allesfrans.com

 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor op jouw wenskaart voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

  
BeginpaginaOverheidMeldpuntenMeldpunt gezondheid en milieu

Meldpunt gezondheid en milieu

zondag 5 mei 2019 , door Hanjo

Het vrijkomen van giftige stoffen in het milieu, onverwachte sterfgevallen van dieren op een specifieke locatie.... Een nieuw beveiligd online portaal maakt het mogelijk om bedreigingen en aanvallen op de gezondheid en het milieu te melden.

Beoordeling:
Bezoeken: 15
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Lees vooraf

 • Praktijkgids voor klokkenluiders
  Een artikel in onze rubriek > Justitie, wetten en regels

  Voordat je een schandaal onthult, is het beter om jouw rechten en plichten te kennen

Op 9 april heeft de Commission nationale de la déontologie et des alertes en santé publique et environnement een beveiligde website geopend om waarschuwingen voor bedreigingen of aanvallen op de volksgezondheid of het milieu te melden.

Dit onafhankelijke orgaan, dat is opgericht bij de wet van 16 april 2013 inzake de bescherming van klokkenluiders, maar officieel is opgericht in januari 2017, heeft onder meer tot taak de meldingen uit de Franse samenleving over schade aan gezondheid en milieu door te sturen naar de bevoegde ministers, hun antwoorden op te volgen en de klokkenluiders te beschermen in een proces dat vaak maanden kan duren.

Wie kan een alarm indienen?

Het online portaal www.alerte-sante-environnement-deontologie.fr vergemakkelijkt het opslaan van meldingen, wat tot nu toe per post gebeurde. Iedereen kan een melding doen. Een persoon mag echter niet individueel een melding indienen en moet bijvoorbeeld vergezeld gaan van een vereniging of vakbond, tenzij er een ernstige dreiging of het risico van onomkeerbare schade bestaat, of indien er na drie maanden geen reactie is gekomen nadat een melding werd gedaan bij een officier van justitie of de bevoegde autoriteiten.

Welke soorten meldingen?

Het kan gaan om:

 • het vrijkomen van giftige stoffen in het milieu;
 • de ophoping van gevaarlijke stoffen op een ongeschikte plaats;
 • de waarneming van een slechte praktijk, een kwaadaardige of frauduleuze handeling met schadelijke gevolgen voor ecosystemen;
 • van een consumentenproduct dat gevaarlijk blijkt te zijn;
 • de ontdekking van onverwachte ziekten of sterfte van dieren op een specifieke plaats;
 • of de ontdekking van onverwachte schade aan gewassen of wilde flora.

Gaslekken, overstromingen, slecht weer of klachten tegen hinder veroorzaakt door anderen (lawaai ’s nachts, enz.) zijn niet bedoeld voor de Commissie. Ook als jouw waarschuwing betrekking heeft op gezondheidsproblemen in verband met een medische handeling of producten voor medisch gebruik, cosmetica, tatoeages, het dagelijks leven of voedingssupplementen, moet je gebruik maken van de portal signalement.social-santé.gouv.fr.

Hoe verloopt de procedure?

Bij het doen van de melding word je gevraagd om de gebeurtenis te beschrijven (datum, plaats), de waargenomen of gevreesde bijwerkingen te beschrijven, de stappen te specificeren die zijn genomen om een einde te maken aan de anomalie (melding aan de burgemeester, aan een overheidsadministratie, enz.), alle documenten (schriftelijke documenten, foto’s, kopieën van brieven en e-mails, getuigenissen, enz.) die in je bezit zijn en jouw melding kunnen staven en getuigen en slachtoffers te identificeren. Na de registratie van de aangifte ontvang je een ontvangstbevestiging, net als elke keer dat de status van het dossier verandert (instructie, geen verdere actie, enz.). De Commissie onderzoekt het in alle vertrouwelijkheid en stuurt het, als dat aannemelijk is, door naar de regering. Een signalering kan worden afgewezen indien de Commissie niet bevoegd is of indien deze ongegrond wordt bevonden.

Op internet: www.alerte-sante-environnement-deontologie.fr


 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |