allesfrans.com

 • Alarmnummer voor doven en slechthorenden

  Nu kan elke dove of slechthorende die slachtoffer of getuige is van een noodsituatie de Franse hulpdiensten bereiken via nummer 114.

 • Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)

  Dit artikel is het beginpunt van een volledige herziening van de inhoud over dit onderwerp.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • Alarmnummer voor doven en slechthorenden

  Nu kan elke dove of slechthorende die slachtoffer of getuige is van een noodsituatie de Franse hulpdiensten bereiken via nummer 114.

 • Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)

  Dit artikel is het beginpunt van een volledige herziening van de inhoud over dit onderwerp.

  
BeginpaginaGeld en bankGeld lenenRenteloze leningDe éco-PTZ (renteloze lening) in 2019

De éco-PTZ (renteloze lening) in 2019

zondag 10 februari 2019 , door Hanjo

Ieder jaar vinden wijzigingen plaats in de voorwaarden voor de renteloze lening voor energiebesparende maatregelen aan een woning. Dit artikel toont de voorwaarden zoals ze nu gelden.

Beoordeling:
Bezoeken: 21
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wijzigingen vanaf 2019

Artikel 184 van de begrotingswet 2019 verlengt de éco-PTZ tot 2021 en wijzigt de toepassingsvoorwaarden op 1 juli 2019 om de wet te versterken en te vereenvoudigen. Deze aanpassingen omvatten in het bijzonder:

 • De voorwaarde van een pakket van werkzaamheden wordt vanaf 1 maart 2019 geschrapt. Om in aanmerking te komen voor de éco-PTZ moest het project 2 van de 6 in aanmerking komende werkzaamheden bevatten. De voltooiing van slechts één van deze acties maakt het nu mogelijk om in aanmerking te komen.
 • De éco-PTZ regeling staat nu open voor alle woningen die meer dan 2 jaar geleden zijn opgeleverd.
 • De in aanmerking komende werkzaamheden worden uitgebreid met isolatiewerkzaamheden op de begane grondvloeren.
 • De termijn wordt 15 jaar voor alle milieuleningen.
 • De mogelijkheid wordt geopend om binnen 5 jaar na de uitgifte van de eerste éco-PTZ gebruik te maken van complementaire éco-PTZ (en niet langer binnen 3 jaar zoals voorheen het geval was).

Wie kan profiteren van de éco-prêt à taux zéro?

Voor de éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) komen alle eigenaren, bewoners of huurders in aanmerking zonder voorwaarde van inkomen. Sinds 2014 komen ook mede-eigenaren in aanmerking.

De huisvesting, huis of appartement, moet je hoofdverblijfplaats (résidence principale) zijn en zijn opgeleverd voor 1 januari 1990.

Sinds januari 2016 kunnen huishouden met een zeer bescheiden inkomen, bijgestaan door het Agence nationale de l’habitat, profiteren van renteloos een microkrediet.

Het is ook mogelijk om de eco-PTZ op te nemen in het totale kredietaanbod bij de aankoop van een woning.

Welke werkzaamheden komen in aanmerking?

Om van de éco-PTZ te kunnen profiteren, moet je een "werkpakket" produceren dat bestaat uit een combinatie van ten minste twee van de volgende categorieën:

 • hoogwaardige dakisolatie;
 • hoogwaardige isolatie van de buitenwanden;
 • hoogwaardige isolatie van buitendeuren en -ramen;
 • installatie of vervanging van een verwarmingssysteem of de productie van warm water voor huishoudelijk gebruik;
 • installatie van een verwarmingssysteem op basis van hernieuwbare energie;
 • installatie van de productie van sanitair warm water met behulp van hernieuwbare energiebronnen[1].

Je kunt ook een thermisch onderzoek laten uitvoeren door een ontwerpbureau om te bepalen welke werkzaamheden het meest geschikt zijn om de energieprestatie van jouw woning te verbeteren.

Werkzaamheden voor het herstel van het niet-collectieve saneringssysteem met een niet-energetisch verbruikend systeem komen ook in aanmerking voor de eco-PTZ.

(*) Alleen als uw woning na 1 januari 1948 is gebouwd.

Op de website van het Agentschap voor Milieu en Energiebeheer (ADEME) vind je alle soorten in aanmerking komende werken.

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een ambachtsman of een bouwbedrijf met de aanduiding RGE (Erkend als milieuwaarborggever).

Wat is het bedrag van de lening?

De éco-PTZ is beperkt tot een maximum van € 30.000. De terugbetalingstermijn is vastgesteld op 10 jaar. Deze kan worden verlengd tot 15 jaar voor de zwaarste renovatiewerkzaamheden.

Per woning kan slechts één éco-PTZ worden toegekend. Je kunt echter binnen 3 jaar na het verstrekken van de eerste éco-lening gebruik maken van een extra éco-PTZ, mits deze afbetaald is. In dit geval mogen de 2 milieuleningen samen niet meer dan € 30.000 bedragen.

Hoe vraag je een milieulening aan?

Eerst en vooral moet je een "offerte" formulier invullen met het door jou gekozen RGE-bedrijf of de RGE ambachtsman.

Nadat je de uit te voeren werken hebt begroot, moet je jouw "bestek" naar een kredietinstelling sturen (na het sluiten van een overeenkomst met de Staat), vergezeld van de nodige bewijsstukken (certificaat van het bedrijf dat jouw energieprestatiewerk uitvoert, bewijs van het gebruik van jouw woning als hoofdverblijfplaats, datum van de bouw van de woning, laatste fiscale kennisgeving, enz.)

Er zijn zo’n 20 kredietinstellingen die een overeenkomst met de staat hebben ondertekend: Banque BCP, Banque Chalus, Banque Populaire, BNP Paribas, Caisse d’Épargne, CIC, Crédit Agricole, Crédit du Nord, Crédit Foncier, Crédit Immobilier de France, Crédit Mutuel, Domofinance, KUTXA Banque, La Banque Postale, LCLMA Banque, Natixis, Société Générale, Société Marseillaise de France, Société Marseillaise de France.

Je heeft 3 jaar de tijd om het werk uit te laten voeren vanaf het moment dat de lening wordt verstrekt. Aan het einde van de werkzaamheden moet je de kredietinstelling alle elementen verstrekken die de uitvoering van het werk rechtvaardigen.

Voor vragen over de energierenovatie van jouw woning en de hulp die je kunt krijgen, kun je contact opnemen met een FAIRE-adviseur.

Kan de éco-PTZ worden gecombineerd?

Ja, de éco-PTZ is cumulatief. Je kunt immers tegelijkertijd profiteren van de éco-PTZ en de CITE.

Voetnoten:

[1Alleen als de woning na 1 januari 1948 is gebouwd

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |