allesfrans.com
 
BeginpaginaWerk en inkomenEen eigen bedrijfHandelsregistersHandels- en beroepenregister
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Handels- en beroepenregister

vrijdag 2 augustus 2019 , door Hanjo

Bedrijven met een commerciële activiteit moeten zich registreren bij het handels- en bedrijvenregister om een legaal bestaan te hebben. In dit artikel vind je informatie over deze registratieformaliteit.
Registre du commerce et des sociétés

Het vorige artikel in deze rubriek: Franse kamers van koophandel
Beoordeling:
1 stem
Bezoeken: 170
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Registre du commerce et des sociétés (RCS)

Dit is een register dat een bepaalde hoeveelheid juridische informatie centraliseert. In Frankrijk moet elke natuurlijke of rechtspersoon die handelaar is, zich in dit register inschrijven.

Welke bedrijven moeten zich inschrijven?

Het Registre du commerce et des sociétés is een database van alle natuurlijke en rechtspersonen die zich bezighouden met commerciële activiteiten. Alle bedrijven met commerciële activiteiten moeten zich inschrijven op straffe van sancties. Dit omvat in het bijzonder het volgende:

 • eenmanszaken: entreprises individuelles (EI), met inbegrip van micro-entrepreneurs;
 • beperkte eenmanszaken: entreprises unipersonnelles à caractère limitée (EURL);
 • vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: sociétés à responsabilité limitée (SARL);
 • vereenvoudigde vennootschappen op aandelen: sociétés par actions simplifiées (SAS);
 • naamloze vennootschappen: sociétés anonymes (SA);
 • vennootschappen onder firma: sociétés en nom collectifs (SNC);
 • maatschappelijke organisaties: sociétés civiles;
 • economische belangengroepen: groupements d’intérêts économiques (GIE).

Wanneer moet je je inschrijven?

De registratie bij het RCS moet gebeuren tussen de maand voorafgaand aan het begin van de activiteit en de 15 dagen na het begin van de activiteit.

Voor micro-entrepreneurs moet de registratie plaatsvinden op het moment van de verklaring van activiteit (déclaration d’activité).

Hoe kun je je inschrijven?

Er zijn twee mogelijkheden beschikbaar. Je kunt contact opnemen met het Centre de formalité des entreprises (CFE) of de griffie van de Rechtbank van Koophandel (greffe du Tribunal de commerce) waarvan je afhankelijk bent.

Centre de formalité des entreprises (CFE)

De CFE’s fungeren als eerstelijnscontacten tussen de ondernemer en de overheid. Zij stellen ondernemingen in staat om op dezelfde plaats en via één enkel dossier verklaringen af te leggen over hun oprichting, wijzigingen in hun situatie of de stopzetting van hun activiteiten.

De CFE is afhankelijk van de bedrijfsaard, het rechtsstatuut en de domiciliëring van de onderneming. Procedures kunnen online worden uitgevoerd.

Greffe du Tribunal de commerce

Stuur jouw aanvraag tot registratie naar de griffie van de Rechtbank van Koophandel in het rechtsgebied van de statutaire zetel van jouw onderneming. Vul hiervoor het formulier in dat overeenkomt met de rechtsvorm van het bedrijf. Vul het dossier aan met de bewijsstukken die in de bijlage bij het formulier zijn vermeld.

Vul het formulier "immatriculation au RCS" in op de website infogreffe.fr en voeg de gevraagde bewijsstukken bij. Bedrijven moeten een kopie van hun statuten bijvoegen.

Wanneer het dossier volledig is, wordt binnen 24 uur een bewijs van inschrijving bij de RCS afgegeven door de griffie van de rechtbank van koophandel: het uittreksel extrait K (voor natuurlijke personen) of extrait K bis (voor rechtspersonen).

De kosten

De registratiekosten variëren naargelang de juridische structuur en het doel van de onderneming. Zij moeten worden betaald bij de indiening van de registratieaanvraag. Aan de registratie van een micro-entreprise zijn geen kosten verbonden; in de overige gevallen variëren de kosten van ongeveer € 25 tot € 70.

 

Bron:

Code du commerce:
- artikelen L123-1 tot L123-9-1 (registratieplicht);
- artikelen R123-1 tot R123-42 (voorwaarden);
- artikelen R113-53 tot R113-62 (inhoud van de inschrijving)

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Justitie, wetten en regels

  Artikelen over de Franse justitie, wetten en regelgeving.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2021 | SPIP | Plan | Mention