allesfrans.com
 
BeginpaginaVerkeer en vervoerVervoermiddelenAutoEcologische malus bij aankoop of import van een voertuig
 

Ecologische malus bij aankoop of import van een voertuig

dinsdag 26 maart 2019 , door Hanjo

Bij de aankoop van een sterk vervuilende auto wordt de verkoopprijs verhoogd met een belasting: de ecologische boete, te betalen boven bepaalde CO2-emissiedrempels. Deze malus is van toepassing op de aankoop van een nieuw of gebruikt voertuig, bij langlopende huur (lease), maar ook bij geïmporteerde voertuigen. Grote gezinnen of personen met een handicap kunnen echter in aanmerking komen voor een vrijstelling of terugbetaling.

Het vorige artikel in deze rubriek: Dieselvoordeel verdwijnt geleidelijk vanaf 2016
Beoordeling:
Bezoeken: 135
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Deze milieusanctie, de malus écologique, is een bijkomende belasting bovenop de belasting op het Franse kentekenbewijs (certificat d’immatriculation of in de volksmond carte grise) waarin artikel 1011 bis van de Code général des impôts (CGI) voorziet. Bij aankoop of lease (type LLD - lange termijn leasing) van een nieuw of gebruikt voertuig dat te vervuilend is, factureert de dealer, indien hij het voertuig registreert, de boete door deze op te nemen in de rubriek "registratiekosten" van de factuur. Als een persoon zijn voertuig zelf registreert, betaalt hij de boete zelf.

Deze ecologische malus wordt in principe in één keer betaald. Indien het voertuig echter meer dan 190 gram CO2/km (tarief 2018) uitstoot, moet de eigenaar van het voertuig een jaarlijkse belasting van € 160 betalen.

Bij de aankoop van een nieuwe auto in Frankrijk

Wanneer particulieren hun voertuigen in Frankrijk kopen of leasen, moeten zij een extra belasting betalen op het kentekenbewijs. Deze malus écologique is verschuldigd bij de registratie van het voertuig indien de uitstoot van de auto meer dan 117 gram CO2/km bedraagt, volgens de begrotingswet 2019 (PLF 2019) die eind 2018 werd gepubliceerd.

 • Bonus-malus in 2019
  Een artikel in onze rubriek > Verkeer en vervoer > Vervoermiddelen > Auto

  De malus-regeling voor vervuilende auto’s wordt verder aangescherpt. Toch dalen de tarieven. Hoe kan dat?

De boete begint bij € 35 (tegenover € 50 euro in 2018) en kan oplopen tot € 10.500. Over het geheel genomen is de tabel milder dan in 2018. Zo werd een auto die 153 gram CO2/km uitstoot in 2018 belast met € 2.773 en in 2019 met € 2.010.

Bij de aankoop van een gebruikte auto in Frankrijk

In het geval van een aankoop of lease van een tweedehands voertuig wordt de milieusanctie toegevoegd aan het kentekenbewijs op het moment van inschrijving indien het voertuig na 1 juni 2004 voor het eerst op de weg kwam. Tot 2018 gold de milieusanctie op de tweedehandsmarkt wanneer het voertuig meer dan 197 gram CO2/km uitstootte.

Voortaan zal een nieuwe, meer afschrikkende schaal van toepassing zijn, uitsluitend gebaseerd op het fiscale vermogen dat op het kentekenbewijs van het voertuig staat vermeld. In het bijzonder worden voertuigen met een fiscaal vermogen van 15 CV of meer bestraft.

Malus écologique voor in Frankrijk gekochte tweedehands voertuigen (tarief 2019)
Fiscaal vermogen Bedrag malus
tot 9CV € 0
van 10 tot 11CV € 100
van 12 tot 14CV € 300
vanaf 15CV € 1.000

Bij in het buitenland aangekochte voertuigen

De aankoop van een geïmporteerde wagen maakt het niet mogelijk om de ecologische sanctie te ontsnappen: wanneer een persoon een nieuw of tweedehands voertuig in het buitenland koopt, is hij nog steeds onderworpen aan de ecologische sanctie als het voertuig in 2019 meer dan 117g CO2/km uitstoot, in overeenstemming met de Begrotingswet 2019 (PLF 2019).

Voor nieuwe voertuigen
Indien het voertuig een communautaire typegoedkeuring heeft verkregen, d.w.z. indien het voldoet aan de milieuregelgeving die van kracht is in het land waaruit het wordt ingevoerd, is het bedrag van de boete gelijk aan het bedrag van de boete voor nieuwe auto’s die in Frankrijk worden gekocht of geleased. De boete dient te worden betaald bij de aanvraag van een kentekenbewijs.

Anders (bijvoorbeeld voertuigen die uit een Amerikaanse of Aziatische markt worden geïmporteerd) is de belastingregeling anders: het bedrag van de belasting is gebaseerd op het fiscale vermogen van het voertuig. Boven 5 CV varieert de belasting van € 3.000 tot € 10.500.

Malus écologique voor buiten Frankrijk gekochte voertuigen (tarief 2019)
Fiscaal vermogen Bedrag malus
tot 5CV € 0
van 6 tot 7CV € 3.000
van 8 tot 9CV € 5.000
van 10 tot 11CV € 8.000
van 12 tot 16CV € 9.000
boven 16CV € 10.500

Voor gebruikte voertuigen
Indien aan het voertuig een communautaire typegoedkeuring is verleend is het bedrag van de malus gelijk aan het bedrag dat van kracht is voor een gebruikte auto die in Frankrijk is gekocht. Het bedrag van de boete wordt met een tiende verminderd voor elk jaar dat sinds de eerste registratie is begonnen.

Voorbeeld:

Een particulier koopt op 10 oktober 2017 een auto in Nederland. Dit voertuig werd in februari 2019 in Frankrijk ingevoerd en geregistreerd. Tussen 10 oktober 2017 en 9 oktober 2018 is een periode van 12 maanden verstreken, gevolgd door een periode van 12 maanden vanaf 10 oktober 2018. Dit voertuig stoot 133 gram CO2/km uit.

De berekening van de boete is als volgt (tarieven 2019):
Het belastingtarief is € 253 euro. De vermindering van het bedrag van de belasting is gelijk aan: 253 x 2/10, ofwel € 50,60. Het bedrag van de belasting is dus: € 253 - € 50,60 = € 202,40.

Indien aan het voertuig geen communautaire typegoedkeuring is verleend en geen informatie bekend is over de CO2-uitstoot, wordt de belasting berekend op basis van het fiscale vermogen van het voertuig.
Als het voertuig een belastingvermogen (CV) van minder dan 10CV heeft, is het bedrag van de belasting nul. Boven dit vermogen is het tarief € 100 en € 300 bij een vermogen van meer dan 15CV.

Wie betaalt er jaarlijks een milieusanctie?

De eigenaars of huurders van voertuigen die vanaf 1 januari 2009 voor het eerst in Frankrijk zijn ingeschreven en waarvan de CO2-uitstoot meer dan 190 gram CO2/km bedraagt, moeten een jaarlijkse boete betalen. Het bedrag is € 160 per jaar.

Ook in het buitenland aangekochte of geleasede voertuigen die in het buitenland zijn geregistreerd, zijn onderworpen aan de jaarlijkse belasting als het emissiepercentage hoger is dan 190 gram CO2/km.

De belasting is verschuldigd vanaf het jaar volgend op de afgifte van het kentekenbewijs van het voertuig. De belastingplichtigen ontvangen in hun brievenbus een "incassobewijs" en moeten dit uiterlijk op 30 april van het belastingjaar aan de Schatkist betalen.

Korting of vrijstelling

Grote gezinnen of personen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling of terugbetaling.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Een auto huren

  Ook in Frankrijk kun je voor korte of langere tijd een auto huren, maar wat zijn de regels?

Reacties
 

Huidige bezoekers: 87

Dit artikel staat in rubriek:
 • Auto

  Door de grote afstanden is de auto voor vele Fransen geen luxe-artikel. Ze gaan er dan ook niet als zodanig mee om.

  Je vindt hier de belangrijkste zaken rond de auto: het invoeren uit Nederland, het kenteken, de keuring en de verzekering.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

Allesfrans, ook voor:
 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention