allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenPensioenHervorming Frans pensioenstelsel
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Hervorming Frans pensioenstelsel

woensdag 31 oktober 2018 , door Hanjo

Na maanden van overleg heeft de Hoge Commissaris voor de hervorming van de pensioenen, Jean-Paul Delevoye, de sociale partners een vijftiental richtsnoeren voorgelegd, deels gebaseerd op de verbintenissen van president Emmanuel Macron.

Het vorige artikel in deze rubriek: Franse pensioenfondsen
Beoordeling:
Bezoeken: 483
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Veel van de voorstellen voor een toekomstig "universeel stelsel" staan haaks op de huidige regels voor de berekening van de pensioenen van de Fransen. De bespreking van de hervorming in het parlement is gepland in de loop van 2019; de regering overweegt vervolgens een zeer geleidelijke overgang van het huidige stelsel naar het nieuwe universele pensioenstelsel.

Wat verandert er

Een loongrens van 120.000 euro bruto jaarinkomen uit arbeid (ofwel 10.000 euro per maand): het toekomstige universele pensioenstelsel zal aanzienlijke gevolgen hebben voor hoge inkomens boven het toekomstige plafond van 120.000 euro per jaar. De betrokken personen moeten a priori hun eigen pensioensparen opbouwen.
Eén bijgedragen euro heeft dezelfde waarde voor elke Fransman, wat betekent dat werknemers en ambtenaren op hetzelfde niveau zullen bijdragen. In overheidsdienst worden de premies van civiele en militaire werknemers in aanmerking genomen voor de berekening van de pensioenrechten, wat momenteel niet het geval is.
Zelfstandigen zullen profiteren van een aangepast bijdragesysteem om het economisch evenwicht van hun activiteit niet te verstoren.
De bijdragen worden omgezet in punten, die gedurende het hele leven worden verzameld en op één rekening worden geregistreerd om de toekomstige pensioenen te berekenen.
De regels voor de berekening van de rechten en solidariteitsmechanismen zullen voor iedereen gelijk zijn.
"Onderbrekingen van de activiteit" zoals werkloosheid, invaliditeit, ziekte of moederschap blijven gecompenseerd in dit puntensysteem, dat een bonus toekent voor elk kind, vanaf het eerste kind en niet langer vanaf het derde kind.

Wat verandert er niet

Het toekomstige "universele" systeem dat de 42 bestaande pensioenregelingen zal vervangen, zal openbaar zijn, op basis van het omslagstelsel zoals het nu is.
De hervorming zal ook de nabestaandenpensioenen in stand houden voor weduwen en weduwnaars en een minimumpensioen voor mensen met een laag inkomen of een hortende beroepscarrière.
De wettelijke minimale pensioenleeftijd blijft 62 jaar.
De hervorming zal geen gevolgen hebben voor de huidige gepensioneerden, noch voor degenen die binnen 5 jaar na de pensioengerechtigde leeftijd zullen zijn wanneer de wet wordt aangenomen.
De vóór de inwerkingtreding van het nieuwe systeem verworven rechten blijven voor 100% behouden.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention