allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenElektraOntvangst (antenne)Antennes
 

Antennes

zaterdag 11 mei 2019 , door Hanjo

Een antenne is een inrichting voor het uitzenden en het ontvangen van radiogolven. Er zijn twee basistypes:

 • de ontvangstantenne (antenne de réception) die radiofrequente energie ontvangt en omzet om die af te geven aan een elektronisch toestel, en
 • de zendantenne (antenne émettrice) die gevoed wordt met een wisselstroom en deze omzet in een RF veld.

In deze rubriek beperken we ons tot de ontvangstantennes.

Beoordeling:
Bezoeken: 292
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Over antennes valt van alles te vertellen. Misschien ben je wel geïnteresseerd in het meer technische gedeelte. Zo niet, dan sla je het gewoon over!

[Lees meer]

Een technische introductie

De richtingskarakteristiek is een belangrijke eigenschap. Deze toont in welke richting een zendantenne de straling bundelt. Voor een ontvangstantenne geeft de richtingskarakteristiek de gevoeligheid van de antenne aan voor de verschillende richtingen. Sommige ontvangstantennes zijn slechts gevoelig in één bepaalde richting, zodat alleen signalen uit die richting kunnen worden ontvangen. Dit was bijvoorbeeld van belang voor de ontvangst van analoge televisiesignalen.

Bij golfontvangst is de oriëntatie van de polarisatie zeer belangrijk.
Als de ontvangstantenne bijvoorbeeld loodrecht op de uitgezonden golven gepolariseerd is, zal de ontvangstkwaliteit sterk afnemen.

De polarisatierichting heeft betrekking op het uitgestraalde en ontvangen elektrische veld. Voor de meeste antennes moeten de elementen in het vlak van de polarisatierichting liggen. Gebruikt worden:
 • Horizontale polarisatie, E-veld evenwijdig aan het aardoppervlak;
 • Verticale polarisatie, E-veld loodrecht op het aardoppervlak;
 • Circulaire polarisatie. In dat geval worden twee loodrecht op elkaar staande antennes gebruikt die een 90° verschoven signaal afgeven.
  Elke ontvangende antenne moet dus enerzijds worden aangepast aan de omgeving waarin hij wordt geïnstalleerd en anderzijds aan de kenmerken van de golven die hij wil ontvangen.

De radiogolven worden op vele elementen gereflecteerd. Neem het eenvoudige voorbeeld van een afstandsbediening: je kunt van kanaal wisselen door naar de ontvanger te wijzen, maar het is ook mogelijk om de informatie te versturen door het signaal op een muur te laten reflecteren.
Maar de elektromagnetische golven kunnen fysieke obstakels tegenkomen voor hun voortplanting. In dit geval kunnen de signalen van de informatiedragers niet naar de ontvangende antenne worden verzonden. Dit verklaart ook waarom in sommige geografische situaties, zoals diepe valleien, tv-ontvangst of ontvangst van mobiele telefoonnetwerken, vaak moeilijk is. Deze gebieden worden schaduwgebieden (zones d’ombre) genoemd.

Frequentiebanden

De frequenties die gebruikt worden zijn in te delen in drie categorieën:

Categorie Afkorting Frequentieband
Hoge frequenties HF Van 3 MHz tot 30 MHz
Zeer hoge frequenties VHF Van 30 MHz tot 300 MHz
Ultra hoge frequenties UHF Van 300 MHz tot 3 GHz

Vrachtwagenchauffeurs die een CB gebruiken om te bellen, gebruiken de 27 MHz-antennefrequentieband, onderverdeeld in 40 zendkanalen. Radioamateurs daarentegen beschikken over de 28 MHz-frequentieband.

Gebruik van de frequentiebanden

Slechts een deel van het VHF- en UHF-spectrum wordt gebruikt voor TV- en radio-ontvangst:

Frequentieband Frequenties Toepassing
VHF - Band I Van 47 tot 68 MHz Analoge televisie-uitzendingen vóór de omschakeling naar digitale televisie
VHF - Band II Van 87 tot 108 MHz FM radio
VHF - Band III Van 174 tot 223 MHz Landmobiel
UHF - Band IV/V Van 470 tot 783 MHz TNT[*]
VHF/UHF - Band IV/V Van 470 tot 783 MHz TNT[*]
(*) Een deel van de TNT-frequenties wordt geleidelijk aan overgedragen aan telecomoperatoren om de uitrol van 4G en 5G (frequentieband 694-790 MHz, bekend als de 700 MHz-band) te verbeteren.

Andere antennefrequenties

 • GSM-antennes worden gebruikt om signalen te ontvangen in de antennefrequentieband tussen 900 MHz en 1,800 GHz.
 • GPS-antennes zijn ingesteld op een band van 1,563 GHz tot 1,587 GHz. De band van 1,215 GHz tot 1,240 GHz is gereserveerd voor militair gebruik.
 • WiFi-antennes gebruiken een smalle frequentieband genaamd ISM. Deze varieert van 2,4 GHz tot 2,483 GHz. De smalle bandbreedte veroorzaakt regelmatig storingsproblemen.
[Verberg de tekst]

Types antennes

Antennes zijn op verschillende manieren in te delen: naar soort antenne, naar type signaal, naar toepassing, enz. We houden het hier bij een eenvoudige opsomming van de vijf hoofdfamilies, die voor het grootste deel gemakkelijk herkenbaar zijn aan hun vorm. Daarbij vermelden we de specifieke toepassing en zoals altijd geven we je de Franse benamingen.

De draadantenne - (antenne filaire)

Draadantennes omvatten modellen zoals dipoolantennes, monopolen, resonantie-lussen, Yagi, propellers en meer. Deze grote familie bevat relatief eenvoudige antennes.

De sleufantenne - (antenne à fentes)

De sleufantenne is het voorkeursmodel voor het ontwerp van antennes voor beveiligingssystemen, zoals microgolfradars die worden gebruikt voor maritieme en luchthavenbewaking.

De patch-antenne - (antenne planaire)

Deze vlakke antenne zie je meestal niet, omdat ze (op een printplaat) zijn aangebracht in apparatuur voor GSM (je mobieltje), GPS, WiFi en WiMAX systemen.

De hoornantenne - (antenne (à) cornet)

De hoornantenne is een enigszins speciale antenne vanwege zijn min of meer cilindrische uiterlijk. Hij heeft meestal de vorm van een grote trechter of een schuine piramide met een open basis. Hoornantennes worden gebruikt in schotels en ook voor radarcontroles in het verkeer.

De paraboolantenne - (antenne parabolique)

Dit is het model dat de meeste particulieren die zich abonneren op TV-zenders kennen. De parabolische antenne heeft de vorm van een schotel met een rudimentaire antenne in het midden van de holle zijde. In Frankrijk spreekt men soms van een antenne cassegrain, maar het meest gangbare is het verkorte parabole. Je kunt ze gebruiken voor de ontvangst van satellietsignalen, bijvoorbeeld bij een abonnement op CanalDigitaal, TV-Vlaanderen, of internet. Maar ook de Franse TNT kan per satelliet worden ontvangen.

In de praktijk

Zendamateurs weten doorgaans prima welke antennes zij moeten gebruiken. Wij beperken ons tot het dagelijkse particuliere gebruik, waarmee de keuze beperkt wordt tot de draadantenne en de paraboolantenne.

Voor de TNT-ontvangst kan de harkvormige antenne rateau worden gebruikt in combinatie met een set-top box.

Buitenantenne - (antenne extérieur)

Er zijn verschillende soorten buitenantennes:

 • De UHF-antenne is het meest gebruikte type sinds de overstap naar TNT.
 • De VHF-antenne wordt vrijwel niet meer gebruikt omdat de band voor analoge signalen werd gebruikt. Sinds 2011 wordt alles in Frankrijk via UHF uitgezonden.
 • Er zijn ook VHF-UHF-antennes die beide soorten elektromagnetische golven kunnen ontvangen. Ook deze antennes hebben hun nut verloren.
"Antenne rateau" , de meest gangbare
"Antenne rateau" , de meest gangbare

De buitenantenne maakt ook de ontvangst van FM-radiogolven mogelijk.

Je kunt een gewone buitenantenne niet gebruiken om satellietsignalen te ontvangen. De in Frankrijk gebruikte benaming TNT misleidt je misschien, maar de "TNT" die je vanaf een satelliet wilt ontvangen, heeft een ander signaal dan die welke je met een gewone antenne ontvangt. Zoals gezegd, heb je daarvoor een schotelantenne met zijn eigen set-top box nodig.

Binnenantenne - (antenne intérieur)

De binnenantenne voldoet met name in een appartementencomplex zonder gemeenschappelijke voorzieningen (geen gemeenschappelijk/centraal antennesysteem). Sommige modellen maken het ook mogelijk om kanalen te ontvangen die niet door het collectieve netwerk worden uitgezonden.

De binnenantenne kan ook een oplossing zijn wanneer je een tv-toestel ver van de tv-aansluiting wilt plaatsen en geen kabels door het hele huis wilt laten lopen.

Binnenantennes bestaan in allerlei vormen en maten. Let wel op of het model dat je op het oog hebt, geschikt is voor het te ontvangen signaal!

Sommige binnenantennes hebben een ingebouwde versterker en dus voeding nodig, maar de meeste zijn passief. Denk eraan dat een versterker van een slecht signaal geen goed signaal maakt. Het versterkt alleen een zwak signaal!

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Een antenne aansluiten

  De kwaliteit van de gehele installatie is essentieel voor een goede ontvangst, dus ook die van de bekabeling en connectoren.

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention