allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOfficiële documentenJustificatif d’adresseJustificatif bij rijbewijs
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Justificatif bij rijbewijs

maandag 1 april 2019 , door Hanjo

Bij de aanvraag, omzetting of verlenging van een Frans rijbewijs, een permis de conduire, wordt ook om een justificatif d’adresse gevraagd. Welke documenten worden toegelaten?

Beoordeling:
Bezoeken: 116
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Geen verplicht justificatif in bepaalde departementen

De loi pour un État au service d’une société de confiance schaft bij wijze van experiment in bepaalde departementen de verplichting af om voor de afgifte van een rijbewijs een bewijs van woonadres over te leggen.

Dit experiment loopt van 11 augustus 2018 tot 10 februari 2020 in Aube, Nord, Yvelines en Val-d’Oise.

Is een justificatif vereist, dan hangen de te verstrekken bewijsstukken af van jouw situatie:

Als minderjarige

Je moet alle volgende documenten overleggen:

 • kopie van het identiteitsbewijs van de ouder;
 • kopie van een bewijs van woonadres van de ouder op zijn naam (zie vorige situatie);
 • en een verklaring op erewoord, mede ondertekend door jou en de ouder bij wie je woont. Een voorbeeld van zo’n attestation d’hébergement vind je hier:
  • Verklaring dat iemand bij je inwoont
   Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk > Modelbrieven en standaarddocumenten

   Een voorbeeld van een door jou geschreven bewijs dat iemand bij je inwoont.

Je hebt een Frans woonadres op jouw naam

Wanneer het adres waar jij woont op jouw naam staat, kun je als bewijs een van deze documenten met de aanvraag meesturen:

 • een belastingaanslag van het voorgaande jaar (inkomstenbelasting, woonbelasting of onroerendgoedbelasting);
 • een handgeschreven huurkwitantie;
 • een gas-, elektriciteits-, water- of telefoonrekening (vast of mobiel) van minder dan 6 maanden oud (elektronische documenten worden geaccepteerd).

Je woont bij een derde

Je moet alle volgende documenten overleggen:

 • kopie van het identiteitsbewijs van de gastheer of -vrouw;
 • kopie van een bewijs van woonadres van de gastheer of -vrouw op zijn of haar naam in de vorm van een gas-, elektriciteits-, water- of telefoonrekening (vast of mobiel) van minder dan 6 maanden oud;
 • en een verklaring op erewoord, mede ondertekend door jou en de gastheer of -vrouw bij wie je inwoont. Een voorbeeld van zo’n attestation d’hébergement vind je hier:
  • Verklaring dat iemand bij je inwoont
   Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk > Modelbrieven en standaarddocumenten

   Een voorbeeld van een door jou geschreven bewijs dat iemand bij je inwoont.

Je hebt geen vast woonadres

Je moet de volgende twee documenten overleggen:

 • Ofwel:
  • wanneer je in een gemeente domicilie hebt gekozen (zoals in het geval van gens de voyage), kun je een certificaat krijgen van het sociale actiecentrum van de lokale overheid of een door de prefectuur erkende vereniging waaruit blijkt dat je er domicilie hebt gekozen.
  • als je geen vaste verblijfplaats hebt, kun je beschikken over een woonplaatsverklaring waaruit blijkt dat je verbonden bent met een gastorganisatie die voorkomt op een lijst die door de prefect van het departement is opgesteld.
 • een gas-, elektriciteits-, water- of telefoonrekening (vast of mobiel) van minder dan 6 maanden oud (elektronische documenten worden geaccepteerd).

Je woont in een hotel

Je moet de volgende twee documenten overleggen:

 • een verklaring op erewoord van de beheerder of eigenaar van het hotel;
 • een gas-, elektriciteits-, water- of telefoonrekening (vast of mobiel) van het hotel van minder dan 6 maanden oud (elektronische documenten worden geaccepteerd).

Je woont in een caravan

Je moet de volgende twee documenten overleggen:

 • een verklaring op erewoord van de beheerder of eigenaar van de camping;
 • een gas-, elektriciteits-, water- of telefoonrekening (vast of mobiel) van de camping van minder dan 6 maanden oud (elektronische documenten worden geaccepteerd).

Je woont op een plezierjacht

Je moet een van de volgende documenten overleggen:

 • een verklaring van de havenmeester of eigenaar
 • een gas-, elektriciteits-, water- of telefoonrekening (vast of mobiel) van de jachthaven van minder dan 6 maanden oud (elektronische documenten worden geaccepteerd).

 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention