allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse samenlevingSport en recreatieSportWees alert bij inschrijving bij een sportschool
 

Wees alert bij inschrijving bij een sportschool

donderdag 9 mei 2019 , door Hanjo

Pas op voor bepaalde misleidende handelspraktijken. Controleer bijvoorbeeld of de administratieve kosten zijn inbegrepen in de prijs die in de advertentie staat vermeld, of dat een zeer aantrekkelijke prijs niet alleen voor de eerste maand geldt. Controleer ter plaatse of de keuze van schema’s en activiteiten zo breed is als geadverteerd, en pas op voor in de tijd beperkte promoties die je aanmoedigen om snel te tekenen.

Het vorige artikel in deze rubriek: Vissen, maar wel teruggooien!
Beoordeling:
Bezoeken: 54
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Als je wordt aangetrokken door een "vrijblijvend" contract, zorg er dan voor dat je op de hoogte bent van de herroepingsformaliteiten, die complex en dus afschrikkend kunnen zijn (zoals verzending per aangetekende brief met ontvangstbevestiging). Het aanbod kan als misleidend worden beschouwd als jouw beslissing vooringenomen was.

Grijze en zwarte clausules

Zoek in het contract ook naar clausules die te ongunstig voor jou zijn en leiden tot een duidelijke onevenwichtigheid tussen de partijen. Sommige zijn door het DGCCRF geclassificeerd als "grijze clausules": je kunt ze in geval van een probleem aanvechten voor de rechter. Andere worden "zwart" genoemd en zijn verboden. Dit is met name het geval voor de vrij frequente clausule die bepaalt dat de club haar diensten eenzijdig kan wijzigen door de openingstijden en -dagen te wijzigen of door een van de activiteiten te herroepen, zonder dat de consument de mogelijkheid heeft het contract op te zeggen of de betaalde prijs pro rata temporis terugbetaald te krijgen.

De ontheffing van de aansprakelijkheid van de club in geval van diefstal of ongeval heeft ook geen wettelijke basis. Geen enkele beroepsbeoefenaar kan afstand doen van zijn verantwoordelijkheid (voor toezicht, advies, informatie over het gebruik van het materiaal, enz.): het is aan hem om te bewijzen dat hij alles in het werk heeft gesteld om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt.

Als je zwarte clausules ziet, is het aan jou. Of je zoekt een andere sportclub, of je schrijft je toch in. In geval van een probleem gebruik je artikel R. 212-1 van de Code de la consommation om de betaling te staken of terugbetaling te verkrijgen.

Doe voor je tekent je consumentenwerk! Bijna 70% van de in 2017 door de DGCCRF geïnspecteerde sportclubs werd non-conformiteit geconstateerd. Lees de kleine lettertjes van de algemene verkoopsvoorwaarden en bezoek de club voordat je een verbintenis aangaat.

Wat was niet conform?

Van de 546 instellingen die in 2017 werden gecontroleerd werden de volgende anomalieën geconstateerd.

Gebrek aan informatie vóór registratie

De meest geconstateerde problemen (39%) hebben betrekking op het gebrek aan informatie aan de consumenten vóór de registratie. De inbreuken hebben met name betrekking op afwezigheid van:

 • prijsaanduiding of onvolledige weergave;
 • mededeling van de algemene verkoopvoorwaarden;
 • publicatie van het interne reglement.

Oneerlijke voorwaarden

Oneerlijke bedingen in overeenkomsten vormen 24% van de geconstateerde onregelmatigheden. Tot de onderzochte "zwarte clausules" behoren als belangrijkste:

 • de mogelijkheid van eenzijdige wijziging van de openingstijden, tarieven of diensten door de beroepsbeoefenaar;
 • de naleving door de consument van voorwaarden die niet in de overeenkomst zijn opgenomen;
 • de opheffing van de aansprakelijkheid van de onderneming in geval van een ongeval of diefstal;
 • beperking van de toegang tot de zalen.

De ambtenaren van de DGCCRF vonden "grijze clausules" betreffende de verplichting om een onevenredig hoge vergoeding te betalen in geval van schending van de algemene voorwaarden of het huishoudelijk reglement.

Misleidende handelspraktijken

Misleidende handelspraktijken vormen 12% van de anomalieën. Onderzoekers van de DGCCRF hebben de volgende belangrijkste overtredingen vastgesteld:

 • het weglaten van registratie- of aanvraagkosten op prijsmededelingen;
 • de vermelding van een prijs die alleen voor de eerste maand geldt, terwijl de prijs in de volgende maanden stijgt;
 • de promotie van niet-geleverde activiteiten;
 • reclame maken met "aanbiedingen" die in feite het hele jaar door geldig zijn;
 • duurdere promoties dan andere aanbiedingen;
 • valse beschuldigingen over de kwalificaties van het personeel;
 • onjuiste openingstijden.

De onderzoekers hebben ook kennis genomen van de praktijk om in het kader van contracten van onbepaalde duur een "vrijblijvend aanbod" te doen. Om de overeenkomst te herroepen, moet de consument het bedrijf een aangetekende brief met ontvangstbewijs sturen, met een opzegtermijn van tot 3 maanden. Deze handelspraktijk kan als misleidend worden beschouwd als de verklaring "zonder verplichting" een aanbod beschrijft dat een voorafgaande kennisgeving vereist om het contract te beëindigen.

De ambtenaren stelden andere anomalieën vast, zoals het niet indienen van een nota (15% van de anomalieën) of het niet gebruiken van de Franse taal.

 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention