allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenDienstplicht en dienstverleningService national universel
 

Service national universel

dinsdag 7 mei 2019 , door Hanjo

De oprichting van een universele nationale dienst (Service national universel (SNU)) heeft tot doel de Franse jeugd nauwer bij het leven van de natie te betrekken, het begrip engagement te bevorderen en een gevoel van nationale eenheid rond gemeenschappelijke waarden te bevorderen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Cadets de la Défense
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 54
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS
De SNU is niet het herstel van de militaire dienstplicht die in Frankrijk werd opgeschort in 1997.

De doelstellingen van het systeem zijn drieledig:

 • Sociale en territoriale samenhang;
 • Bewustwording, door elke generatie, van defensie- en nationale veiligheidskwesties;
 • Ontwikkeling van een cultuur van betrokkenheid.

De SNU moet de sociale en territoriale vermenging bevorderen en elke jongere in staat stellen een rol te spelen in zijn of haar eigen burgerschap.

Het is een kwestie van het opbouwen van een maatschappijproject dat tot doel heeft het te transformeren door de jongere generaties erbij te betrekken. Deze laatste zullen zowel de begunstigden als, gedeeltelijk, de organisatoren van dit project zijn.

Het ontwerp moet daarom collectief zijn. Om het aantrekkelijk te maken, wordt een grote plaats ingeruimd voor innovatie, zodat het een echte erkenning van het engagement kan opleveren.

Tot slot kan er geen sprake van zijn een starre en verplichte cursus vast te stellen die niet voldoet aan de doelstellingen van de overheid of de verwachtingen van de jongeren.

De belangrijkste beginselen

De regering heeft de belangrijkste door de werkgroep voorgestelde principes, inclusief de organisatie ervan, in twee verschillende fasen gevalideerd.

De eerste fase van de SNU als uitbreiding van de leerplicht, is het hoogtepunt van de burgerreis, die begon op de lagere school en doorging op de middelbare school. Uitgevoerd rond de leeftijd van 16 jaar, duurt het maximaal een maand en omvat het een periode waarin de deelnemers in groepsverband worden geaccommodeerd.

Deze fase, die door een hele leeftijdsgroep, ongeacht afkomst, geslacht, milieu of territorium, zal elke jongere in staat stelt om nieuwe banden aan te knopen, een nieuwe manier van samenleven te leren kennen en een cultuur van engagement te ontwikkelen om zijn plaats en rol in de maatschappij te versterken. Het zal ook een gelegenheid zijn om de problemen van sommige jongeren (lezen, gezondheid, integratie, enz.) in kaart te brengen en ze naar de juiste instanties door te verwijzen.

In een tweede fase zal elke jongere, met name door middel van gevarieerde en gerichte maatregelen worden aangemoedigd om vrijwillig een verbintenisperiode van ten minste drie maanden aan te gaan, die bijvoorbeeld verband houdt met defensie en veiligheid (vrijwillige inzet in de strijdkrachten, politie, gendarmerie, brandweer, civiele bescherming), persoonlijke ondersteuning, behoud van het erfgoed of milieubehoud of mentorschap. Het aanbod van verschillende mogelijkheden voor engagement, civiel of militair, zal bestaande mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en nieuwe voorstellen, waaronder die van de jongeren zelf, integreren. Zo zal de huidige burgerdienst een van de middelen zijn om deze tweede fase van het systeem tot stand te brengen.

Wie en wanneer

De departementen Ardennes, Cher, Creuse, Eure, Loire-Atlantique, Morbihan, Nord, Puy-de-Dôme, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Vaucluse, Val d’Oise en Guyana bieden 200 vrijwilligers uit elk departement aan deel te nemen aan de SNU. Jongeren konden zich hiervoor tot 4 april 2019 inschrijven.

De inschrijving stond open voor meisjes en jongens in de leeftijd van 15 tot 16 jaar die de derde klas hebben voltooid en in een van de 13 proef-departementen wonen, ongeacht hun status (middelbare scholier, leerling, jonge werknemer, enz.).

De rectoren en prefecten van elk van de betrokken diensten zijn verantwoordelijk voor de selectie van de aanvragen, zodat een representatief panel van middelbare scholieren, leerlingen, vroegtijdige schoolverlaters en jongeren met een handicap in elk gebied kan worden samengesteld, zodat groepen met verschillende sociale en geografische achtergronden kunnen worden gevormd. Alleen het profiel van de kandidaten is relevant: status, sociaal-professionele categorie en eventuele instelling van herkomst. Lokale informatievergaring vindt plaats in middelbare scholen, werkgebonden opleidingscentra, lokale missies en departementale tehuizen voor mensen met een handicap.

Wat gebeurt tijdens de SNU?

De SNU is verdeeld in twee fasen.

Een cohesiefase van 16 tot 28 juni 2019 met een programma:

 • Collectieve modules in de vorm van praktische activiteiten en simulaties
  • de invoering van de verkeerswetgeving;
  • eerste hulp opleiding;
  • sport- en cohesieactiviteiten;
  • duurzame ontwikkeling en ecologische transitie;
  • nationale defensie en veiligheid;
  • burgerschap en nationale en Europese instellingen;
  • kennis van openbare diensten en toegang tot rechten.
 • Persoonlijke beoordelingen
  • gezondheidscontrole;
  • evaluatie van het fundamenteel leren van de Franse taal;
  • voortgangsverslag over vaardigheden (met name digitale vaardigheden).

De jongeren zullen worden gehuisvest in verschillende structuren, afhankelijk van het departement (internaten, gebouwen van het ministerie van de strijdkrachten, opleidingscentra, enz.), gegroepeerd in huishoudens van tien jongeren. Zij worden begeleid door betaalde soldaten en opvoeders, met één tutor en ervaren begeleiders (gemiddeld één begeleider per 5 jongeren). Bij hun aankomst krijgen ze een set sleutels en een uniform.

De dag begint met een groet aan de vlag en het zingen van het volkslied.

Dit zal gevolgd worden door een gemeenschapsmissie in de buurt van huis gedurende 2 opeenvolgende weken (exclusief schooltijd) of gedurende het hele jaar (minimaal 84 uur) tussen juli 2019 en juni 2020. Het zal plaatsvinden met verenigingen, geüniformeerde instanties (brandweerkorpsen, gendarmes, enz.), lokale overheden, overheidsdiensten op verschillende gebieden (nationale defensie en veiligheid, milieu en duurzame ontwikkeling, solidariteit, gezondheid, onderwijs, cultuur, sport, internationale ontwikkeling, opleiding voor vrijwillige inzet, enz.)

De gaststructuur geeft de opgeroepen partij een certificaat tijdens een ceremonie in de prefectuur.

Vervolgens kan elke vrijwilliger zich desgewenst aansluiten bij een engagement voor een periode van 3 maanden tot 1 jaar, in de dienst van zijn keuze voor missies inzake defensie en veiligheid, persoonlijke ondersteuning, behoud van het erfgoed of het milieu (burgerdienst, vrijwillige brandweer, reservisten, enz.).

Op lange termijn zal de SNU tegen 2022-2023 alle jongeren in dezelfde leeftijdsgroep (ongeveer 800.000 per jaar) kunnen bereiken, wat eerder is dan de oorspronkelijk vermelde termijn van 2026.

 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

Allesfrans, ook voor:
 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention