allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsRegelgevingHet organiseren van een vlooienmarkt
 

Het organiseren van een vlooienmarkt

dinsdag 5 maart 2019 , door Hanjo

Een vlooienmarkt heet in het Frans een "marché aux puces", maar staan natuurlijk beter bekend als een "vide grenier" of een "brocante".

Het vorige artikel in deze rubriek: Het gevaar achter een gift
Beoordeling:
Bezoeken: 21
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een marché aux puces (een vide grenier of een brocante) is een evenement dat wordt georganiseerd op een openbare of voor het publiek opengestelde plaats om gebruikte en aangekochte roerende goederen te verkopen of te ruilen van andere personen die niet de producent of handelaar zijn.

Het is een commerciële transactie die onderworpen is aan het zogenaamde régime des ventes au déballage zoals gedefinieerd in artikel L 310-2 van de Code du Commerce:

De vente au déballage betreft verkoop in lokalen of op locaties die niet bestemd zijn voor verkoop aan het publiek van dergelijke goederen, alsmede van voertuigen die speciaal voor dat doel zijn uitgerust.
Een vente au déballage mag niet meer dan twee maanden per kalenderjaar in hetzelfde pand of op dezelfde locatie plaatsvinden. Zij zijn onderworpen aan een voorafgaande melding aan de burgemeester van de gemeente waar de plaats van verkoop zich bevindt.
Personen die niet zijn ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister mogen deelnemen aan een vente au déballage met als enig doel de verkoop van persoonlijke en gebruikte artikelen en dat niet vaker dan twee keer per jaar.

 • Losse verkoop
  Een artikel in onze rubriek > Werk en inkomen > Een eigen bedrijf

  "Uitgepakte verkoop" laat toe goederen te verkopen in ruimten of plaatsen die niet bestemd zijn voor verkoop van die goederen aan het publiek, alsmede van voertuigen die speciaal zijn ontworpen voor dit doel.

Voorafgaand aan het evenement

Indien het evenement plaatsvindt op openbaar terrein moet de organisator ten minste 3 maanden voor de aanvang van het evenement een voorafgaande melding van verkoop aan het publiek sturen aan de burgemeester van de plaats waar de verkoop is gepland. Deze melding (je gebruikt dit formulier: N° 13939) moet aangetekende met ontvangstbevestiging (LRAR) worden gestuurd of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven aan het gemeentehuis, samen met het verzoek om toestemming voor tijdelijke bezetting van het openbaar domein (artikel R. 310-8 van de Code du Commerce), waarvoor je formulier N° 13391 gebruikt.

 • Aanvraag manifestatie op openbare weg
  Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk > Modelbrieven en standaarddocumenten

  Een modelbrief voor het aanvragen van toestemming voor het organiseren van een manifestatie op de openbare weg.

Indien het evenement niet in het publieke domein plaatsvindt, moet de voorafgaande melding ten minste 15 dagen voor de geplande begindatum van de verkoop naar de burgemeester worden gestuurd (artikel R. 310-8 van de Code du Commerce).

De organisator moet ook een register van verkopers opstellen (artikelen R. 310-9 van de Code du Commerce en 321-7 van de Code Pénale). Dit register moet worden geregistreerd en geparafeerd door de politiecommissaris of door de burgemeester van de gemeente waar het evenement plaatsvond.

Indien de verkoper een natuurlijke persoon is, moet het register de volledige naam, hoedanigheid en woonplaats, alsmede de aard, het nummer en de datum van afgifte van het identiteitsbewijs met vermelding van de autoriteit die het heeft afgegeven, bevatten. Voor niet-professionele deelnemers moet in het register ook de overlegging worden vermeld van een verklaring van niet-deelname aan 2 andere evenementen van dezelfde aard gedurende het kalenderjaar (artikel R 321-9 van de Code Pénale).
 • Verklaring bij deelname aan een vlooienmarkt
  Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk > Modelbrieven en standaarddocumenten

  Met deze "attestation sur l’honneur" verklaar je niet aan meer dan twee evenementen per jaar deel te nemen.

Indien de verkoper een rechtspersoon is, moeten in het register de naam en de statutaire zetel van de rechtspersoon, alsmede de volledige naam, de hoedanigheid en de woonplaats van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon op het evenement worden vermeld, met vermelding van de referenties van het overgelegde identiteitsbewijs (artikel R 321-9 van de Code Pénale).

Elke persoon wiens beroepsactiviteit bestaat in de verkoop van gebruikte of verworven roerende zaken aan andere personen dan die welke deze produceren of verhandelen, is verplicht vooraf aangifte te doen bij de prefectuur of subprefectuur (in Parijs bij de Préfecture de police) waartoe zijn hoofdvestiging behoort (artikel R. 321-1 van de Code Pénale). Zij moet ook een dagelijks register bijhouden met een beschrijving van de verworven of voor verkoop of ruil gehouden voorwerpen en dat de identificatie mogelijk maakt van deze voorwerpen en van de personen die ze hebben verkocht of bijgedragen aan de ruil (artikel 321-7 van de Code Pénale).

Tijdens het evenement

De organisator van het evenement moet het register ter beschikking houden van de verschillende diensten die controle zouden kunnen uitoefenen, zoals de belastingdienst, douane en concurrentie-, consumenten- en fraudepreventiedienst (DGCCRF).

Na het evenement

Binnen maximaal 8 dagen moet het register dat tijdens de gehele vlooienmarkt werd bijgehouden eerst door de burgemeester van de plaats van het evenement worden geparafeerd. (Artikel R321-10 van de Code Pénale).
Vervolgens moet het register worden gedeponeerd bij de (sub)prefectuur waar de plaats van het evenement onder valt.
De verklaringen van de deelnemers blijven bij de organisator (tenzij de toezichthoudende autoriteiten ze volgens hun procedure bijhouden). De verklaringen van de deelnemers moeten door de organisator ter beschikking worden gehouden voor inspectie.

Fiscus

De organisator, in het bijzonder een vereniging, moet zich houden aan de geldende fiscale regels. (Er is een belastingcirculaire waarin de regels voor de vrijwilligerssector worden gespecificeerd.)

Strafmaatregelen

Het niet naleven van bovenstaande regelgeving kan een straf tot gevolg hebben die kan oplopen tot 6 maanden in hechtenisneming en € 30.000 boete.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Huisdieren

  Kijk voor de Franse regelgeving met betrekking tot huisdieren in deze rubriek.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention