allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenPensioenHervorming Frans pensioenstelsel
 

Hervorming Frans pensioenstelsel

maandag 22 juli 2019 , door Hanjo

Jean-Paul Delevoye, hoge commissaris voor de hervorming van de pensioenen, heeft op 18 juli 2019 zijn aanbevelingen voor het toekomstige pensioenstelsel gepresenteerd. De vakbonden staan al klaar om hun troepen te mobiliseren...

Het vorige artikel in deze rubriek: Hervorming Frans pensioenstelsel
Beoordeling:
Bezoeken: 221
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Na anderhalf jaar overleg onthulde Jean-Paul Delevoye, de Hoge Commissaris voor de hervorming van de pensioenen, zijn aanbevelingen voor het toekomstige "universele systeem" dat door president Emmanuel Macron werd beloofd.

De aanbevelingen zouden als basis moeten dienen voor het wetsontwerp, dat herhaaldelijk is verworpen en in het najaar wordt besproken in de Franse ministerraad wacht, voor het door het parlement, waarschijnlijk na de gemeenteraadsverkiezingen van maart, wordt behandeld. Doel is de inwerkingtreding ervan in 2025.

Een puntensysteem

In overeenstemming met de beloften die Emmanuel Macron tijdens de presidentiële campagne heeft gedaan, zal het systeem verder worden gefinancierd op basis van een pay-as-you-go"-systeem. Maar zijn filosofie veranderde: het zal nu met punten werken en niet langer in annuïteiten. Deze worden in de loop van de loopbaan opgebouwd op basis van de door de werknemer betaalde bijdragen (€ 100 euro bijdrage geeft recht op € 5,50 pensioen per jaar).

De hervorming voorziet in een verhoging van de pensioenrechten vanaf het eerste kind met 5%, vergeleken met de huidige 10% voor ouders van drie of meer kinderen. Deze verhoging van de verworven punten kan worden verdeeld tussen beide ouders, terwijl de huidige verhoging aan beide ouders wordt toegekend. Als dit niet het geval is, zal het worden toegeschreven aan de moeder.

Ook in geval van bedrijfsonderbrekingen (moederschap, ziekte, werkloosheid, enz.) zullen punten worden verzameld. De waarde van het punt kan in de loop van de tijd niet afnemen. De pensioenen zullen worden geherwaardeerd volgens de inflatie. Het minimum pensioen wordt verhoogd. Het zal stijgen tot 85% van het netto minimumloon, tegenover 81% voor werknemers en 75% voor boeren op dit moment.

Evenwichtsleeftijd op 64 jaar

Jean-Paul Delevoye raadt niet aan om de pensioengerechtigde leeftijd (62 jaar) te wijzigen. Anderzijds wordt voorgesteld om een "evenwichtsleeftijd" van 64 jaar in te voeren. Er wordt een pensioenkorting ingevoerd voor degenen die besluiten om tussen 62 en 64 jaar met pensioen te gaan. Die zal 5% per jaar bedragen. En er zal een extra bonus worden betaald aan hen die hun loopbaan na hun 64e beëindigen. Deze zal 5% per extra jaar bedragen. Deze evenwichtsleeftijd zal worden aangepast met de levensverwachting.

Een universeel systeem

De pensioenhervorming voorziet ook in de samenvoeging van de 42 bestaande regelingen tot één universeel stelsel. Concreet betekent dit het einde van speciale fondsen. Met één euro die wordt bijgedragen, krijgt iedereen dus dezelfde rechten. De premie zal ook voor de werknemers dezelfde zijn: 28,12%, verdeeld tussen de werkgever (60%) en de werknemer (40%). In detail is dit percentage opgesplitst in een geplafonneerde bijdrage van 25,31% die geldt voor alle vergoedingen tot € 120.000 per jaar en die rechten geeft. En anderzijds een geplafonneerde premie (die dus van toepassing is op alle inkomsten, zelfs boven de € 120.000) die bijdraagt aan de cofinanciering van de regeling, maar geen recht geeft op een pensioen voor de verzekerden.

Het bijdragepercentage zal echter anders zijn voor zelfstandigen, die 28,12% van de eerste € 40.000 en 12,94% van de volgende € 80.000 zullen bijdragen. Dit betekent in feite een toename ten opzichte van hun huidige regime. Dit wordt gecompenseerd door een daling van het CSG.

Vroegtijdig vertrek

De wettelijke leeftijd van 62 jaar zal gelijkelijk van toepassing zijn tussen overheids- en privéwerknemers in een gelijkaardige functie. Zo zullen de vervroegde uittreding uit de bijzondere regelingen en de openbare dienst, met name die welke in de "actieve categorie" zijn ingedeeld, geleidelijk worden afgesloten. Het universele systeem garandeert echter een vervroegde uittreding op de leeftijd van 60 jaar voor verzekerden die een lange loopbaan hebben gehad, zoals nu het geval is.

Er zal ook rekening worden gehouden met de zware beroepen, met de mogelijkheid om vóór de leeftijd van 62 jaar met pensioen te gaan. Daarnaast wordt een vroegtijdig vertrek gehandhaafd voor militairen en ambtenaren met gevaarlijke functies in het kader van soevereine missies (politie, douane, brandweer, gevangenispersoneel).

Nabestaandenpensioen

Jean-Paul Delevoye stelt ook voor dat de nabestaandenpensioenen die in het toekomstige stelsel aan weduwen en weduwnaars worden uitgekeerd, 70% van de totale pensioenen van het paar moeten garanderen. Dit systeem zal in de plaats komen van de 13 verschillende regels die momenteel van kracht zijn.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention