allesfrans.com
 
BeginpaginaBelastingenRésident fiscal
 

Résident fiscal

woensdag 21 augustus 2019 , door Hanjo

Een Fransman die in het buitenland woont, wordt alleen in Frankrijk belast als hij er zijn domicile fiscal (of résidence fiscale) heeft, zijn fiscale woonplaats. De niet-ingezeten belastingplichtige heeft een speciale status.

Het vorige artikel in deze rubriek: Plus-value: het loket voor terugbetaling is open!
Beoordeling:
Bezoeken: 508
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De fiscale woonplaats mag niet worden verward met de woonplaats (domicile). Het Franse en het internationale recht voorzien in de criteria voor fiscale domiciliëring.

Wat je domicile fiscal is, hangt mede af van het bestaan van een internationaal belastingverdrag. Frankrijk heeft met een groot aantal landen internationale belastingverdragen gesloten die het mogelijk maken om de belasting tussen het land in kwestie en Frankrijk te verdelen.

In geval van een internationaal belastingverdrag hebben de regels van dit verdrag voorrang boven de regels van het Franse recht die zijn opgenomen in de Code général des impôts (CGI).

Om de fiscale woonplaats te bepalen, moet de belastingplichtige dus eerst nagaan of Frankrijk met het betrokken land een belastingverdrag heeft gesloten en of dit land een andere fiscale regeling kent dan het Franse recht.

Fiscale woonplaats naar Frans recht

De belastingplichtige heeft zijn fiscale woonplaats in Frankrijk als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

Je hebt jouw hoofdverblijfplaats in Frankrijk

Je hebt je gewone verblijfplaats, woning of hoofdverblijf in Frankrijk. Die woning moet permanent van aard zijn:

 • in het algemeen wordt een persoon geacht zijn of haar hoofdverblijf in Frankrijk te hebben wanneer hij of zij daar meer dan zes maanden per jaar verblijft;
 • maar dit criterium is niet absoluut: zo kan een Fransman die naar veel landen reist, in Frankrijk worden belast als hij daar vaker verblijft dan in elk van de andere landen waar hij naartoe reist.
Een persoon kan worden beschouwd als iemand die zijn of haar hoofdverblijfplaats in Frankrijk heeft, ook al woont hij of zij in een hotel.
Je hebt economische belangen in Frankrijk

De persoon heeft in Frankrijk het centrum van zijn of haar economische belangen.

Een voorbeeld is iemand die in Frankrijk zijn of haar belangrijkste investeringen heeft gedaan of er zijn of haar vermogen beheert.

Je oefent in Frankrijk een professionele activiteit uit

De betrokkene is in Frankrijk in loondienst of als zelfstandige werkzaam. De belastingdienst neemt alleen de hoofdactiviteit in aanmerking:

 • In principe is de hoofdactiviteit de activiteit waaraan de belastingplichtige de meeste tijd besteedt, niet de activiteit die de meeste inkomsten genereert;
 • indien de tijd billijk over de verschillende activiteiten wordt verdeeld, moet rekening worden gehouden met de activiteit die, direct of indirect, het grootste deel van de inkomsten van de belastingbetaler genereert;
 • indien de persoon een nevenactiviteit in Frankrijk uitoefent, wordt hij of zij niet geacht zijn of haar fiscale woonplaats in Frankrijk te hebben. Het is de belastingbetaler die moet bewijzen dat de activiteiten die in Frankrijk worden verricht, van bijkomstige aard zijn.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

Allesfrans, ook voor:
 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention