allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalFrancofonieDe Académie française
 

De Académie française

zondag 3 maart 2019 , door Hanjo

De Académie française is een officiële Franse instelling op het gebied van de Franse taal. Ze vormt samen met vier andere academies het Institut de France. De Académie heeft twee functies: het toezien op de woordenschat en de grammatica van het Frans en het bevorderen van het gebruik van het Frans wereldwijd.

Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 108
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het bevorderen van het gebruik van het Frans wereldwijd doet de Académie onder meer door het jaarlijks toekennen van ongeveer 60 literaire prijzen, waaronder de Prix de l’Académie française.

De Académie is een zeer prestigieus instituut en heeft 40 leden. Het is een van de oudste academies van Frankrijk. Ze werd officieel opgericht in 1635 door kardinaal de Richelieu, maar bestond al vanaf 1570.

Tijdens de Franse Revolutie werden alle academies afgeschaft en vervangen door één enkel Nationaal Instituut van Wetenschappen en Kunsten, het latere Institut de France. In 1805 richtte de eerste consul Napoleon Bonaparte binnen het Instituut een aparte klasse voor Franse taal en literatuur op, met 40 leden, naar het model van de vroegere Académie française. In 1816 gaf koning Lodewijk XVIII de Académie française haar naam terug.

De taak van de Académie française was eenheid in de Franse taal te creëren, grammaticaregels op te stellen en de Franse taal zuiver en begrijpelijk voor allen te maken. Het heeft lang een overwegende, meestal conservatieve invloed gehad. Maar inmiddels is daar verandering in gekomen. De Franse regering beschikt nu ook over andere adviesorganen voor de Franse taal, zoals de Conseil supérieur de la langue française en gespecialiseerde commissies. Ook de Franssprekende overheden buiten Frankrijk, zoals in Québec, beschikken over eigen instellingen.

De Académie française wordt wel altijd geraadpleegd voor belangrijke kwesties, zoals aanpassingen van de spelling, maar niet altijd met veel resultaat. Zo heeft de Académie zich in de jaren 1980-1990 tevergeefs verzet tegen de beslissingen van de Franse regering om beroepsnamen te vervrouwelijken. Een vrouwelijke minister mocht van de Académie niet aangeduid worden als "la ministre" omdat ministre nu eenmaal een mannelijk woord is. Toch werd de vervrouwelijking doorgevoerd.

De "immortels"

De leden van de Académie staan bekend als les immortels, de onsterfelijken. Deze naam is afgeleid van het devies "À l’immortalité" dat staat op het zegel dat door Richelieu aan de Académie werd geschonken.

De leden worden door de Académie zelf gekozen door coöptatie. Het Franse staatshoofd moet wel elke verkiezing bekrachtigen, maar dat gebeurt bijna altijd. Elk nieuw lid wordt verkozen voor de zetel van een overleden lid. Het kan maanden duren voor er een meerderheid is gevonden om iemand te verkiezen voor een lege zetel. Een verkozen lid neemt pas zijn zetel in de Académie in als hij officieel "ontvangen" wordt, hetgeen maanden, soms zelfs meer dan een jaar na zijn verkiezing gebeurt. Op een plechtige zitting houdt de nieuwe "immortel" een redevoering waarin zijn voorganger wordt gehuldigd, gevolgd door een ontvangsttoespraak ter ere van hemzelf, door een ander lid.

Omdat het zo lang duurt vooraleer de opvolger van een overleden lid geïnstalleerd is, komt het uiterst zelden voor dat er precies veertig leden aanwezig zijn. Onder die leden bevinden zich schrijvers, een bisschop, een kunsthistoricus, een taalkundige, historici en politici, waaronder oud-president Valéry Giscard d’Estaing.

Tijdens plechtige zittingen dragen de leden speciale kleding, de zogenoemde habit vert.

Op internet: http://www.academie-francaise.fr/


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Francofonen

  Frans en Engels zijn de enige talen die op alle continenten gesproken worden.

Reacties
 

Huidige bezoekers: 73

Dit artikel staat in rubriek:
 • Francofonie

  In de ruimste zin van het woord gaat het om alle acties die worden ondernomen om de Franse taal en de daaraan verbonden waarden te bevorderen. Als instelling - en dan schrijven we Francofonie met een hoofdletter F - staat Francofonie voor de internationale organisatie OIF (Organisation internationale de la Francophonie), die uit de 55 landen bestaat die besloten hebben het handvest van de OIF te ondertekenen.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention