allesfrans.com
 • Een schokgolf in culinair Frankrijk

  In Nederland was er weinig opwinding rond de verdeling van Michelin-sterren, maar in Frankrijk...

 • Die militante cheminots...

  De Franse spoorwegmaatschappij heeft bevestigd dat er sinds 1947 elk jaar ten minste één staking op het net is geweest.

 • Wonen in Misery

  De meeste mensen zijn blij om in Frankrijk te wonen, maar van zo’n 137 mensen kan echt gezegd worden dat ze in "ellende" leven.

 • Een schokgolf in culinair Frankrijk

  In Nederland was er weinig opwinding rond de verdeling van Michelin-sterren, maar in Frankrijk...

 • Die militante cheminots...

  De Franse spoorwegmaatschappij heeft bevestigd dat er sinds 1947 elk jaar ten minste één staking op het net is geweest.

  
BeginpaginaOverheidOfficiële documentenJustificatif d’adresseJustificatif bij aanvraag kentekenbewijs

Justificatif bij aanvraag kentekenbewijs

maandag 1 april 2019 , door Hanjo

Bij de aanvraag van een Frans kentekenbewijs, een certificat d’immatriculation of traditioneel een Carte grise, wordt ook om een justificatif d’adresse gevraagd. Welke documenten worden toegelaten?

Beoordeling:
Bezoeken: 75
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Om een kentekenbewijs op te laten stellen moet je een bewijs van jouw woonadres overleggen. De documenten die dit rechtvaardigen, verschillen afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt.

Je hebt een Frans woonadres op jouw naam

Wanneer het adres waar jij woont op jouw naam staat, kun je als bewijs een van deze documenten met de aanvraag meesturen:

 • een eigendomsakte;
 • een belastingaanslag van het voorgaande jaar (inkomstenbelasting, woonbelasting of onroerendgoedbelasting);
 • een huurkwitantie van minder dan 6 maanden oud;
 • een gas-, elektriciteits-, water- of telefoonrekening (vast of mobiel) van minder dan 6 maanden oud;
 • een certificaat van een woningverzekering
 • of, als je een professional bent, een Kbis-extract van minder dan 2 jaar oud.

Let op:

Het bewijs van woonadres moet jouw voor- en achternaam vermelden, anders kan het niet worden geaccepteerd. Anders word je beschouwd als inwonend bij een derde partij.

Je woont bij je ouders

Je moet alle volgende documenten overleggen:

 • kopie van het identiteitsbewijs van de ouder;
 • kopie van een bewijs van woonadres van de ouder op zijn naam (zie vorige situatie);
 • en een verklaring op erewoord, mede ondertekend door jou en de ouder bij wie je woont. Een voorbeeld van zo’n attestation d’hébergement vind je hier:
  • Verklaring dat iemand bij je inwoont
   Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk > Modelbrieven en standaarddocumenten

   Een voorbeeld van een door jou geschreven bewijs dat iemand bij je inwoont.

Je woont bij een derde

Je moet alle volgende documenten overleggen:

 • kopie van het identiteitsbewijs van de gastheer of -vrouw;
 • kopie van een bewijs van woonadres van de gastheer of -vrouw op zijn of haar naam (zie eerste situatie);
 • en een verklaring op erewoord, mede ondertekend door jou en de gastheer of -vrouw bij wie je inwoont. Een voorbeeld van zo’n attestation d’hébergement vind je hier:
  • Verklaring dat iemand bij je inwoont
   Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk > Modelbrieven en standaarddocumenten

   Een voorbeeld van een door jou geschreven bewijs dat iemand bij je inwoont.

Je hebt geen vast woonadres

Wanneer je in een gemeente domicilie hebt gekozen (zoals in het geval van gens de voyage), kun je een certificaat krijgen van het sociale actiecentrum van de lokale overheid of een door de prefectuur erkende vereniging waaruit blijkt dat je er domicilie hebt gekozen.

Als je geen vaste verblijfplaats hebt, kun je beschikken over een woonplaatsverklaring waaruit blijkt dat je verbonden bent met een gastorganisatie die voorkomt op een lijst die door de prefect van het departement is opgesteld.

Je woont in een hotel of op een camping

Je moet een factuur overleggen van de beheerder of eigenaar van het hotel of de camping.

Je woont op een plezierjacht

Je moet een van de volgende documenten overleggen:

 • het certificaat, afgegeven door de havenkapiteinsdienst, waaruit blijkt dat je eigenaar bent van een terrein of dat je het permanent huurt;
 • een verzekeringsbewijs voor de boot;
 • een eigendomsakte of een lopende huurovereenkomst voor de boot.

Je bent schipper

Je moet overleggen:

 • een bewijs van je verblijf;
 • en een bewijs van tewerkstelling afgegeven door het bedrijf dat de boot exploiteert (wettelijke verblijfplaats op de maatschappelijke zetel van het bedrijf).

Je bent een beroepsvereniging of bond

Je moet een van de volgende documenten overleggen:

 • een huurbewijs op naam van de vereniging of bond;
 • een eigendomsakte op naam van de vereniging of bond;
 • een gas-, elektriciteits-, vaste of mobiele telefoonrekening van minder dan 6 maanden oud op naam van de vereniging of bond.

Je bent een industriële of commerciële civiele onderneming

Je moet in het bezit zijn van een van de volgende documenten:

 • een huurbon op naam van het bedrijf;
 • een eigendomsakte op naam van de vennootschap;
 • een gas-, elektriciteits-, vaste of mobiele telefoonrekening van minder dan 6 maanden oud op naam van het bedrijf;
 • een Kbis-extract.

 

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |