allesfrans.com
 
BeginpaginaNieuwsOpmerkelijk nieuws2016Billenkoek mag nog in Frankrijk
 
Deze informatie kan verouderd zijn!
Opvallend nieuws in de (Franse) media...

Billenkoek mag nog in Frankrijk

Een wet tegen de billenkoek werd vaak beloofd, maar nooit aangenomen. Een nieuwe poging!

zondag 18 november 2018 , door Hanjo

Het lijkt erop dat de wet tegen gewoon educatief geweld uiteindelijk op 29 november in de Assemblée nationale gaat worden aangenomen.

Beoordeling:
Bezoeken: 252
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het wetsontwerp, dat in de volksmond de "loi antifessée", die in januari 2017 door de Conseil constitutionnel werd ingetrokken en in 2018 tweemaal werd verworpen, is weer terug in de Assemblée nationale. Parlementslid Maud Petit werkt samen met de MoDem-groep aan een wetsontwerp ter bestrijding van "violences éducatives ordinaires". Het wetsontwerp zal op 21 november door de Wetgevende Commissie worden onderzocht en op 29 november in de Assemblée worden besproken.

Het is alleen civiel van aard, het gaat niet gepaard met een strafrechtelijke sanctie. Het eerste artikel is bedoeld om te worden ingevoegd in artikel 371-1 van het Burgerlijk Wetboek betreffende het ouderlijk gezag. Het heeft een educatief doel en geeft aan dat je geen geweld kunt gebruiken om een kind op te voeden.

Het wetsontwerp wordt onder meer gesteund door minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn, First Lady Brigitte Macron en staatssecretaris voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen Marlène Schiappa, minister van Justitie Nicole Belloubet en minister van Ecologische Overgang François de Rugy.

In 2012 oefende 85% van de Franse ouders lijfstraffen uit

De voorgestelde wet heeft betrekking op alle vormen van gewoon opvoedend geweld, d.w.z. fysiek geweld (zoals een pak slaag, een oorvijg of aan de oren of haren trekken), maar ook verbaal of psychologisch geweld. Uitspraken als: ’Je doet nooit wat je goed doet’ of ’Het spijt me dat ik je heb gekregen’, vernederende of kwetsende opmerkingen die niet noodzakelijkerwijs in overweging worden genomen als we het hebben over gewoon opvoedend geweld.

Volgens een vaak aangehaald cijfer oefent 85% van de Franse ouders lijfstraffen uit op hun kinderen, ongeacht hun afkomst of sociaal-cultureel niveau. Deze statistiek komt uit een studie in 2012. Cijfers die vandaag de dag niet meer relevant zijn door een betere bewustwording, maar een ieder zal in Frankrijk op de vrije woensdag of zaterdag wel een scene meegemaakt hebben.

Wat betreft het "recht op correctie", dat vaak wordt genoemd bij de verdediging van lijfstraffen, is het in werkelijkheid niet wettelijk, maar jurisprudentieel. Het recht op correctie bestaat niet in juridische teksten. Behalve dat het Hof van Cassatie blijft zeggen dat in sommige gevallen een klap voor een kind kan worden uitgevoerd voor educatieve doeleinden. Maar in de rechtbanken is het voor een rechter moeilijk om een onderscheid te maken tussen educatie en misbruik.

Ondersteuning van ouders voor een geweldloze opvoeding

Eenmaal aangenomen zal dit wetsvoorstel het mogelijk maken om financiële steun vrij te maken voor educatieve steun aan ouders. Er zullen Europese subsidies beschikbaar zijn voor bewustmakingscampagnes. Deze campagnes zullen gericht zijn op ouders om hen te vertellen dat ze begeleid kunnen worden, om hen te informeren over de maatregelen die al bestaan, zoals la Maison de la parentalité. Er kan ook een opleiding worden gegeven aan kinderartsen, verzorgers, rechters, enz.

Het doel van het wetsvoorstel is niet om ouders te straffen maar om een geweldloze manier van opvoeden te bevorderen. En Frankrijk heeft geen gebrek aan Europese voorbeelden om naar te verwijzen. Zweden was het eerste Europese land dat in 1979 een wet aannam die alle vormen van geweld tegen kinderen verbiedt. En die kinderen zijn niet minder goed opgevoed dan de Franse!

Ook in dit aspect gaat Frankrijk gebukt onder het gewicht van de cultuur. De Fransen functioneren zoals ze zijn opgevoed, ze reproduceren op hun kinderen wat ze van hun ouders hebben geleerd.

Verdediging van de rechten van het kind

Naast de opvoedkwestie willen de parlementariërs kinderen dezelfde rechten te geven als volwassenen. Vandaag de dag kun je je partner, een bejaarde, gevangene of dier niet aanraken. Het is goed ingeburgerd in de maatschappij. Maar een kind mag onder het mom van opvoeding wel worden geslagen. Met deze wet krijgt een kind dezelfde rechten als een volwassene.

In 1989 ondertekende Frankrijk het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, waarvan artikel 19 het land verplichtte een duidelijke wetstekst aan te nemen die gewoon educatief geweld verbiedt. Negenentwintig jaar later is deze wetstekst nog steeds niet aangenomen. Deze loi contre les violences éducatives ordinaires zou de wet eindelijk in overeenstemming moeten brengen met de Europese richtlijnen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention