allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidDe veranderingen van 2019
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

De veranderingen van 2019

maandag 31 december 2018 , door Hanjo

Bewerkt op maandag 7 januari 2019

De overgang naar 2019 werd in Frankrijk gekenmerkt door een aantal veranderingen. Naast de hervormingen in verband met de roerende voorheffing of de sanctie op de aanvullende pensioenen, zijn er ook de koopkrachtmaatregelen waartoe in december 2018 werd besloten. We sommen de belangrijkste op.

Het vorige artikel in deze rubriek: Wat gaat er met de omroepbijdrage gebeuren?
Beoordeling:
2 stemmen
Bezoeken: 373
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Veel veranderingen hebben begin 2019 een directe impact op de Franse portemonnee. De invoering van de roerende voorheffing, waardestijging van de activiteitspremie, overuren vrijgesteld van werknemersbijdragen en belastingvrije persoonlijke opleidingsrekening, postzegelprijzen: dit zijn de belangrijkste fiscale, sociale en economische maatregelen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2019.

Bronheffing

De aan de bron geheven inkomstenbelasting wordt van kracht. In de praktijk wordt de belasting rechtstreeks geheven op het inkomen wanneer het wordt ontvangen (salaris, pensioen, werkloosheidsuitkering). Het wordt rechtstreeks door de werkgever of het pensioenfonds geïnd volgens een belastingtarief dat door de belastingdienst wordt berekend op basis van de fiscale situatie van de belastingplichtigen in 2017. Dit tarief zal voor het eerst worden toegepast op de loonstroken van de werknemers eind januari 2019, waardoor het bedrag van het nettoloon van de werknemer dat aan de inkomstenbelasting is onderworpen, met hetzelfde bedrag wordt verminderd.
Ondanks de invoering van de roerende voorheffing zullen de belastingplichtigen hun inkomsten voor het jaar 2018 in 2019 moeten aangeven. Zelfstandigen betalen een maandelijkse of driemaandelijkse termijn, die door de belastingdienst wordt berekend op basis van hun vroegere inkomsten en vervolgens wordt aangepast op basis van hun werkelijke inkomsten.

Toename van het minimumloon

Het minimumloon (SMIC) is met 1,5% verhoogd (tegenover 1,24% op 1 januari 2018). Het bruto-uurloon werd op 1 januari 2019 verhoogd tot € 10,03 (tegenover € 9,88 sinds 1 januari 2018), ofwel € 1.521,22 bruto per maand voor 35 gewerkte uren per week, wat overeenkomt met € 1.205 netto.

Verhoogde activiteitspremie

Het maximumbedrag van de individuele bonus voor de activiteitspremie wordt verhoogd met 90 euro per maand. Deze nieuwe versie van de premie wordt dit jaar voor het eerst betaald, op 5 februari 2019. Rekening houdend met de verhoging van het minimumloon op 1 januari 2019 (+18 euro netto/maand), komt deze herwaardering dan overeen met een verhoging van 100 euro voor de begunstigden van deze activiteitspremie, uitbetaald tegen het minimumloon.

Sociale lasten op pensioenen

Om de verhoging van de lasten met 1,7% op ouderdomspensioenen in 2018 te compenseren, wordt een tussenliggende tarief van 6,6% (in plaats van het tarief van 8,3%) gecreëerd. Maar dit tarief wordt pas vanaf mei 2019 toegepast op pensioenen tussen € 1.200 en € 2.000 voor één persoon (zonder andere inkomsten) en tot € 3.000 voor een koppel. Op dezelfde datum zal er van januari tot april 2019 een terugbetaling van het te veel betaalde bedrag van 1,7% plaatsvinden.

Overuren vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen

Overuren zijn zowel "gedesocialiseerd", d.w.z. vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen, als "belastingvrij", d.w.z. vrijgesteld van inkomstenbelasting (voor hen die eraan onderworpen zijn).
De nettowinst voor een werknemer in de privésector zal, voor het gedeelte dat overeenstemt met het vrijstellingspercentage, € 155 per jaar bedragen voor een werknemer met minimumloon en € 279 voor een werknemer met 1,8 maal het minimumloon, volgens de berekeningen in de wet op de financiering van de sociale zekerheid van 2019. Er is een jaarlijks plafond vastgesteld. Boven de € 5.000 per jaar zal er geen vrijstelling meer zijn van loonbelasting of inkomstenbelasting.

Verhoging van de porto tarieven

De postzegelprijzen zullen gemiddeld met ongeveer 10% stijgen. De rode postzegel (prioritaire) gaat € 1,05 kosten (was € 0,95) en de groene gaat € 0,88 kosten (8 cent meer dan in 2018).

Lagere gasprijzen

De gereguleerde gasprijzen daalden in januari met gemiddeld 1,9%. Deze tarieven gelden voor bijna 4,5 miljoen Franse huishoudens die bij Engie kopen. In detail zal deze vermindering (exclusief belasting) 0,6% bedragen voor degenen die gas gebruiken om te koken, 1,2% voor degenen die een dubbel gebruik van koken en warm water hebben en 2% voor gezinnen die met gas verwarmen.

Verhoging van de energiecheque

In 2018 zal het gemiddelde bedrag van de "chèque énergie" worden geherwaardeerd op 200 euro tegenover 150 euro vorig jaar. Het kan gebruikt worden voor alle energiekosten (elektriciteit, gas, stookolie, enz.) en renovatiewerkzaamheden. De hoogte van de energiecheque is afhankelijk van de belastinginkomsten en de samenstelling van het huishouden. Het minimumbedrag van de energiecheque van 2019 is € 48 per jaar, terwijl het maximumbedrag is vastgesteld op € 277 per jaar.

Verhoging van het minimum ouderdomspensioen

De solidariteitsuitkering voor ouderen (ASPA), ook wel bekend als de minimale ouderdomsuitkering, stijgt tot € 10.418,40 per jaar voor één persoon (+35 euro tot € 868,20 per maand) en € 16.174,59 per jaar voor een koppel (+54 euro tot € 1.347,88 per maand).

Onverzekerd rijden

Om onverzekerd rijden tegen te gaan, kunnen politieagenten en gendarmes de gegevens uit het bestand van het verzekerde voertuig (FVA) raadplegen. Doel: het gemakkelijker maken om onverzekerde automobilisten te identificeren die een boete van € 3.750 moeten betalen.

Omzettingspremie

Om een van de minst vervuilende benzine- of dieselvoertuigen te kopen, zowel nieuwe als tweedehands, verandert de conversiepremie in een super conversiepremie van € 4.000 (in plaats van € 2.000 in 2018 voor niet-belastbare voertuigen) voor 20% van de meest bescheiden huishoudens. Deze "superbonus" is ook van toepassing op niet-belastbare activa die elke dag minstens 60 km rondreizen om naar het werk te gaan. Voor de aankoop van een nieuw of gebruikt plug-in elektrisch of hybride model wordt de premie verhoogd tot € 5.000.

Zonder inkomensvoorwaarden wordt de ecologische bonus van € 6.000 (tot 27% van de prijs) voor de aankoop (of huur van minstens twee jaar) van een nieuwe elektrische auto verlengd. Het kan worden gecombineerd met de conversiepremie.

Stage om de duur van het proefrijbewijs te verkorten

Jonge bestuurders die hun rijbewijs op of na 1 januari hebben behaald, hebben de mogelijkheid om de duur van hun proefrijbewijs te verkorten van drie tot twee jaar door het volgen van een eendaagse opleiding van zeven uur. Zij zullen deze moeten volgen tussen de 6e en 12e maand na het verkrijgen van het rijbewijs. Deze verkorting van de proeftijd zal plaatsvinden op voorwaarde dat de beginnende bestuurder geen overtreding heeft begaan die aanleiding gaf tot het intrekken van punten.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 • De veranderingen van 2019 7 januari 2019 10:45, door Robert van der Wijk

  Ik neem aan dat op mijn pensioen en AOW uit Nederland geen bronheffing mogelijk is dus dat 2018 voor mij ( ons) in Frankrijk belastingvrij zal zijn !!!

  • De veranderingen van 2019 10 januari 2019 14:45, door Hanjo

   Als belastingplichtige in Frankrijk betaal je ook over inkomsten uit het buitenland inkomstenbelasting en sociale lasten. Wanneer dit niet kan via een bronheffing, betaal je via een maandelijkse incasso. Op de jaarlijkse belastingaangifte geef je deze inkomsten ook aan. Wanneer de ze inkomsten door de fiscus niet als "uitzonderlijk" worden gekenmerkt, wordt de belasting over de inkomsten uit 2018 op de aanslag in 2019 in mindering gebracht. Ondertussen betaal je in 2019 al wel belasting over de inkomsten in dat jaar.

 

Huidige bezoekers: 86

Dit artikel staat in rubriek:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders en waar moet je zijn voor bepaalde documenten?

  We hebben de informatie ingedeeld in een aantal subrubrieken.

Verder in deze rubriek:
Het nieuwste artikel staat bovenaan.

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention