allesfrans.com

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • Code Pénal

  Het Franse wetboek van strafrecht.

 • Een deel van je woning beroepsmatig gebruiken

  Je wilt een woonruimte veranderen in een bedrijfsruimte. In dit artikel lees je er meer over.

 • De taxatie van een woning

  En taxatie kan je goede diensten bewijzen. Maar ga niet zomaar af op het eerste de beste aanbod voor een taxatie.

 • Code Pénal

  Het Franse wetboek van strafrecht.

  
BeginpaginaOverheidZorgstelselZorg en vergoedingPUMA: Algemene dekking ziektekosten

PUMA: Algemene dekking ziektekosten

donderdag 25 juli 2019 , door Hanjo

Deze sinds 2016 bestaande voorziening maakt het mogelijk om de kosten van de gezondheidszorg te dekken zonder enige onderbreking van rechten. Deze zorg wordt ook verleend in geval van een verandering in de beroepssituatie (verlies van werk), van de gezinssituatie (scheiding) of het verblijf.

Het vorige artikel in deze rubriek: Eigen kosten hospitalisatie omhoog
Beoordeling:
Bezoeken: 128
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De afkorting Puma staat voor protection universelle maladie. Ze vervangt sinds 2016 de couverture maladie universelle (CMU).

De Puma garandeert eenieder die stabiel en regelmatig in Frankrijk werkt of verblijft, het recht om zijn of haar gezondheidsuitgaven gedurende zijn of haar hele leven persoonlijk en onafgebroken te dekken.

De Puma stelt je ook in staat om in jouw ziektekostenverzekering te blijven, ook in geval van verlies van activiteit of verandering in jouw persoonlijke situatie. Zo worden periodes van inbreuk op jouw rechten vermeden.

Met de Puma zijn de voorwaarden voor dekking door de ziektekostenverzekering grotendeels versoepeld, zowel voor werknemers als voor werklozen.

Verzekerde werknemers of zelfstandigen

Voor 1 januari 2016 moest je aan bepaalde voorwaarden voldoen om jouw uitgaven te laten dekken door de ziektekostenverzekering. Als je een werknemer bent, moest je bijvoorbeeld bewijzen dat je hard genoeg hebt gewerkt. Dat is vandaag de dag niet meer het geval.

Zowel werknemers als niet-werknemers hoeven niet langer een minimumperiode te rechtvaardigen. Het enige wat ze nodig hebben is dat ze aangesloten zijn bij een verplicht socialezekerheidsstelsel.

Verzekerd zonder beroepsactiviteit

Tot 31 december 2015 kon een persoon zonder beroepsactiviteit aanspraak maken op een dekking indien hij of zij de begunstigde was van een verzekerde, wegens het behoud van zijn of haar vroegere rechten of indien hij of zij aanspraak kon maken op de basis CMU, die hij of zij elk jaar moest aanvragen.

Voortaan geniet een werkloze van de dekking van zijn of haar ziektekosten zolang hij of zij stabiel en regelmatig in Frankrijk verblijft: de aanvrager moet ten minste drie maanden onafgebroken in Frankrijk hebben verbleven. Het enige wat hij hoeft te doen is bijvoorbeeld een huurcontract of een EDF-factuur te overleggen.

Anderzijds hoeft een verzekerde die alleen maar van situatie verandert, geen administratieve formaliteiten meer te vervullen om een ziektekostenverzekering aan te vragen. Een verzekerden die van gezinssituatie (huwelijk, echtscheiding, weduwschap, enz.) of beroepsstatus veranderen hoeft niet langer maatregelen bij de ziektekostenverzekering te nemen om ervoor te zorgen dat ziektekosten gedekt blijven.

Personen zonder beroepsactiviteit die uitsluitend op grond van hun woonplaats van de Puma profiteren, kunnen worden verplicht een bijdrage te betalen onder een minimuminkomensdrempel. De bijdrage zal gebaseerd zijn op inkomsten uit kapitaal of activa (grondinkomsten, enz.).

Hier kun je het aanvraagformulier N° 15763 voor dekking van de ziektekostenverzekering op basis van woonplaatscriteria downloaden.

CMU

De invoering van de Puma leidde tot de afschaffing van de basis CMU, die geen bestaansrecht meer had. Anderzijds bleef de aanvullende CMU (de CMU-C) van kracht.

Minderjarigen

Kinderen jonger dan 18 jaar blijven de begunstigden van de verzekerde tot het einde van het jaar waarin zij 18 jaar worden, onder bepaalde voorwaarden:

 • ze moeten ten laste van de verzekerde zijn;
 • een wettelijke ouder-kindrelatie hebben met de verzekerde (ook door adoptie).

Minderjarigen van 16 jaar en ouder krijgen daarentegen automatisch een terugbetaling van hun persoonlijke gezondheidskosten zodra ze een opleiding in het hoger onderwijs volgen (universiteit, voorbereidende klassen, grandes écoles, enz.). De aansluiting wordt gemaakt met de organisatie waar de persoon tot wie hij of zij recht heeft, behoort.

Voor andere minderjarigen van 16 jaar en ouder (die geen hoger onderwijs volgen) is de procedure niet automatisch maar facultatief: zij kunnen op persoonlijke titel aanspraak maken op vergoeding van hun ziektekosten.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage met reactie(s).

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Allier Toeristisch

  Toeristische informatie van in en rond de Franse Allier.

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |