allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeer en veiligheidBufferzones bij oversteekplaatsen

Bufferzones bij oversteekplaatsen

maandag 28 januari 2019 , door Hanjo

Een recent decreet machtigt de gemeente om bufferzones te creëren tussen 2 en 5 meter voor een voetgangersoversteekplaats.

Beoordeling:
Bezoeken: 58
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De Franse gemeentes worden aangemoedigd om de veiligheid van de zebrapaden te verbeteren. Ze mogen nu bufferzones creëren in de buurt van voetgangersoversteekplaatsen. In een besluit dat op 9 januari in het Franse Publicatieblad werd gepubliceerd, worden de regels voor deze gebieden nader omschreven.

Bufferzones ("zones tampons") kunnen worden gecreëerd tussen 2 en 5 meter voor de oversteekplaatsen voor voetgangers. Witte lijnen "geven aan waar weggebruikers moeten stoppen wanneer dat nodig is om een goede wederzijdse zichtbaarheid te garanderen voor voetgangers die willen oversteken", zo staat in de tekst.

Verhoogde sterfte onder voetgangers

Zo’n zone is geen "stopstreep voor de bestuurder van een voertuig", legt de openbare dienst uit. Stoppen is dus niet verplicht "zolang er geen voetgangers op de oversteekplaats aanwezig zijn of de intentie daartoe uiten", aldus de officiële website.

Bestuurders die zich niet houden aan de voorrangsregels voor voetgangers riskeren een boete en, sinds een decreet dat op 18 september werd gepubliceerd, het verlies van 6 rijbewijspunten[1]. Een maatregel die is opgenomen in een decreet dat op 18 september werd gepubliceerd en op 9 januari 2018 door het interministerieel comité voor verkeersveiligheid werd goedgekeurd.

De mogelijkheid om deze veiligheidsruimten te creëren, die al in Straatsburg werden getest, vloeit ook voort uit deze commissie, die had willen reageren op de toename van de sterfte onder voetgangers: 468 doden in 2015, 559 het jaar daarop. Het aantal dodelijke slachtoffers onder voetgangers is in 2017 gedaald tot 484.

Voetnoten:

[1daarvoor waren het er 4

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |