allesfrans.com
 • Franse Kerst- en Nieuwjaarswensen

  Een aantal Franstalige wensen voor een Franstalige relatie.

 • Hoeveel kW heb je nodig om te verwarmen?

  Je kunt niet zomaar een berekening maken, want er zijn veel factoren die meespelen.

 • Je bank vraagt om een TIN of een FIN

  De bank moet tegenwoordig ook een fiscaal identificatenummer bij zijn gegevens opslaan.

 • Kun je na een aanbetaling nog van een aankoop af?

  Je hebt in een winkel een koopovereenkomst getekend en mogelijk al een aanbetaling gedaan. Kan je er nog onderuit?

 • De simulator inkomstenbelasting is online

  Je kunt online het bedrag berekenen van de belasting die je in 2020 over over jouw inkomsten uit 2019 moet betalen.
  
BeginpaginaOverheidZorgstelselZorg en vergoedingPUMA: Algemene dekking ziektekosten

PUMA: Algemene dekking ziektekosten

donderdag 25 juli 2019 , door Hanjo

Deze sinds 2016 bestaande voorziening maakt het mogelijk om de kosten van de gezondheidszorg te dekken zonder enige onderbreking van rechten. Deze zorg wordt ook verleend in geval van een verandering in de beroepssituatie (verlies van werk), van de gezinssituatie (scheiding) of het verblijf.

Het vorige artikel in deze rubriek: Eigen kosten hospitalisatie omhoog
Beoordeling:
Bezoeken: 136
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De afkorting Puma staat voor protection universelle maladie. Ze vervangt sinds 2016 de couverture maladie universelle (CMU).

De Puma garandeert eenieder die stabiel en regelmatig in Frankrijk werkt of verblijft, het recht om zijn of haar gezondheidsuitgaven gedurende zijn of haar hele leven persoonlijk en onafgebroken te dekken.

De Puma stelt je ook in staat om in jouw ziektekostenverzekering te blijven, ook in geval van verlies van activiteit of verandering in jouw persoonlijke situatie. Zo worden periodes van inbreuk op jouw rechten vermeden.

Met de Puma zijn de voorwaarden voor dekking door de ziektekostenverzekering grotendeels versoepeld, zowel voor werknemers als voor werklozen.

Verzekerde werknemers of zelfstandigen

Voor 1 januari 2016 moest je aan bepaalde voorwaarden voldoen om jouw uitgaven te laten dekken door de ziektekostenverzekering. Als je een werknemer bent, moest je bijvoorbeeld bewijzen dat je hard genoeg hebt gewerkt. Dat is vandaag de dag niet meer het geval.

Zowel werknemers als niet-werknemers hoeven niet langer een minimumperiode te rechtvaardigen. Het enige wat ze nodig hebben is dat ze aangesloten zijn bij een verplicht socialezekerheidsstelsel.

Verzekerd zonder beroepsactiviteit

Tot 31 december 2015 kon een persoon zonder beroepsactiviteit aanspraak maken op een dekking indien hij of zij de begunstigde was van een verzekerde, wegens het behoud van zijn of haar vroegere rechten of indien hij of zij aanspraak kon maken op de basis CMU, die hij of zij elk jaar moest aanvragen.

Voortaan geniet een werkloze van de dekking van zijn of haar ziektekosten zolang hij of zij stabiel en regelmatig in Frankrijk verblijft: de aanvrager moet ten minste drie maanden onafgebroken in Frankrijk hebben verbleven. Het enige wat hij hoeft te doen is bijvoorbeeld een huurcontract of een EDF-factuur te overleggen.

Anderzijds hoeft een verzekerde die alleen maar van situatie verandert, geen administratieve formaliteiten meer te vervullen om een ziektekostenverzekering aan te vragen. Een verzekerden die van gezinssituatie (huwelijk, echtscheiding, weduwschap, enz.) of beroepsstatus veranderen hoeft niet langer maatregelen bij de ziektekostenverzekering te nemen om ervoor te zorgen dat ziektekosten gedekt blijven.

Personen zonder beroepsactiviteit die uitsluitend op grond van hun woonplaats van de Puma profiteren, kunnen worden verplicht een bijdrage te betalen onder een minimuminkomensdrempel. De bijdrage zal gebaseerd zijn op inkomsten uit kapitaal of activa (grondinkomsten, enz.).

Hier kun je het aanvraagformulier N° 15763 voor dekking van de ziektekostenverzekering op basis van woonplaatscriteria downloaden.

CMU

De invoering van de Puma leidde tot de afschaffing van de basis CMU, die geen bestaansrecht meer had. Anderzijds bleef de aanvullende CMU (de CMU-C) van kracht.

Minderjarigen

Kinderen jonger dan 18 jaar blijven de begunstigden van de verzekerde tot het einde van het jaar waarin zij 18 jaar worden, onder bepaalde voorwaarden:

 • ze moeten ten laste van de verzekerde zijn;
 • een wettelijke ouder-kindrelatie hebben met de verzekerde (ook door adoptie).

Minderjarigen van 16 jaar en ouder krijgen daarentegen automatisch een terugbetaling van hun persoonlijke gezondheidskosten zodra ze een opleiding in het hoger onderwijs volgen (universiteit, voorbereidende klassen, grandes écoles, enz.). De aansluiting wordt gemaakt met de organisatie waar de persoon tot wie hij of zij recht heeft, behoort.

Voor andere minderjarigen van 16 jaar en ouder (die geen hoger onderwijs volgen) is de procedure niet automatisch maar facultatief: zij kunnen op persoonlijke titel aanspraak maken op vergoeding van hun ziektekosten.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage met reactie(s).

Allesfrans, ook voor:
 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention |