allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenPensioenHoe werkt het Franse pensioenstelsel
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Hoe werkt het Franse pensioenstelsel

vrijdag 26 april 2019 , door Hanjo

Bewerkt op zaterdag 31 augustus 2019

Diverse Franse regeringen hebben geprobeerd het Franse pensioenstelsel aan te passen. Ook president Macron heeft een hervorming op zijn verlanglijstje staan. Maar hoe werkt het huidige systeem? We geven een korte uitleg.

Het vorige artikel in deze rubriek: Hervorming Frans pensioenstelsel
Beoordeling:
Bezoeken: 1.925
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Het Franse pensioenstelsel kent een basispensioen en aanvullende pensioenverzekeringen. Een AOW-uitkering, zoals in Nederland, bestaat niet. Je bouwt alleen pensioen op als je werkt (of werkzoekende met uitkering bent). En zodra je begint te werken begint die pensioenopbouw. Door periodes van drie maanden te werken bouw je trimestres op.
Voor bijzondere omstandigheden (zoals de geboorte van een kind) verkrijg je extra trimestres.

In Frankrijk bestaat een verschil in pensioenstelsel voor ambtenaren en personeel in de publieke sector.

Een werknemer uit de particuliere sector kan vanaf 62 jaar aanspraak maken op zijn of haar pensioenrechten. Op deze leeftijd kan hij een volledig basispensioen ontvangen, wat neerkomt op 50% van zijn gemiddelde jaarsalaris over de gunstigste 25 jaar, indien hij een voldoende aantal trimestres heeft bijgedragen.

En dat aantal te bereiken trimestres neemt toe: inwoners die in 1957 werden geboren en dit jaar 62 kaarsen uitblazen, moeten nu 166 trimestres (41 jaar en zes maanden) opbouwen voordat ze van hun welverdiende rust kunnen genieten.

Voor jongeren komt er elke drie jaar één trimestre bij, dus kost het iemand die werd geboren in 1961 ten minste 42 jaar om een volledig pensioen op te bouwen.

In het stelsel is een waarborg ingebouwd: de verzekerde geniet automatisch van een volledig pensioen vanaf 65 tot 67 jaar (afhankelijk van zijn geboortedatum), ook al heeft hij niet al zijn trimestres opgebouwd. Dat pensioen wordt echter berekend naar rato van het aantal trimestres dat hij heeft bijgedragen.

Ambtenaren ontvangen 75% van hun laatste geïndexeerde salaris gedurende ten minste zes maanden, indien zij het vereiste aantal trimestres kunnen aantonen.

Naast deze twee grote regelingen zijn er een veertigtal speciale regelingen, die het soms mogelijk maken om vanwege de zwaarte van het werk eerder met pensioen te gaan.

Sinds 2015 is een boete ingevoerd voor aanvullende pensioenen. Deze worden met 10% verlaagd gedurende drie jaar als de gepensioneerde vertrekt zodra hij recht heeft op een volledig basispensioen (bijvoorbeeld 62 jaar voor een in 1957 geboren werknemer die 41 jaar en 6 maanden heeft bijgedragen). Als deze persoon daarentegen besluit zijn pensionering één jaar uit te stellen, verdwijnt de boete. Pensionering op 62-jarige leeftijd wordt dus steeds theoretischer, aangezien deze leeftijd vaak onvoldoende is om van een volledig pensioen te kunnen genieten.

Helemaal geen uitkering?

Heb je je leven lang niet gewerkt of met recht op een uitkering naar een baan gezocht, dan heb je ook geen pensioen opgebouwd. Het is niet helemaal waar, want 90 dagen militaire diensttijd staan gelijk aan één trimestre, zelfs als de persoon vervolgens niet aan een pensioenregeling heeft bijgedragen. En ook huisvrouwen of mantelzorgers kunnen een pensioen opbouwen.

Huisvrouwen en familieverzorgers

Personen die niet werken om voor hun kind (jonger dan 20 jaar) te zorgen, zoals thuisblijvende moeders of personen die voor een gehandicapt familielid zorgen, kunnen zich aansluiten bij de "ouderdomsverzekering voor huishoudelijke ouders" (AVPF).

Deze vrijwillige aansluiting is onderworpen aan een vergoeding. Het is een vrijwillig verzekeringsmechanisme, waarbij bijdragen worden gevraagd. De driemaandelijkse bijdragegrondslag komt overeen met 507 maal het minimum uurloon (de SMIC-horaire wat in 2019 neerkomt op € 5.085) waarop een taux de cotisation vieillesse van 17,75% wordt toegepast in overeenstemming met artikel D. 242-4 van de Code de la sécurité sociale (CSS). Dat wil zeggen een driemaandelijkse bijdrage van € 903 euro in 2019.

Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd (62 jaar) wordt een basispensioen uitgekeerd. Het is berekend uit:

 • gevalideerde kwartalen;
 • alsof de persoon in kwestie bruto werd betaald.

Er bestaat geen mogelijkheid van een aanvullend pensioen.

Om eraan deel te nemen kan worden ingeschreven bij de CAF, op voorwaarde dat:

 • dat zij bepaalde gezinsbijslagen ontvangen (Paje, gezinstoeslag, enz.);
 • het kind jonger is dan drie jaar of minstens twee kinderen worden opgevoed (drie als ze bij een partner wonen);
 • en dat hun inkomen (of dat van het paar) een bepaald bedrag niet overschrijdt.

Deelname aan de AVPF is ook gratis voor personen die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor een gehandicapt kind of een thuiswonende ouder en die een blijvend invaliditeitspercentage van ten minste 80% hebben.

Het minimum ouderdomspensioen

Vanaf de leeftijd van 65 jaar kunnen mensen die nooit hebben gewerkt, de solidariteitstoelage voor ouderen (ASPA) ontvangen, die een van de sociale minimumuitkeringen is en het minimumpensioen in 2006 heeft vervangen.

Aspa wordt gefinancierd door het Solidariteitsfonds voor ouderen (FSV). Het is dus een voordeel dat niet afkomstig is van bijdragen.

Het "oude" minimum ouderdomspensioen (minimum vieillesse) wordt echter onder voorwaarden uitbetaald. Naast de leeftijd moet je ten minste zes maanden in Frankrijk verblijven en mag je een bepaald jaarinkomen niet overschrijden:

Inkomensgrens en uitkering (2019)

Situatie Inkomensgrens Maandelijkse uitkering
alleenstaand € 10.418,40 € 868,20
koppel € 16.174,59 € 1.347,88

Wanneer deze inkomensgrenzen worden overschreden, wordt de uitkering naar ratio gereduceerd.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention