allesfrans.com
 • Een schokgolf in culinair Frankrijk

  In Nederland was er weinig opwinding rond de verdeling van Michelin-sterren, maar in Frankrijk...

 • Die militante cheminots...

  De Franse spoorwegmaatschappij heeft bevestigd dat er sinds 1947 elk jaar ten minste één staking op het net is geweest.

 • Wonen in Misery

  De meeste mensen zijn blij om in Frankrijk te wonen, maar van zo’n 137 mensen kan echt gezegd worden dat ze in "ellende" leven.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

  
BeginpaginaOverheidMeldpuntenMeldpunt gezondheid en milieu

Meldpunt gezondheid en milieu

zondag 5 mei 2019 , door Hanjo

Het vrijkomen van giftige stoffen in het milieu, onverwachte sterfgevallen van dieren op een specifieke locatie.... Een nieuw beveiligd online portaal maakt het mogelijk om bedreigingen en aanvallen op de gezondheid en het milieu te melden.

Beoordeling:
Bezoeken: 23
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Lees vooraf

 • Praktijkgids voor klokkenluiders
  Een artikel in onze rubriek > Justitie, wetten en regels

  Voordat je een schandaal onthult, is het beter om jouw rechten en plichten te kennen

Op 9 april heeft de Commission nationale de la déontologie et des alertes en santé publique et environnement een beveiligde website geopend om waarschuwingen voor bedreigingen of aanvallen op de volksgezondheid of het milieu te melden.

Dit onafhankelijke orgaan, dat is opgericht bij de wet van 16 april 2013 inzake de bescherming van klokkenluiders, maar officieel is opgericht in januari 2017, heeft onder meer tot taak de meldingen uit de Franse samenleving over schade aan gezondheid en milieu door te sturen naar de bevoegde ministers, hun antwoorden op te volgen en de klokkenluiders te beschermen in een proces dat vaak maanden kan duren.

Wie kan een alarm indienen?

Het online portaal www.alerte-sante-environnement-deontologie.fr vergemakkelijkt het opslaan van meldingen, wat tot nu toe per post gebeurde. Iedereen kan een melding doen. Een persoon mag echter niet individueel een melding indienen en moet bijvoorbeeld vergezeld gaan van een vereniging of vakbond, tenzij er een ernstige dreiging of het risico van onomkeerbare schade bestaat, of indien er na drie maanden geen reactie is gekomen nadat een melding werd gedaan bij een officier van justitie of de bevoegde autoriteiten.

Welke soorten meldingen?

Het kan gaan om:

 • het vrijkomen van giftige stoffen in het milieu;
 • de ophoping van gevaarlijke stoffen op een ongeschikte plaats;
 • de waarneming van een slechte praktijk, een kwaadaardige of frauduleuze handeling met schadelijke gevolgen voor ecosystemen;
 • van een consumentenproduct dat gevaarlijk blijkt te zijn;
 • de ontdekking van onverwachte ziekten of sterfte van dieren op een specifieke plaats;
 • of de ontdekking van onverwachte schade aan gewassen of wilde flora.

Gaslekken, overstromingen, slecht weer of klachten tegen hinder veroorzaakt door anderen (lawaai ’s nachts, enz.) zijn niet bedoeld voor de Commissie. Ook als jouw waarschuwing betrekking heeft op gezondheidsproblemen in verband met een medische handeling of producten voor medisch gebruik, cosmetica, tatoeages, het dagelijks leven of voedingssupplementen, moet je gebruik maken van de portal signalement.social-santé.gouv.fr.

Hoe verloopt de procedure?

Bij het doen van de melding word je gevraagd om de gebeurtenis te beschrijven (datum, plaats), de waargenomen of gevreesde bijwerkingen te beschrijven, de stappen te specificeren die zijn genomen om een einde te maken aan de anomalie (melding aan de burgemeester, aan een overheidsadministratie, enz.), alle documenten (schriftelijke documenten, foto’s, kopieën van brieven en e-mails, getuigenissen, enz.) die in je bezit zijn en jouw melding kunnen staven en getuigen en slachtoffers te identificeren. Na de registratie van de aangifte ontvang je een ontvangstbevestiging, net als elke keer dat de status van het dossier verandert (instructie, geen verdere actie, enz.). De Commissie onderzoekt het in alle vertrouwelijkheid en stuurt het, als dat aannemelijk is, door naar de regering. Een signalering kan worden afgewezen indien de Commissie niet bevoegd is of indien deze ongegrond wordt bevonden.

Op internet: www.alerte-sante-environnement-deontologie.fr


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |