeilijk om werk te vinden. Welk inkomen kun je verwachten in afwachting van je pensioen?

Het vorige artikel in deze rubriek: Telewerken in Frankrijk
Beoordeling:
Bezoeken: 70
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
Let op: 1 november 2019 is de ingangsdatum van wijzigingen aan de Franse werkloosheidsverzekering.
 • Werkloosheidsregels vanaf 1 november 2019
  Een artikel in onze rubriek > Werk en inkomen > Loondienst en uitkering

  De hervorming van de Franse werkloosheidsverzekering voorziet vanaf 1 november 2019 in een aantal nieuwe elementen.

Vergoeding van senioren door het arbeidsbureau

Als je na je 50e verjaardag geen werk vindt, heb je, onder bepaalde voorwaarden, recht op een uitkering van Pôle emploi, het arbeidsbureau. Om in aanmerking te komen voor de "terugkeer naar de arbeidsvergoeding" (ARE) is het altijd noodzakelijk om onvrijwillig ontslagen te zijn: na een ontslag (ook al gaat het om een ontslag wegens schuld), een contractuele beëindiging of het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Als je zelf ontslag hebt genomen, heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering, tenzij het een "legitiem" ontslag is, bijvoorbeeld als je ontslag hebt genomen om jouw echtgeno(o)t(e) of partner in een PACS te volgen die een baan heeft gevonden aan de andere kant van Frankrijk.

De nieuwe convention d’assurance chomage, die sinds november 2017 van kracht is, heeft bepaalde compensatieregels gewijzigd. Je moet nu het bewijs leveren van minimqql 88 dagen activiteit of 610 uur (zoals in de vorige overeenkomst) in de laatste 28 maanden als je jonger bent dan 53 jaar (36 maanden vanaf 53 jaar). Voorheen was het noodzakelijk om minstens vier maanden, 122 dagen of 610 uur te hebben gewerkt in de laatste 28 maanden voor personen jonger dan 50 jaar, of in de laatste 36 maanden voor personen van 50 jaar en ouder. Elke gewerkte dag geeft recht op een dagvergoeding. Maar wees voorzichtig, want als je jonger bent dan 53 jaar, is de maximale duur van de vergoeding nu beperkt tot 24 maanden, net als voor de jongsten. Als je tussen 53 en 54 jaar oud bent, wordt deze periode verlengd tot 30 maanden, plus nog eens 6 maanden als je een opleiding volgt. Vanaf de leeftijd van 55 jaar wordt de maximale uitkeringsperiode gehandhaafd op 36 maanden (3 jaar), zoals in de oude overeenkomst. De hoogte van de uitkering is altijd afhankelijk van jouw vergoeding over de laatste 12 maanden.

Werkloosheidsperioden gebruikt voor de pensionering

Zodra je een uitkering ontvangt, worden ook de tijdvakken van werkloosheid gebruikt om jouw pensioenrechten te berekenen, zowel in de basis- als in de aanvullende regelingen. In de basisregeling geeft elke periode van 50 dagen werkloosheid recht op een quart. Maar er wordt geen salarisuitstel op uw rekening geregistreerd. Dit betekent dat het bedrag van de werkloosheidsuitkering niet wordt gebruikt om het gemiddelde van de beste 25 jaar te berekenen. Dit is niet noodzakelijkerwijs voordelig wanneer je aan het einde van jouw carrière werkloos bent.
 Omdat het nodig zal zijn om verder terug te gaan om dit gemiddelde vast te stellen, en daarom rekening te houden met jouw vroege carrièrejaren waarin de inkomsten mogelijk lager waren dan vlak voor het ontslag en het bedrag van het salaris lager is dan de uitkeringen die je ontvangt wanneer je werkloos bent.

In de aanvullende regelingen van Arrco en Agirc (en binnenkort ook in de toekomstige enkelvoudige Agirc-Arrco-regeling), blijf je ook punten verzamelen tijdens de periodes van werkloosheidsuitkering. Deze punten worden geschat op basis van het referentiedagloon dat als basis dient voor de berekening van de werkloosheidsuitkering.

Wanneer de rechten zijn uitgeput?

Zodra je geen recht meer hebt op een uitkering, je nog geen werk hebt gevonden en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebt bereikt, wordt automatisch rekening gehouden met het eerste jaar van niet-gecompenseerde werkloosheid onmiddellijk na jouw periode van gecompenseerde werkloosheid. Als je minstens 55 jaar oud bent op de datum waarop de uitkering stopte, kunnen de tijdvakken van niet-gecompenseerde werkloosheid zelfs worden afgetrokken tot een maximum van 5 jaar. Om dit te kunnen doen, moet je beschikken over een minimale bijdrageperiode van 20 jaar, alle basisregelingen samen en mag je niet gedekt zijn door een andere ouderdomsverzekering. Met andere woorden, als je aan het einde van je uitkering minimaal %% jaar oud bent en niet in staat om een baan te vinden, heb je recht op 5 jaar gratis validatie. Met deze jaren wordt rekening gehouden bij de berekening van jouw pensioenpercentage (en het kan het gemakkelijker maken om een pensioen tegen het volle tarief te krijgen). Maar ze geven je geen recht op punten onder het nieuwe aanvullende plan.

Wanneer je binnen het jaar of binnen de 5 jaar na het einde van jouw rechten een activiteit hervat, verlies je het recht op deze gratis validatie, zelfs als deze nieuwe activiteit je niet in staat heeft gesteld om nieuwe werkloosheidsrechten op te bouwen!

Behoud van de uitkeringen tot aan de pensionering

Als je op 62-jarige leeftijd nog steeds een vergoeding ontvangt, maar wel beschikt over het aantal trimestres dat nodig is om een volledige pensioen aan te vragen, moet je dit aanvragen, zelfs als je jouw 36 maanden uitkering nog niet hebt opgebruikt.
 Het ouderdomspensioen vervangt dan de werkloosheidsuitkeringen.

Maar als je op 62-jarige leeftijd nog steeds een vergoeding van Pôle emploi ontvangt, maar zonder het aantal trimestres dat nodig is om een volledig pensioen aan te vrqgen, kun je de werkloosheidsuitkeringen blijven ontvangen, zelfs als de 36 maanden van compensatie zijn verbruikt Met andere woorden, je bent niet verplicht om je pensioenrechten uit te oefenen. Pôle emploi zal je de toelagen blijven betalen totdat je het aantal trimestres hebt dat nodig is om een volledig pensioen te ontvangen of tot de leeftijd van 67 jaar, de leeft je automatische recht hebt op een volledig pensioen.

Om van dit behoud van rechten te kunnen profiteren, moet echter aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • op 62-jarige leeftijd ten minste één jaar worden gecompenseerd;
 • ten minste 100 trimestres voor pensionering hebben gevalideerd;
 • al 12 jaar aangesloten zijn bij de werkloosheidsverzekering, waarvan één aaneengesloten jaar of twee onderbroken jaren in de laatste 5 jaar.

In de praktijk zal Pôle emploi je twee maanden voor het einde van jouw recht op uitkering een vragenlijst toesturen om na te gaan of je aan deze voorwaarden voldoet.

Een gunstig stelsel

Het praktische gevolg: als je op 59-jarige leeftijd je baan verliest, of in sommige gevallen zelfs iets eerder, en op 62-jarige leeftijd geen volledig pensioen kunt ontvangen, kun je een vergoeding blijven ontvangen tot je de leeftijd bereikt waarop je het aantal trimestres hebt dat nodig is om je volledige pensioen te ontvangen of tot je 67 jaar. Een compensatieperiode van maximaal acht jaar, gedurende welke je geen onderbreking van inkomen zult hebben.

Bij werkloosheid zonder vergoeding vóór de 59-jarige leeftijd

Als je daarentegen werkloos bent voor je 59-jarige leeftijd en na de driejarige uitkering geen werk vindt, kan een periode van werkloosheid zonder uitkering, en dus zonder inkomen, ontstaan.
Wel blijf je trimetres verwerven. Op die manier kun je waarschijnlijk toch een basispensioen tegen het volle tarief uitbetaald krijgen. Ik heb daar niet veel om me zorgen over te maken.

Maar het verwerven van punten voor het aanvullende pensioen staat stil. Daarom kan het interessant zijn om een eenmalige of verminderde activiteit te hervatten. Enkele dagen per maand of één of twee maanden per jaar. In principe stopt Pôle emploi met vergoeden wanneer je weer aan het werk gaat. Maar met een verminderde activiteit kun je een uitkering blijven ontvangen en deze (onder voorwaarden) combineren met uw salaris. Tijdens de dagen van activiteit, zal Pôle emploi niet uitbetalen.

Deze niet-gecompenseerde dagen gaan niet verloren. Ze worden overgedragen naar het einde van de uitkeringsperiode, een "drag and drop"-effect. De opeenvolging van periodes van verminderde activiteit kan het mogelijk maken om de leeftijd van 62 jaar te bereiken met behoud van rechten tot de datum van pensionering.

Vergeet de "vertraging" niet

De werkloosheidsuitkeringen worden niet onmiddellijk na het einde van de arbeidsovereenkomst uitbetaald, maar na een vertraging van zeven dagen en een wachttijd die overeenkomt met de betaalde vakantiedagen die aan het einde van het contract aan je worden betaald. En als je een ontslagvergoeding ontvangt boven het wettelijke minimum, zal er een "specifieke" vergoeding voor uitstel van betaling worden toegepast. De duur van deze "différés" is afhankelijk van de hoogte van de bovenwettelijke compensatie die wordt ontvangen. Sinds november 2017 is deze periode echter beperkt tot 150 dagen (in plaats van 180 dagen). Deze termijn is 75 dagen in geval van economisch ontslag. Dit betekent dat als je een hoge vergoeding hebt ontvangen, je pas na een periode van minimaal 150 dagen plus eventuele andere termijnen wordt vergoed.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Vakantiewerk in Frankrijk

  Ben je op zoek naar een baan op een camping, in een restaurant, een recreatiecentrum of bij een festival in Frankrijk om zo je studie of vakantie te financieren?

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention