allesfrans.com
 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
 • Franse wegen worden voorzien van geluidswaarschuwingssystemen

  In een besluit van 14 januari 2020 staat te lezen dat de Franse overheid permanente of tijdelijke geluidssignaalsystemen gaat plaatsen op wegen en snelwegen.
 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

  
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenUitkeringen, toeslagen en kortingenASPA: Uitkering voor gepensioneerden met een laag inkomen

ASPA: Uitkering voor gepensioneerden met een laag inkomen

woensdag 24 april 2019 , door Hanjo

Gecontroleerd op dinsdag 14 januari 2020

Sinds 1 januari 2006 zijn de verschillende onderdelen van het "minimum vieillesse" vervangen door de ASPA (solidariteitsuitkering voor ouderen), een maandelijkse uitkering voor gepensioneerden met een laag inkomen.

Het vorige artikel in deze rubriek: CAF - Caisse d’allocation familiale
Beoordeling:
Bezoeken: 112
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) is een maandelijkse uitkering die wordt verstrekt door de CARSAT (of de MSA voor diegenen die onder het agrarische regime vallen).

Personen die in 2020 in aanmerking komen voor ASPA moeten aan de volgende cumulatieve criteria voldoen:

 • ouder zijn dan 65 jaar, behalve in bijzondere gevallen;
 • in Frankrijk wonen;
 • niet meer inkomen hebben dan € 10.418,40 euro per jaar voor een alleenstaande, en € 16.174,59 euro voor een paar[1].

De ASPA moet worden aangevraagd bij het ouderdomspensioenfonds, indien je dat jou een pensioen uitkeert. In andere gevallen kan een formulier bij het gemeentehuis worden opgehaald.

De ASPA wordt ten vroegste betaald vanaf de 1e dag van de maand volgend op de datum van ontvangst van de aanvraag.

Om te weten te komen of je kunt profiteren van ASPA, kun je gebruik maken van de simulator Mes-aides.

In 2018 werd het minimum ouderdomspensioen verhoogd met 30 euro per maand, waardoor het inkomen voor een alleenstaande op 30 maart 2018 op € 833,20 euro per maand uitkwam. Deze stijging zal zich in 2019 en 2020 voortzetten:
 • met € 35 in 2019, wat het bedrag op € 868,20 per maand brengt;
 • en met € 35 in 2020, wat het bedrag op € 903,00 per maand brengt.

Inkomensgrens en uitkering (2019)

Situatie Inkomensgrens Maandelijkse uitkering
alleenstaand € 10.418,40 € 868,20
koppel € 16.174,59 € 1.347,88

Wanneer deze inkomensgrenzen worden overschreden, wordt de uitkering naar ratio gereduceerd.

Op internet: Simulator Mes-aides


Voetnoten:

[1inkomen 2019

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |