allesfrans.com
 
BeginpaginaGeld en bankBankBen je verplicht een bankrekening te nemen?
 

Ben je verplicht een bankrekening te nemen?

vrijdag 8 februari 2019 , door Hanjo

Leven zonder bankrekening is mogelijk, maar moeilijk! Juridisch gezien is het niet verplicht om een bankrekening te hebben. Het is een recht, geen plicht.

 • Het recht op een bankrekening
  Een artikel in onze rubriek > Geld en bank > Bank

  Een bank mag weigeren om voor jou een een rekening te openen...

Beoordeling:
Bezoeken: 152
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De belangrijkste hinderpaal voor het leven zonder bankrekening houdt verband met de bezoldiging van een activiteit in loondienst die verplicht per cheque of bankoverschrijving moet worden uitbetaald als het bedrag ervan meer dan 1.500 euro netto per maand bedraagt.

Een inventarisatie

Volgens een onderzoek van het Crédoc had eind 2009 minder dan 1% van de Franse bevolking geen bankrekening.

Deze statistiek betekent niet dat 0,66 miljoen van de 66 miljoen Fransen vrijwillig buiten het banksysteem blijven. Het omvat duizenden kinderen en adolescenten die te jong zijn om een bankrekening te hebben en volwassenen die zich in een onregelmatige situatie bevinden.

Sinds eind 2009 is het aantal mensen zonder bank en dus zonder toegang tot giraal geld (immateriële valuta en boekingen op de rekeningen) waarschijnlijk gedaald. Om 2 redenen:

 • recht op een bankrekening: elke in Frankrijk woonachtige persoon die niet over een depositorekening beschikt en aan wie de opening van een depositorekening door een bank is geweigerd, heeft het recht om de Banque de France te verzoeken een bankinstelling aan te wijzen die in aanmerking komt voor een depositorekening (en de bijbehorende bankdienst). Deze procedure is ook geldig als de aanvrager een bankverbod wordt opgelegd, of is geregistreerd in het dossier van een persoonlijk kredietincident, in het centrale chequebestand of in een situatie van overmatige schuldenlast.
 • de Compte-Nickel, die sinds 2015 beschikbaar is in de Franse tabacs, stelt alle mensen, ook degenen die van het banksysteem zijn uitgesloten, in staat om een betaalkaart en een RIB te hebben.

Obstakels

Het niet hebben van een bankrekening is een negatieve socialisatiefactor omdat cheques, bankkaarten, overschrijvingen, enz. dominante betalingsmethoden zijn.

Maar omdat sommigen weigeren om bankkosten te betalen die ze overdreven vinden of omdat ze weigeren afhankelijk te zijn van een bank, slagen sommige mensen erin om te leven zonder depositorekening.

In de praktijk bemoeilijkt deze keuze de financiële handelingen van het dagelijks leven.

Salaris

De betaling van een salaris moet gebeuren door middel van een cheque of overschrijving op een bank- of postrekening als het bedrag hoger is dan € 1.500 netto per maand. Indien het verschuldigde bedrag lager is dan of gelijk is aan dit bedrag, kan de werknemer om betaling in contanten verzoeken.

Sociale voordelen

Werkloosheidsuitkeringen, huisvestingssubsidies en sociale uitkeringen voor minima worden per bankoverschrijving betaald en vereisen een bankrekening. Evenzo worden de medische kosten vergoed door de sociale zekerheid in de vorm van een overschrijving.

Artikel R. 362-1 van de Code de la sécurité sociale (CSS) geeft de begunstigde echter de mogelijkheid om de terugbetaling te vragen op de bankrekening van een derde partij. Na goedkeuring door de CPAM kan deze toestemming betrekking hebben op dagvergoedingen in verband met een werkonderbreking.

Grote aankopen

Hoewel het bedrag van een contante betaling tussen particulieren (aankoop van een auto of schilderij bijvoorbeeld) niet beperkt is, is het verboden om contant te betalen aan een professional (handelaar, ondernemer, enz.) boven de € 1.000 euro (€ 15.000 euro in het geval van een fiscaal domicilie in het buitenland).

Facturen

Sommige leveranciers geven hun klanten de mogelijkheid om hen contant te betalen, maar andere weigeren contante betalingen te accepteren. Het is echter nog steeds mogelijk om ze te betalen via een "TIP SEPA" (interbancaire betalingsvoucher).

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention