allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkAls een Fransman (of Française)Zinnetjes die je moet weten!
 

Zinnetjes die je moet weten!

vrijdag 1 maart 2019 , door Hanjo

Uitdrukkingen en woordgebruik in het dagelijkse leven in Frankrijk.

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 201
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Ça roule? - Comme d’hab !

Ça roule is een zeer alledaagse uitspraak, die betekent dat alles geweldig is en het leven goed gaat. In de vorm van een vraag betekent het dus gewoon "Hoe gaat het leven? Goed?"
De meer standaard vraag die gebruikt wordt om hetzelfde uit te drukken is Ça va ?, wat letterlijk betekent "Gaat het?"

Het antwoord op deze vraag is een verkorte term "comme d’habitude", wat "zoals gewoonlijk" betekent. De veelgebruikte uitdrukking"comme d’hab" kan in vrijwel elke informele setting worden gebruikt in plaats van de standaard "comme d’habitude".

N’importe quoi !

Voor iedereen die de neiging heeft een afwijkende mening te hebben, is deze nonchalante Franse uitdrukking een must. Het betekent eenvoudigweg "wat dan ook" en wordt vaak gebruikt in het Frans wanneer iemand geïrriteerd is en openlijk en op een eenvoudige, informele manier wil laten zien dat hij het ergens niet mee eens is. Bijvoorbeeld:

"Je te jure! Je n’ai rien fait !"

"Ik zweer, ik heb niets gedaan!"

Maar in een andere context kan "n’importe quoi" ook "alles" betekenen, zoals in dit voorbeeld:

"J’aurais donné tout et n’importe quoi !"

"Ik zou alles en nog wat gegeven hebben!"

C’est n’importe quoi !

Merk op dat deze informele Franse uitdrukking lijkt op de vorige, maar er is een lichte nuance in de betekenis van deze uitdrukking. Het verbeeldt nog steeds het idee van ergernis, maar deze zin betekent "Dat is onzin!" Bijvoorbeeld:

"Le president een bien fait d’augmenter les impôts. - C’est n’importe quoi !"

"De president had gelijk om de belastingen te verhogen. - Dat is onzin!"

Laisse tomber…

Dit is een nuttige Franse uitdrukking die betekent: "vergeet het gewoon" of "laat maar zitten". Het betekent letterlijk "laat vallen", maar heeft niet dezelfde pittige toon achter zich als "just drop it!" in het Engels. Hoewel.....het lukt heel goed met een nijdige toon.....

Bijvoorbeeld:

"Et alors? Est-ce que tu as eu ton augmentation de salaire ? - Laisse tomber... L’entreprise a fait faillite !"

"En? Heb je je salarisverhoging gekregen? - Vergeet het... Het bedrijf ging failliet!)"

Ça te dit ?/Ça vous dit ?

Deze nonchalante Franse uitdrukking is ideaal om uitstapjes met vrienden of restaurantkeuzes voor te stellen. Je zegt ermee: "Heb je er zin in?" of "Is dat wat?"

Het kan ook "goed klinken" betekenen. Dus als je een geweldig idee krijgt voor een zaterdagmiddag of -avond, ga hier dan aan het einde van de dag mee aan de slag als een manier om je vrienden beleefd te vragen of ze geïnteresseerd zijn. Gebruik de tweede als je je tot meerdere vrienden richt, en de eerste als je met slechts één vriend(in) op stap gaat.

Bijvoorbeeld:

"Il y a un petit resto chinois pas loin de chez moi... ça te dit ?"

"Er is een klein Chinees restaurant niet ver bij mij vandaan... klinkt dat goed?"

Tiens-moi au courant !

"Hou me op de hoogte! Dit is de perfecte Franse uitdrukking om te gebruiken als je afwacht om te zien hoe de zaken zich ontwikkelen in het leven van een vriend of vriendin. Misschien is hij of zij ze net begonnen aan een nieuwe baan, of verhuisd naar een nieuwe stad, en wil je weten hoe de dingen zich ontwikkelen. Beëindig je e-mails of gesprekken met deze kleine zin om ervoor te zorgen dat je die kleine updates krijgt!

Omgekeerd zou de reactie hierop ook kunnen zijn:

"Ouais, t’inquiète pas, je te tiens au courant"

"Ja, maak je geen zorgen, ik houd je op de hoogte."

Allez savoir pourquoi !/Va savoir pourquoi !

Deze zin betekent "om welke reden dan ook", "God weet waarom" of "jullie/jouw gok is zo goed als de mijne!"

Het is een nuttig Frans zinnetje dat perfect uitdrukking geeft aan iemands gemoedstoestand. Merk op dat het gebruikt kan worden voor zowel de formele als de informele versie, waarbij de eerste formeel is of aan meerdere mensen is gericht, en de laatste informeel en tot één persoon is.

Bijvoorbeeld:

"Elle a donné sa démission, et ne répond plus à mes textos ! Va savoir pourquoi !"

"Ze heeft ontslag genomen en reageert niet meer op mijn SMS-jes! God weet waarom!"

Bref

Bref wordt alleen gebruikt om iets samen te vatten of om een laatste indruk te geven nadat een lang verhaal is verteld. Je kunt het gemakkelijk onthouden door aan het Engelse equivalent (in brief) te denken.
Het betekent dus "kortom", "in het kort" of "samengevat".

Bijvoorbeeld:

"Elle m’a appelé hier et m’avait pas les mêmes sentiments pour moi, et qu’au final, elle veut qu’on reste amis. Bref, elle m’a largué."

"Ze belde me gisteren en vertelde me dat ze niet hetzelfde gevoel voor mij had en dat ze uiteindelijk vrienden wil blijven. Kortom, ze heeft me gedumpt."

T’sais ?

Deze nonchalante Franse uitdrukking wordt zo vaak gebruikt in een informele situatie dat het bijna onmogelijk is om een gesprek te voeren met vrienden zonder het te horen. Het betekent gewoon "Weet je (wel)?" en wordt vaak aan het einde van een zinnetje geplakt om te benadrukken wat de spreker zegt.

Bijvoorbeeld:

"Non, mais j’en ai marre, t’sais ?"

"Nee, maar ik ben er ziek van, weet je wel?"

Ouais, enfin…

"Ja, nou ja....." zou het Nederlandse equivalent kunnen zijn van deze bundeling van woorden. Net als iedere andere taal heeft het Frans zijn aandeel in vulwoorden, en "enfin" wordt tot op zekere hoogte vaak als zodanig gebruikt.
Het wil zeggen "goed", het is iets verfijnder dan "eeuuuh" (uhhhhh), maar verandert de betekenis van de zin in veel gevallen niet noodzakelijkerwijs.

Hier is een voorbeeld:

"Ouais, enfin....faut vivre avec !"

"Nou ja,.....moet ermee leven!"

Allez

"Kom op!" Deze uitroep is de beste manier om je ongeduld met iemand te verwoorden.
Technisch gezien is het de formele vervoeging van het werkwoord "aller" (gaan), maar in een dergelijke context gebruik je het zelfs als je met slechts één vriend(in) praat, in deze vorm!

Je zult het vaak horen op de tribunes bij een sportevenement: "Allez !", want het is ook een aanmoediging!

C’est naze / c’est nul / c’est pourri !

Dit zijn allemaal mooie Franse zinnen om te gebruiken om te zeggen "dat is dom!" of "dat is verschrikkelijk! Engelsen zouden zeggen "it sucks".
De algemene implicatie is dat wat er ook besproken wordt totaal belachelijk of vervelend is.

Bijvoorbeeld:

"Ça, c’est marrant ! Par contre, ce cours est nul !"

"Dat is nou grappig! Maar deze klas is waardeloos!"

J’ai le cafard…

Dit is een informele manier om je verdriet uit te drukken: "ik voel me een beetje depri" of "ik voel me down". Het betekent letterlijk: "ik heb de kakkerlak", maar het gebruik van avoir le cafard betekent gewoon depressief zijn of je treurig voelen.

Je kunt ook "Ça me donne le cafard" zeggen.

Ça te changera les idées…

Gebruik deze Franse uitdrukking bij het troosten van een vriend die down is. Bied aan om mee te gaan naar een film of naar een café om een cappuccino te drinken. Maak je voorstel, gebruik dan dit argument om ze uit hun dip te halen.

Bijvoorbeeld:

"Allez ! Tu ne peux pas rester enfermé dans ta chambre ! Viens avec moi au ciné ! Ça te changera les idées !"

"Kom op! Je kunt niet in je kamer blijven hangen! Ga met mij mee naar de bioscoop! Het zal je gedachten afleiden!"

Revenons à nos moutons !

Dit is een perfecte korte uitdrukking om te gebruiken nadat het gesprek is afgedwaald van het oorspronkelijke onderwerp. Het betekent letterlijk "laten we teruggaan naar onze schapen!", maar figuurlijk "laten we teruggaan naar het gespreksonderwerp!"

De uitdrukking komt uit de Franse literatuur, uit een verhaal genaamd la Farce du Maître Pathelin, geschreven door Rabelais in de 15e eeuw.

De volgende keer dat dat je Franse gesprekspartner van het onderwerp afdwaalt, gooi je dit zinnetje erin en pronk jij met zowel een uitstekende kennis van de Franse taal als van de literatuur!

Je n’en crois pas mes yeux !

Deze perfecte informele Franse uitdrukking om te tonen dat je aangenaam verrast of stomverbaasd bent door iets waarvan je getuige bent, kun je dus letterlijk uit het Nederlands vertalen: "Ik kan mijn ogen niet geloven!".

Tu t’en sors ?

Dit is een veelgebruikte Franse uitdrukking om te gebruiken bij het observeren van een vriend die moeite lijkt te hebben om iets te doen. Het komt overeen met de vraag "Lukt het?".

Voorbeeld:

"Tu t’en sors ? - Pas trop, niet. Je ne sais pas pas comment faire un créneau....."

"Lukt het? - Nee, niet echt. Ik weet niet hoe ik moet inparkeren....."

J’en mettrais ma main au feu !

"Ik zou mijn leven erop wedden!" is het Nederlandse equivalent van deze uitdrukking en niet "Ik steek mijn hand in het vuur", zoals de Franse versie letterlijk betekent: "Ik zou mijn hand in het vuur hebben gestoken!"
Het drukt simpelweg uit dat je ergens zeker van bent, en wordt meestal gebruikt als een statement om anderen ervan te overtuigen dat je ergens gelijk in hebt.

Il ne faut pas mettre tout dans le même sac !

Deze Franse uitdrukking betekent letterlijk: "je kunt niet alles in dezelfde tas stoppen!" Met deze eenvoudige zin kun je iemand er aan herinneren niet alles over één kam te scheren.

Tu fais quoi ?

De uitdrukking "Wat doe je nou?" is de beste manier om de relaxte stijl van deze Franse uitdrukking weer te geven. Zonder te weten dat het informele taal is, kan het eruit zien als een vreemde zin, die letterlijk betekent: "Je doet wat?"

Toch vervangt het vaak "Qu’est-ce que tu fais ?" of "Que fais-tu ?" in alledaagse situaties. Het is zeer informeel en het gebruik ervan is niet aan te raden bij iemand anders dan familie of goede vrienden.

 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention