allesfrans.com

 • Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)

  Dit artikel is het beginpunt van een volledige herziening van de inhoud over dit onderwerp.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • Belasting op winst verkoop onroerend goed (plus-value)

  Dit artikel is het beginpunt van een volledige herziening van de inhoud over dit onderwerp.

 • Hergebruik van roerende goederen van overheidsdiensten

  Een nieuwe website is bedoeld om donaties van roerende goederen tussen overheidsdiensten en met verenigingen te bevorderen.

  
BeginpaginaDienstenOverige diensten2D-Doc

2D-Doc

maandag 1 april 2019 , door Hanjo

In samenwerking met private en publieke instanties implementeert de Agence Nationale des Titres Sécurisé (ANTS), in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de "2D-Doc"-oplossing voor de bestrijding van fraude en het veilig uitwisselen van gegevens in papieren vorm tussen de gebruiker en de overheid.

Het vorige artikel in deze rubriek: 116 006: het nieuwe nummer voor slachtofferhulp
Beoordeling:
Bezoeken: 32
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De doelstellingen van dit project om bewijsstukken te beveiligen zijn:

 • bestrijding van documentfraude;
 • de ontwikkeling van elektronische administratie;
 • de vereenvoudiging van administratieve procedures;
 • meer veiligheid voor online diensten.

Deze oplossing maakt het mogelijk om alle soorten documenten te beveiligen, zowel op papier als digitaal. De beoogde documenten hebben met name betrekking op bewijsstukken (rekeningen voor water, voor telefoon, van EDF en verzekeringen, huurbewijzen, RIB’s, enz.) die door particulieren en/of beroepsbeoefenaars worden gebruikt in hun relaties met bedrijven, overheidsdiensten of sociale diensten.

De 2D-Doc tweedimensionale barcodestandaard bestaat uit het invoegen van een barcode met de belangrijkste informatie over het document (documenttype, voor- en achternaam van de uitgever, nationaliteit, adres, factuurnummer) en de datum van uitgifte van het document of van de 2D-barcode. Deze informatie wordt vergrendeld door een elektronische handtekening met de hash[1] van deze gegevens, die de identificatie van de instantie van afgifte en de integriteit van het document garandeert.

De 2D-streepjescode wordt elektronisch ondertekend door de private sleutel die overeenkomt met een publieke sleutel in een certificaat van het type "cachet serveur". Deze asymmetrische versleuteling maakt het mogelijk dat alle actoren met de openbare sleutel van de ondertekenaar die de handtekening heeft afgegeven, deze kunnen controleren.

De standaard vormt een zichtbare handtekening die alleen door een machine (zoals een scanner of barcodelezer) kan worden geverifieerd. Als de handtekening van deze gegevens juist is, betekent dit dat de gegevens juist zijn.

Op internet: Meer (technische) gegevens over 2D-Doc


Voetnoten:

[1een berekende waarde

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Auvergne-Rhône-Alpes

  De regio Auvergne werd in 2016 samengevoegd met de regio Rhône-Alpes.

Allesfrans, ook voor:
 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |