allesfrans.com

 • Eerste sneeuw brengt veel overlast

  Met sneeuw bedekte hoogspanningskabels veroorzaken stroomuitval bij ruim 70.000 Franse huishoudens.

 • Eerste verjaardag Gele Hesjes

  Precies één jaar geleden, op 17 november 2018, maakt Frankrijk kennis met de Gele Hesjes.
 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • De taal van de Franse jeugd (2)

  De taal is constant in ontwikkeling. Bij de ene taal gaat dat sneller dan bij de andere, maar vooral de taal die de jeugd gebruikt, kent dagelijks nieuwe woorden en  (...)

  
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingWelk risico loop je bij heling?

Welk risico loop je bij heling?

maandag 5 augustus 2019 , door Hanjo

Recel de vol betekent heling, het bezit of de aankoop van iets (computer, meubels...) waarvan we weten dat het afkomstig is van een diefstal. Wanneer je je hieraan schuldig maakt, riskeert dezelfde straffen als de dief.

Het vorige artikel in deze rubriek: Wat houdt de noodtoestand in?
Beoordeling:
Bezoeken: 10
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Onder recel de vol wordt het bezit, de overdracht, verkoop of aankoop beschouwd van iets waarvan bekend is dat het gestolen is. Een voorbeeld is de aankoop van een mobiele telefoon in de wetenschap dat deze afkomstig is van zakkenrollers.

Recel is iets anders dan medeplichtigheid aan diefstal. Een persoon die de buit van een inbraak bewaart zonder eraan deel te nemen, maakt zich schuldig aan het ontvangen van gestolen goederen, en niet aan medeplichtigheid aan diefstal. De "receleur" kwam pas tussenbeide nadat de diefstal was gepleegd.

Het profiteren van de opbrengst van de verkoop van gestolen voorwerpen is ook een voorbeeld van recel.

Het heeft geen betrekking op de persoon die te goeder trouw een tweedehands goed koopt in de overtuiging dat het van de wederverkoper is.
Op een speciale website vind je een lijst van gestolen, maar nog niet door de politie teruggevonden voorwerpen. Hier kunt je controleren of het product dat je wilt kopen niet van een diefstal afkomstig is.

In het geval van een onderzoek

Een persoon die een gestolen voorwerp heeft gekocht, kan te goeder trouw worden beschouwd als hij bewijst dat hij niet op de hoogte was van de illegale herkomst van het voorwerp, bijvoorbeeld wanneer het product verpakt is en de verkoper valse facturen heeft ingediend.

De goede trouw van de koper zal tijdens het onderzoek of het proces door de rechter worden onderzocht.

Teruggave van een gestolen voorwerp

Indien er minder dan 3 jaar zijn verstreken tussen de diefstal en de ontdekking van het gestolen voorwerp, kan de rechtmatige eigenaar zijn eigendom te goeder trouw opeisen van de koper. In dit geval, als de aankoop is gedaan op een rommelmarkt of van iemand die andere soortgelijke artikelen verkoopt, moet de werkelijke eigenaar de koper terugbetalen. De procedures in dit soort zaken worden behandeld door de burgerlijke rechtbanken.

De werkelijke eigenaar kan ook schadevergoeding eisen van de wederverkoper van zijn eigendom, indien hij bewijst dat hij op de hoogte was van de frauduleuze oorsprong ervan.

Als de koper te kwader trouw is, is er geen termijn van toepassing, dan kan de eigenaar de rechtbank vragen om zijn eigendom terug te vorderen, hetzij tijdens het onderzoek, hetzij aan het einde van het proces. De koper zal worden vervolgd voor het ontvangen van gestolen goederen en zal geen terugbetaling ontvangen.

Hiervoor gebruik je het formulier N° 13488.

Sancties

De straf voor recel hangt af van de ernst van de eerste diefstal.

Indien de diefstal strafbaar is met een gevangenisstraf van 5 jaar of minder (bijvoorbeeld diefstal met licht geweld), riskeert een persoon die veroordeeld is voor recel:

 • Vijf jaar gevangenisstraf,
 • en een boete van maximaal de helft van de waarde van het betrokken onroerend goed, ongeacht het bedrag.

Wanneer de eerste diefstal ernstiger bestraft wordt, riskeert de receleur dezelfde straffen als de dief. Voor een overval met ernstig geweld kunnen de dief en de heler bijvoorbeeld worden veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf. Bovendien is dit geval de heling strafbaar met een boete tot de helft van de waarde van het betrokken goed, ongeacht het bedrag.

In alle gevallen kan de dader van een gestolen goed ook worden veroordeeld tot schadeloosstelling van de slachtoffers van de diefstal.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Allier (Bourbonnais)

  Allier is het meest noordelijke van de departementen van de regio Auvergne-Rhône-Alpes.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |