allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenArbeidswetgevingMag je verlofperiode worden aangepast?
 

Mag je verlofperiode worden aangepast?

maandag 22 juli 2019 , door Hanjo

Eenmaal vastgesteld of aanvaard door de werkgever, zijn de verlofdata bindend voor zowel de werkgever als de werknemer. En dit zelfs in geval van ziekte. Afgezien van bepaalde redenen die een verandering rechtvaardigen, is het aan jou om te onderhandelen....

Het vorige artikel in deze rubriek: Kalenderdagen en werkdagen
Beoordeling:
Bezoeken: 37
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Een onvoorziene gebeurtenis of ziekte kan ertoe leiden dat je een verlofperiode wilt uitstellen. Maar niets dwingt jouw werkgever om deze verandering te accepteren! Er is maar één oplossing: onderhandel met je werkgever over de wijziging van jouw verlof, want hij is niet verplicht het verlofrooster te herzien. De organisatie van het werk kan het bijvoorbeeld onmogelijk maken om de verlofperiode te verplaatsen.

Je wordt ziek vóór je vakantie...

Wanneer een ziekteverlof eindigt voor het einde van de wettelijke (mei tot oktober) of contractuele periode van betaald verlof, behoud je je recht op verlof, maar de werkgever kan de vertrekdatum opleggen, bijvoorbeeld zodra je terugkeert van je ziekteverlof.

Als de ziekte zich tijdens jouw vakantie voortzet en pas daarna eindigt, ben je je verlof kwijt. Je combineert je betaalde vakantiegeld met de dagelijkse ziekte-uitkeringen van de sociale zekerheid. Maar je ontvangt niet de extra vergoeding die de werkgever betaalt in geval van ziekte.

Je wordt ziek tijdens je vakantie...

Als je ziek wordt tijdens jouw vakantie, wordt de periode van ziekte niet afgetrokken van de vakantieperiode. Als je op eigen initiatief je terugkeerdatum uitstelt, loop je kans op ontslag.

Sommige cao’s hebben dit zeer strikte systeem echter aangepast door te voorzien in de onderbreking van het verlof en het uitstel van de datum van hervatting van het werk.

Vermijd te laat terug te komen na een vakantie

Als overmacht (een staking van de piloten of van de luchtvaartmaatschappij, een politieke crisis) jou blokkeert, breng je werkgever dan onmiddellijk op de hoogte en, als het materieel onmogelijk is om dit te doen, bewaar dan het bewijs van jouw mislukte pogingen en alle documenten die de feiten kunnen bewijzen.

In dit geval, en als het een op zichzelf staande vertraging van korte duur is die het bedrijf niet onnodig verstoort, zal jouw werkgever geen echte en ernstige reden hebben om je te ontslaan. Anders kan onzorgvuldigheid op dit gebied worden beschouwd als ernstig wangedrag, waardoor je geen ontslagvergoeding krijgt.

In ieder geval kan te laat terugkeren niet als ontslag nemen worden beschouwd: de werkgever moet, om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, de ontslagprocedure inleiden.

Een sterk gecontroleerd verlofbeheersysteem

De volgorde waarin werknemers binnen de periode van betaald verlof vertrekken, wordt bepaald door de bedrijfsleider, eventueel na raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers, rekening houdend met de gezinssituatie, de duur van het dienstverband en hun activiteiten bij een of meer andere werkgevers (artikel L3141-14 van de CoTr).

Echtgenoten die in dezelfde onderneming werken, moeten dus gelijktijdig verlof krijgen (artikel L3141-15). Hetzelfde geldt voor personen die gebonden zijn door een PACS.

Werknemers die voor meerdere werkgevers werken, kunnen vragen dat hun jaarlijks verlof tegelijkertijd in de verschillende bedrijven wordt opgenomen.

De datum zijn vertrek moet minstens één maand op voorhand aan elke werknemer worden meegedeeld (artikel L3141-16) en de volgorde van vertrek moet op de werkplek worden aangegeven. De data kunnen niet minder dan een maand voor vertrek worden gewijzigd, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.

De werkgever wil jouw verlofperiode wijzigen

De wet staat (in uitzonderlijke omstandigheden) toe om de eerder vastgestelde periode te wijzigen, zelfs zeer kort voor de geplande vertrekdatum (artikel L3141-16). Maar wat wordt bedoeld met "uitzonderlijke omstandigheden" is niet voorzien in de wet en zal door de rechtbank moeten worden verduidelijkt.

Zo kan een werkgever die in ernstige financiële moeilijkheden verkeert en op een dwingende datum een herstelplan moet indienen, eisen dat de met de boekhouding belaste werknemer zijn verlof pas opneemt nadat de vereiste werkzaamheden zijn verricht.

Wanneer het verzoek om uitstel slechts betrekking heeft op één werknemer, moet het gerechtvaardigd zijn door aanzienlijke toewijzingen in de onderneming, een bepaald technisch aspect, de specifieke kennis van bepaalde dossiers die het onmogelijk maakt voor een andere werknemer om deze te vervangen.

Als de werkgever dit bewijs niet levert, heeft hij geen echte en ernstige reden om de werknemer die weigert zijn vertrekdatum te wijzigen, te ontslaan.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Minimale werkweek van 24 uur

  Sinds 1 januari 2014 mag de wekelijkse arbeidstijd voor nieuwe contracten niet minder zijn dan 24 uur. Maar natuurlijk zijn er uitzonderingen ....

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Franse samenleving

  We helpen je de Fransen wat beter te leren begrijpen.

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention