allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaOverheidOfficiële documentenJustificatif d’adresseJustificatif bij aanvraag paspoort of identiteitskaart

Justificatif bij aanvraag paspoort of identiteitskaart

maandag 1 april 2019 , door Hanjo

Bij de aanvraag of verlenging van een carte d’identité of passeport wordt om een justificatif de domicile gevraagd. Welke documenten worden toegelaten?

Beoordeling:
Bezoeken: 38
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Om een identiteitskaart of paspoort aan te vragen, moet je een bewijs van recent verblijf (minder dan een jaar na de datum van aanvraag) overleggen. Het te overleggen document is afhankelijk van jouw situatie.

Je hebt een Frans woonadres op jouw naam

Wanneer het adres waar jij woont op jouw naam staat, kun je als bewijs één van deze documenten met de aanvraag meesturen:

 • een telefoonrekening (vast of mobiel)
 • een gas- of elektriciteitsrekening
  woon je in Aube (10), Nord (59), Yvelines (78) of Val d’Oise (95) dan hoef je geen justificatif aan te leveren wanneer je een energiecontract bij bepaalde leveranciers hebt;
 • een waterrekening;
 • een belastingaanslag van het voorgaande jaar (inkomstenbelasting, woonbelasting of onroerendgoedbelasting);
 • een certificaat of factuur van een woningverzekering;
 • een huurkwitantie;
 • een verklaring van de Caf inzake woonsubsidie;
 • een beveiligde adresverklaring (met 2D-Doc barcode).
Elektronische documenten worden geaccepteerd.

Je woont bij een naaste

Je moet alle volgende documenten overleggen:

 • kopie van het identiteitsbewijs van deze persoon;
 • kopie van een bewijs van woonadres van deze persoon op zijn/haar naam (zie vorige situatie);
 • en een verklaring op erewoord, mede ondertekend door jou en de naaste bij wie je inwoont. Een voorbeeld van zo’n attestation d’hébergement vind je hier:
  • Verklaring dat iemand bij je inwoont
   Een artikel in onze rubriek > Franse taal > In de praktijk > Modelbrieven en standaarddocumenten

   Een voorbeeld van een door jou geschreven bewijs dat iemand bij je inwoont.

Je hebt geen vast woonadres

Wanneer je in een gemeente domicilie hebt gekozen (zoals in het geval van gens de voyage), kun je een certificaat krijgen van het sociale actiecentrum van de lokale overheid of een door de prefectuur erkende vereniging waaruit blijkt dat je er domicilie hebt gekozen.

Als je geen vaste verblijfplaats hebt, kun je beschikken over een woonplaatsverklaring waaruit blijkt dat je verbonden bent met een gastorganisatie die voorkomt op een lijst die door de prefect van het departement is opgesteld.

Je woont in een hotel

Je moet de volgende twee documenten overleggen:

 • een verklaring van de beheerder of eigenaar van het hotel;
 • een officieel document op jouw naam dat dit adres vermeldt, zoals een rijbewijs, belastingaanslag, attestation vitale, pensioenverklaring, verklaring Caf, werkloosheidsverklaring Pôle Emploi.

Je woont in een caravan

Je moet de volgende twee documenten overleggen:

 • eigendomsbewijs of een huurcontract van het terrein;
 • een officieel document dat hetzelfde adres vermeldt (zie vorige situatie).

 

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |