allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenKiesstelselStemrecht voor EU burgers
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Stemrecht voor EU burgers

Je mag als niet-Franse wel in Frankrijk stemmen

dinsdag 20 juli 2010 , door Hanjo

Bewerkt op woensdag 19 december 2018

Burgers van de EU die in Frankrijk wonen kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en/of Europese verkiezingen onder nagenoeg dezelfde voorwaarden als de Franse kiezers.

Het vorige artikel in deze rubriek: Soorten verkiezingen
Beoordeling:
Bezoeken: 2.517
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Je wordt beschouwd in Frankrijk woonachtig te zijn wanneer het continu je woon- of verblijfplaats is.

Voorwaarden om te stemmen

Burgers van de Europese Unie moeten om te stemmen in Frankrijk:

ingeschreven zijn op een kiezerslijst (liste électorale);
niet het recht ontzegd zijn om te stemmen in hun land van herkomst of in Frankrijk;
voldoen aan de overige wettelijke eisen (behalve de nationaliteit) voor kiezers in Frankrijk.
 
Burgers van de Europese Unie die zich in Frankrijk gevestigd hebben, kunnen voor de Europese verkiezingen kiezen voor welk land zij hun stemrecht willen gebruiken. Maar een EU-burger mag niet meer dan éénmaal stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement.

Inschrijving op de kiezerslijst

Burgers van de Europese Unie kunnen zich bij de burgemeester laten inschrijven op de kiezerslijst (liste électorale).
Behalve in bijzondere omstandigheden moest deze registratie worden gedaan vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan de verkiezingen. Vanaf 2019 is deze termijn echter verlengd tot 2 maanden voor de verkiezing.

Er zijn twee afzonderlijke aanvullende kiezerslijsten: een geldig voor de gemeenteraadsverkiezingen, de andere geldig voor de Europese verkiezingen.
Registratie is alleen geldig voor de Europese en/of gemeentelijke verkiezingen.
 

Je moet de volgende gegevens verstrekken:

het inschrijfformulier voor kiezers (hetzij voor de gemeenteraadsverkiezingen of voor de Europese verkiezingen) ,
bewijsstukken die ook vereist zijn om Franse burgers in te schrijven op de kiezerslijsten: legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning) geldig of vervallend in het jaar voorafgaand aan de indiening,
een justificatif d’adresse of de betaling van lokale belastingen;
een beëdigde verklaring, die varieert naar gelang van de verkiezing en is opgenomen in de registratieformulieren.
 
In sommige grotere gemeentes kun je je ook per internet inschrijven op de kiezerslijst. Je vindt de link onderaan dit artikel.

Schriftelijke verklaring

Je vult een verklaring waarin opgenomen:

je nationaliteit,
je adres in Frankrijk
dat je niet bent uitgesloten van stemrecht.
Bovendien verklaar je voor de Europese verkiezingen dat je niet in een ander land zult stemmen dan in Frankrijk.
 

Je gebruikt hiervoor de volgende formulieren:

Carte électorale

Na enige tijd zal de gemeente je een speciale kiezerskaart toesturen. Deze persoonlijke kaart geeft je het recht te stemmen voor de lokale of Europese verkiezingen. De kaart hierboven is voor mensen met de Franse nationaliteit. Hieronder een voorbeeld van de kaart voor EU-burgers die uitsluitend recht geeft tot stemmen voor de gemeenteraad en het Europees parlement.

Carte Electorale (EU burger)
Carte Electorale (EU burger)
(Klik om te bekijken)

De kaart blijft geldig tot je van de gemeente een nieuwe kaart ontvangt. Na een eerste inschrijving, ontvang je automatisch een nieuwe kaart.

Op internet: Inschrijving kiezerslijst op Internet


 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Hieronder 1 bijdrage
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention