allesfrans.com

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

 • De veiligheidseisen voor een camping

  Aan een camping worden dezelfde veiligheidseisen gesteld als voor iedere voor publieke toegankelijke instelling in Frankrijk.

 • De toegankelijkheid van een camping

  De verplichting tot toegankelijkheid van instellingen die toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Minimale sanitaire eisen

  Wat vermeldt de Franse wetgeving over de minimum eisen voor een camping.

  
BeginpaginaFranse samenlevingLeven en meelevenHuisdierenAls particulier huisdieren verkopen

Als particulier huisdieren verkopen

zaterdag 3 augustus 2019 , door Hanjo

Ja, een particulier in Frankrijk mag honden of katten verkopen...

Beoordeling:
Bezoeken: 46
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Ja, een particulier mag honden of katten verkopen, maar:

 • slechts één nestje pups of kittens per jaar en per fiscale huishouding;
 • of een dier dat eerder werd gekocht.

Een persoon die een fokteefje (femelle reproductrice) bezit en haar pups of kittens verkoopt, wordt beschouwd als een fokker (éleveur). De fokactiviteit bestaat uit het houden van ten minste één fokteefje waarvan ten minste één pup of kitten wordt verkocht. Zo wordt een individu beschouwd als een fokker van de 1e verkochte pup of kitten waarvan hij de moeder bezit.

Een fokker is verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Landbouw en moet aan een aantal voorwaarden voldoen (verklaring in de prefectuur, professionele certificering, enz.), behalve:

 • als hij niet meer dan één nest pups of kittens per jaar en per fiscale huishouding verkoopt;
 • of als hij alleen honden of katten voortbrengt van een ras dat is ingeschreven in een stamboek en slechts één nest per jaar en per fiscale huishouding verkoopt.

Een individu mag ook honden of katten doneren zolang ze minstens 8 weken oud en geïdentificeerd zijn.

Elke publicatie van een aanbod van een kat of hond (vooral op het internet) moet de volgende informatie vermelden:

 • de leeftijd van het dier;
 • of het al dan niet geregistreerd is in een stamboek, afhankelijk van het feit of het een rashond of -kat is;
 • de vermelding "de race...."of "n’appartient pas à une race" afhankelijk van het feit of het dier al dan niet in een stamboek is ingeschreven. De vermelding "d’apparence...." gevolgd door een ras mag worden gebruikt als de verkoper het morfologische uiterlijk van het ras op volwassen leeftijd kan garanderen;
 • het identificatienummer van het dier in het nationale gegevensbestand fichier national d’identification des carnivores domestiques (I-cad) of het identificatienummer van het vrouwtje dat het dier heeft gebaard;
 • het aantal dieren in de worp.

De advertentie moet expliciet vermelden of het een gratis donatie of een verkoop betreft.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Bron:

Code rural et de la pêche maritime:
- artikel L212-10 (identificatie);
- artikels L214-6 tot L214-8-1 (verkoop);
- artikels D212-63 tot D212-71 (identificatie).

Reacties

Huidige bezoekers: 15

Lees ook:
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Vakantie in Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2019 | SPIP | Plan | Mention |