allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse taalIn de praktijkModelbrieven en standaarddocumentenAanmaning restitutie waarborg huur
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Aanmaning restitutie waarborg huur

woensdag 24 april 2019 , door Hanjo

Bewerkt op zondag 19 april 2020

Met deze brief kun je een verhuurder om teruggave van de borg vragen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Aanbetaling terugvragen
Beoordeling:
Bezoeken: 150
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Frans

Achternaam en voornaam
Adres
Naam verhuurder
Adres verhuurder
 

Woonplaats, le datum

 

Madame, Monsieur,
A ce jour, vous ne m’avez pas restitué mon dépôt de garantie d’un montant de bedrag pour le logement situé : adres gehuurde.

Je vous rappelle que suite à mon départ le vertrekdatum, un état des lieux contradictoire a été établi le datum inventarisatie. Les clés vous ont été remises le datum teruggave sleutels. Aucune dégradation n’a été commise, l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.

Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, la restitution du dépôt de garantie doit intervenir dans un délai de 1 mois à compter de la remise des clés, sans quoi, il sera majoré d’une somme de 10 % du loyer mensuel hors charges, pour chaque mois de retard. Et à ce jour, le délai de restitution est dépassé.

Je vous mets donc en demeure de me restituer la somme de het verschuldigde bedrag pour le dépôt de garantie majorée de verhoging dans un délai de termijn à compter de la réception de la présente. A défaut, je me verrai contraint de saisir le tribunal compétent.

Cordialement,

 

Handtekening

 


Nederlands

Achternaam en voornaam
Adres
Naam verhuurder
Adres verhuurder
 

Woonplaats, datum

 

Mevrouw, mijnheer,

 

Tot op heden heeft u mijn borg van bedrag voor de accommodatie adres gehuurde niet gerestitueerd.

Ik herinner u eraan dat na mijn vertrek op vertrekdatum op datum inventarisatie een eindinventaris van de inrichting is opgesteld. De sleutels zijn aan u gegeven op datum inlevering sleutels. Er is geen schade aangericht, de inventaris van de inrichting is in overeenstemming met de inventaris van de inrichting bij binnenkomst.

Volgens artikel 22 van de wet van 6 juli 1989, moet de waarborg binnen 1 maand na de overhandiging van de sleutels worden teruggegeven, anders wordt de waarborg verhoogd met een bedrag van 10% van de maandelijkse huurprijs exclusief kosten voor elke maand van vertraging. En tot op heden is de terugzendingstermijn verstreken.

Ik stel u dan ook in de gelegenheid om mij binnen de termijn na ontvangst van deze brief het bedrag van het verschuldigde bedrag van de waarborgsom plus verhoging terug te betalen. Anders zal ik mij tot de bevoegde rechter moeten wenden.

 

Hoogachtend,

 

Handtekening

 • Terugbetaling borg na huur
  Een artikel in onze rubriek > Een (t)huis in Frankrijk > Onroerendgoedtransacties > Huurwoning gevonden

  Een verhuurder kan van de huurder een waarborgsom eisen om eventuele inbreuken op de huurverplichtingen te dekken.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Huidige bezoekers: 83

Trefwoorden
Aanmaning Modelteksten Huur
 
Soortgelijk items
 

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention