allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidFormulierenCerfa N° 13410
 

Cerfa N° 13410

Certificat d’urbanisme

woensdag 17 juli 2019 , door Hanjo

Met dit formulier vraag je om een stedenbouwkundig attest, de toestemming om een object bewoonbaar te maken.

Het vorige artikel in deze rubriek: Cerfa N° 13409
Beoordeling:
Bezoeken: 44
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

 • Certificat d’urbanisme
  Een artikel in onze rubriek > Bouwen en verbouwen > Regels > Vergunningen

  Een stedenbouwkundig attest dat verklaart of een terrein voor een bepaalde bestemming mag worden gebruikt.

Twee types certificaten

 • Type a betreft een certificat d’urbanisme d’information. Het geeft slecht informatie over de mogelijkheid om een object bewoonbaar te maken (zoals de geldende rechten en belastingen).
 • Type b is een certificat d’urbanisme opérationnel. Het geeft naast de eerdergenoemde informatie ook aan of een beoogd project kan worden gerealiseerd.

Het certificaat geeft informatie over:

 • de planningsregels die van toepassing zijn op een bepaalde locatie (bv. regels van een lokaal stedenbouwkundig plan),
 • administratieve beperkingen van het eigendomsrecht (bv. erfdienstbaarheden van openbaar nut, voorkooprechten, beschermingszones binnen de perimeter van een historisch monument),
 • de lijst van stedenbouwkundige belastingen en deelnemingen (bv. ontwikkelingsbelasting, aandeel in de financiering van openbare voorzieningen).

In het certificaat moet de mogelijkheid worden vermeld om zich te verzetten tegen de opschorting van de procedure tegen een latere bouwvergunning of een voorafgaande verklaring en moet worden aangegeven onder welke omstandigheden daartegen bezwaar kan worden aangetekend.

De gemeente kan zich alleen verzetten tegen een latere aanvraag voor een vergunning of een voorafgaande verklaring als het certificaat deze mogelijkheid vermeldt.

De aanvraag

Het verzoek om een informatiecertificaat moet op een speciaal formulier N° 13410
worden ingediend.
De lijst van de te verstrekken documenten is opgenomen in de mededelingen aan het einde van dit formulier, maar je kunt ze ook hieronder vinden.

[Lees meer...]

Bijlage CU1: In alle gevallen moet een zogenaamde plan de situation worden bijgevoegd. Deze tekening geeft de situatie van het terrein binnen de gemeente aan en maakt het mogelijk de stedenbouwkundige regels te kennen die van toepassing zijn in het gebied waar het zich bevindt. Het maakt het ook mogelijk om te zien of er erfdienstbaarheden zijn en of het land wordt bediend door wegen en netwerken.

Bijlage CU2: Een note descriptive succincte moet het mogelijk maken om de aard en het belang van de operatie te waarderen. Het kan plannen, schetsen en foto’s bevatten. Dit document is alleen vereist voor een certificaat type b.

Bijlage CU3: Een plan du terrain is uitsluitend vereist voor een certificaat type b in het geval dat er al bestaande bebouwing aanwezig is. Het moet een totaaloverzicht geven.

[Verberg de tekst]

Het dossier (formulier en de te overleggen documenten) moet worden toegezonden of ingediend bij het gemeentehuis van de gemeente waar de grond zich bevindt:

 • in 2 exemplaren;
 • met 1 extra exemplaar indien het project zich in een beschermde omgeving bevindt dat als historisch monument is geklasseerd;
 • met 2 extra exemplaren indien het project zich in een nationaal park bevindt.
Wanneer het project meerdere personen betreft, moet een aanvullend formulier worden toegevoegd.

Het antwoord

Het gemeentehuis heeft een termijn van 1 maand (voor het type a) en 2 maanden (voor het type b) om de aanvraag te verwerken.

Het certificat d’information wordt je per aangetekende post met ontvangstbevestiging toegestuurd.

Het uitblijven van een reactie van het gemeentehuis aan het einde van de onderzoeksperiode van één of twee maanden staat gelijk aan de stilzwijgende afgifte van een verklaring.

Aangezien het echter om informatieverstrekking gaat en het onmogelijk is deze informatie stilzwijgend te geven, garandeert dit stilzwijgende certificaat alleen maar dat er geen reden is de toestemming te betwijfelen om:

 • de stedenbouwkundige regels die op het moment van de certificaataanvraag op de grond van toepassing zijn;
 • de administratieve beperkingen op eigendomsrechten en verschuldigde belastingen.

De gemeente blijft echter verplicht een schriftelijk antwoord te geven, ook al gebeurt dat te laat.

Geldigheidsduur en verlenging

Het informatiecertificaat heeft een geldigheidsduur van 18 maanden vanaf de datum van afgifte.

De geldigheid van het informatiecertificaat kan met een jaar worden verlengd zolang de stedenbouwkundige regels, erfdienstbaarheden van openbaar nut en belastingen die op de grond van toepassing zijn, niet zijn gewijzigd.

De aanvraag tot verlenging moet per gewone post, vergezeld van het te verlengen stedenbouwkundig attest, ten minste 2 maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van 18 maanden naar het gemeentehuis worden gestuurd.

De beslissing van het gemeentehuis kan ook niet leiden tot een schriftelijke reactie. In dit geval staat het uitblijven van een antwoord van het gemeentehuis binnen 2 maanden na ontvangst van de aanvraag staat gelijk aan een verlenging van het certificaat.

Invulling van het formulier

Blad 1 en 2:

 1. Hier geef je aan of je een certificat d’urbanisme d’information of een certificat d’urbanisme opérationnel aanvraagt (zie bovenaan).
 2. Je gegevens: naam en voornaam. In geval dat een bedrijf een aanvraag doet wordt ook het tweede kader ingevuld.
 3. Je woonadres en telefoonnummer. In het tweede kader kun je aangeven of je de correspondentie per email wilt ontvangen.
 4. De gegevens van het terrein waarop de aanvraag betrekking heeft, inclusief kadastrale gegevens en oppervlakte.
 5. Dit gedeelte laat je leeg voor de gemeente
 6. Je ondertekening.
  Blad 3:
  Een tweede deel van het formulier laat je toe meer kadastrale gegevens toe te voegen.
  Blad 4:
  Op het derde deel omschrijf je het project, eerst summier, daarna of het (bestaande) gebouwen betreft.

Blad 5 en 6 geven tenslotte aan hoe je het dossier opbouwt.

 

Reacties
 

Huidige bezoekers: 121

Dit artikel staat in rubriek:
 • Formulieren

  In deze rubriek geven we wat uitleg over een aantal formulieren waarmee je te maken krijgt wanneer je in Frankrijk woont. De formulieren hebben allemaal een modelcode en een "Cerfa-nummer". In verschillende artikels wordt aan deze formulieren gerefereerd.

Verder in deze rubriek:

Allesfrans, ook voor:
 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention