allesfrans.com
 
BeginpaginaVerkeer en vervoerVerkeersregelsAutorijden in het gips. Mag dat?
 

Autorijden in het gips. Mag dat?

maandag 25 maart 2019 , door Hanjo

Je zit in het gips en je verlangt ernaar om weer achter het stuur te kruipen. Wees voorzichtig, het is riskant, zowel voor je veiligheid als voor je portemonnee.
Wat zijn de risico’s wanneer je toch besluit het gevaar te trotseren?

Het vorige artikel in deze rubriek: Alcohol in het verkeer
Beoordeling:
Bezoeken: 102
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De Code de la route verbiedt niet uitdrukkelijk het rijden in het gips, of het nu een arm, been of ander ledemaat is.

Het kan echter gevaarlijk zijn. Het kan het manoeuvreren bemoeilijken, problemen geven met schakelen, of zelfs de pijn vergroten waardoor je wordt afgeleid en de aandacht bij het verkeer verslapt.

Je kunt daarom een boete krijgen op grond van een artikel in de verkeerswet waarin staat:

Artikel R.412-6

Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.

"Iedere bestuurder moet zich te allen tijde in een zodanige staat en in een zodanige positie bevinden dat hij alle van hem verlangde manoeuvres op een geschikte en tijdige wijze kan uitvoeren. De bewegingsvrijheid en het gezichtsveld mogen niet worden verminderd door het aantal of de plaats van de passagiers, door de vervoerde voorwerpen of door het aanbrengen van niet-transparante voorwerpen op de ramen."

In het geval van een controle is het aan de politie om te beslissen of je al dan niet wordt bestraft, afhankelijk van het soort gipsverband en jouw lichamelijke conditie.

Welke sancties?

In het geval van een boete wordt het rijden in het gips gesanctioneerd met een boete van de 2e klasse. Je moet dan een boete betalen van € 35 (€ 22 voor een verlaagde boete, € 75 voor een hogere boete en € 150 euro voor een maximale boete).

Het verder rijden kan je ook worden ontzegd.

Welk verhaal in geval van een bekeuring?

Als je het gevoel hebt dat je ten onrechte bestraft bent, kun je de verbalisering aanvechten.

U kunt binnen 45 dagen na het uitschrijven van de overtreding beroep aantekenen voor vrijstelling. Je moet jouw beroep per aangetekende brief met ontvangstbevestiging richten aan de op de bekeuring vermelde dienst.

Het beroep moet de argumenten voor het aanvechten van de verbalisering uiteenzetten en vergezeld gaan van bewijsstukken.

Aangezien je de realiteit van de overtreding betwist, moet je vragen om door een rechtbank te worden gehoord. Je zult dan de aanklager moeten overtuigen om de zaak zonder verdere actie te sluiten of door te verwijzen naar de rechter. Het is de rechter die beslist en bepaalt of de verbalisering al dan niet gerechtvaardigd is.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention