allesfrans.com
 
BeginpaginaFranse samenlevingFranse publieke opinieAfkeer tegen windmolens
 

Afkeer tegen windmolens

maandag 5 augustus 2019 , door Hanjo

Te groot, te luidruchtig, te duur.... Er lijkt ook in Frankrijk steeds meer weerstand te ontstaan tegen windturbines, terwijl hun installatietempo versnelt. Maar is dat echt zo, of hebben we te maken met een luidruchtige minderheid?

Het vorige artikel in deze rubriek: Hoe tevreden zijn de Fransen met hun leven?
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 117
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De anti-windmolen beweging lijkt niet te verzwakken in Frankrijk, waar al zo’n 8.000 masten zijn geïnstalleerd. Steeds vaker is er de gang naar de rechter: zeven van de tien projecten worden nu aangevochten voor administratieve rechtbanken. En de tegenstanders bestrijken een groot gebied, van uiterst links tot uiterst rechts, van jagers tot de Liga voor de Vogelbescherming, van nucleaire voorstanders tot milieuactivisten.

"Mensen zijn wanhopig."

De voorzitter van de Fédération Environnement Durable (FED), die ongeveer 1400 lokale verenigingen vertegenwoordigt die strijden tegen een windenergieproject of de overlast van een bestaand park aan de kaak stellen, stelt dat de weerstand in heel Frankrijk groeit. De mensen zijn wanhopig, voelen zich in de steek gelaten, voelen zich niet gehoord en weten niet wat ze moeten doen.

Maar volgens France Energie Eolienne (FEE) is de situatie heel anders. Zij stellen dat er geen probleem van aanvaardbaarheid is en als bewijs stellen ze dat 80% van de mensen die in de buurt van een windpark wonen een goed beeld van windenergie heeft (een onderzoek van Harris Interactive in opdracht van FEE).
De vele demonstraties vertegenwoordigen een minderheid die haar stem weet te laten horen. Voorstanders gaan niet naar de bijeenkomsten, waardoor een "vergrootglas-effect" ontstaat dat het gevoel geeft van een massale afwijzing van windenergie in Frankrijk.

Beide kanten beschuldigen elkaar van leugens

Zodra over elkaars argumenten voor of tegen windenergie wordt gesproken, nemen de aanvallen toe. Beide partijen beschuldigen elkaar van leugens en kwade trouw. De een zou spelen op angsten, de ander zou in het resultaat van industriële lobby’s zijn. De een zou zich schuldig maken aan minachting, de ander aan juridische obstructie.

In de dorpen wordt de bevolking verscheurd. Ontevreden bewoners, in een kamp. In het andere kamp de boeren die hun akkers verhuren en een extra bron van inkomsten hebben (enkele duizenden euro’s per jaar en per windturbine) en verkozenen die naar nieuwe belastinginkomsten kijken om hun budget aan te vullen. Zo lijken de masten "dorpsoorlogen" uit te lokken, tussen degenen die gastheer zijn van windturbines en degenen die de gevolgen daarvan ondervinden.

Het onderlinge klimaat is verder verslechterd na verschillende overheidsbesluiten om de oprichting van parken te versnellen. Het meest omstreden: een decreet tot afschaffing van een bevoegdheidsniveau. Voortaan wordt het beroep rechtstreeks onderzocht door de administratieve hoven van beroep, wat twee jaar procederen moet besparen. Tegenstanders menen zo te worden ontdaan van bijna alle middelen om legaal te vechten. Het doel van de regering is om het protest het zwijgen op te leggen.

Een ramp voor de landschap

Voor de tegenstanders zijn de duizenden windturbines die op het platteland zijn geïnstalleerd in de eerste plaats een ramp voor het landschap en het erfgoed. Ze hekelen de velden in de buurt van dorpen, en de parken in zee te dicht bij de kust. "Frankrijk wordt geleidelijk geïndustrialiseerd."

Maar de voorstanders zeggen: "De mens heeft het landschap altijd veranderd. Bij het ontwerp van een park wordt rekening gehouden met de integratie van het landschap. De projecten worden bestudeerd door een departementale commissie."

Een windmolenpark zou ook overlast veroorzaken voor de bewoners, zoals het knipperen van de lichten op de masten ’s nachts en het geluidsniveau van de bladen - "een permanent snelweglawaai", ondanks de wettelijke afstand van 500 meter tussen een windturbine en woningen. De huizen zouden erdoor onverkoopbaar worden.

250 dode koeien

Andere bewoners, die klagen over frequente hoofdpijn, wijzen op de gezondheidseffecten van infrasound, laagfrequente geluiden die niet hoorbaar zijn voor het menselijk oor en die door windturbines worden uitgezonden. Maar een rapport uit 2017 van de Nationale Academie van Artsen spreekt dit tegen. Het advies wordt gedeeld door [Anses.

Koeienfokkers zien problemen in de veestapel: dieren die weigeren te worden gemolken, een daling van de melkkwaliteit en zelfs onverklaarbare sterfgevallen. In Nozay (Loire-Atlantique) beweert een boer dat hij sinds 2013 een overmatige sterfte van 250 koeien heeft waargenomen.

In een in 2017 gepubliceerde studie stelt de Ligue de protection des oiseaux ook dat een windturbine gemiddeld minstens meer dan twee vogels per jaar doodt. Dat is minder dan die door snelwegen en gebouwen, wordt dan terug geketst. Natuurlijk is er nog ruimte voor verbetering en de industrie werkt in bijvoorbeeld aan systemen die geluiden uitzenden.

Demontage en recyclage

Een ander twistpunt is de ontmanteling en recyclage van windparken, waarvan de levensduur op 20 jaar wordt geschat. De wet verplicht de initiatiefnemers wel om per mast 50.000 euro te reserveren. Maar dat is niet genoeg en er zijn geen voorziening voor demontage en recycling. Een windturbine is 1.500 ton beton, een gondel gevuld met materialen, waaronder zeldzame aardmetalen en bladen van glasvezel die niet kunnen worden gerecycled en die moeten worden begraven.

Duurder of goedkoper dan kernenergie?

De voor- en tegenstanders van windenergie staan ook tegenover elkaar voor wat betreft de kosten van de elektriciteitsproductie. "De productie van 15% van de Franse elektriciteit in 2028 kost tussen de 70 en 90 miljard euro. Het is rendabeler om te investeren in kernenergie dan in windenergie".
Maar tegenstander wijzen erop dat windturbines niet permanent draaien als de wind te licht of te sterk is, wat hun prestaties beperkt.

Tijdens de laatste aanbesteding voor windturbines op land, die in juni werd afgesloten bedroeg de aankoopprijs 63 euro per MWh. En dat is nu al goedkoper dan kernenergie, waarin ook de kosten voor de ontmanteling van de centrales niet zijn opgenomen. Voor offshore windenergie werd de laatste aanbesteding - een park van 45 windturbines voor de kust van Duinkerken - zelfs afgesloten tegen een terugkoopprijs van 44 euro per MWh. De beheerder van France Energie Eolienne ontkent echter niet dat het historische windpark duurder is. Maar beschouwt het als een essentiële overheidsinvestering om de ecologische transitie te ondersteunen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention