allesfrans.com
 
BeginpaginaVerzekeringenAeras-overeenkomst: geld lenen bij gezondheidsklachten
 

Aeras-overeenkomst: geld lenen bij gezondheidsklachten

woensdag 21 augustus 2019 , door Hanjo

De Aeras-overeenkomst, ondertekend tussen de staat, de beroepsfederaties van verzekerings- en kredietinstellingen en de verenigingen die zieke mensen en consumenten vertegenwoordigen, biedt een persoon met een ernstig gezondheidsprobleem (of iemand die in het verleden gezondheidsproblemen had) gemakkelijker toegang tot een lening.
Ze is van toepassing op consumentenleningen en vastgoed- en zakenleningen.

Beoordeling:
Bezoeken: 259
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De afkorting "AERAS" staat voor "S’assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé", zich verzekeren en lenen bij een verhoogd gezondheidsrisico.

Een kredietverstrekker kan in een aantal gevallen het afsluiten van een kredietverzekering eisen. Zonder het bestaan van de Aeras-overeenkomst zou z’n verzekering voor personen met (een geschiedenis van) ernstige gezondheidsproblemen kunnen worden geweigerd.

De overeenkomst is van toepassing in 2 belangrijke situaties:

 • zodra een persoon voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor het "droit à l’oubli" (zie kader hieronder) of om binnen het kader van het referentiesysteem te vallen;
 • wanneer uit de door de aanvrager van de lening ingevulde gezondheidsvragenlijst (voor onroerend goed en professionele leningen) blijkt dat de persoon een verhoogd gezondheidsrisico oplevert en dat zijn verzekeringsaanvraag niet kan worden aanvaard onder de standaardvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomst voor wat betreft garanties en tarieven.

Wat is het droit d’oublie?

In 2015 is de Aeras-overeenkomst in die zin gewijzigd dat "het recht om te vergeten" erin is opgenomen. Mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld, hoeven de ziekte dus niet te melden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

de kanker werd gediagnosticeerd vóór de leeftijd van 18 jaar en het therapeutisch protocol werd 5 jaar geleden beëindigd of de kanker werd gediagnosticeerd na 18 jaar en het therapeutisch protocol werd 10 jaar geleden beëindigd
de verzekeringsovereenkomst eindigt vóór de 71ste verjaardag van de kredietnemer
de gevraagde financiering bedraagt niet meer dan € 320.000.

Indien de lener de kanker desondanks aan de verzekeraar heeft gemeld, mogen de offertes voor de verzekering geen uitsluiting van dekking of aanvullende premie bevatten.

Indien de gezondheidstoestand van de aanvrager hem of haar niet toelaat een kredietverzekering tegen de gebruikelijke voorwaarden af te sluiten, start de verzekeraar of de kredietverstrekker automatisch de toepassing van de Aeras-overeenkomst.
De aanvrager hoeft geen enkele formaliteit in te vullen om het te activeren> Dat wil zeggen: de aanvrager hoeft geen specifiek dossier in te vullen om het aan te vragen.

Alle verzekeringsmaatschappijen passen automatisch de Aeras-overeenkomst toe.

Voor een consumptief krediet

Voor het consumentenkrediet garandeert de overeenkomst de vertrouwelijkheid van de gezondheidsgegevens: iedereen die voldoet aan de criteria voor het droit à l’oubli of in een situatie van verhoogde gezondheidsrisico’s (zie hierboven), kan gebruik maken van een kredietverzekering zonder dat hij of zij een gezondheidsvragenlijst moet invullen.

Het is echter noodzakelijk om aan de volgende 3 punten te voldoen:

 • niet ouder zijn dan 50 jaar;
 • het aangaan van een lening met een looptijd tot 4 jaar;
 • niet meer dan € 17.000 aan consumentenkrediet(en) te verstrekken

Voor onroerend goed of zakelijke leningen

De Aeras-overeenkomst garandeert toegang tot een verzekeringscontract onder standaardvoorwaarden, indien:

 • de persoon is gediagnosticeerd met kanker en de situatie recht geeft op het droit à l’oubli;
 • de persoon geleden heeft aan een aandoening die binnen het kader van het referentieschema (PDF) valt en een verzekeringscontract zal kunnen afsluiten onder standaardvoorwaarden na een periode die na het einde van het therapeutisch protocol aan elke aandoening is aangepast.

Voor personen die niet aan één van deze twee voorwaarden voldoen, maar die gezondheidsproblemen ondervinden of hebben ondervonden, verplicht de Aeras-overeenkomst de verzekeraar/kredietnemer om het verzekeringsaanvraagdossier verder te bestuderen, verder dan het eerste "klassieke" analyseniveau:

 1. Indien de kredietnemer niet kan worden verzekerd op grond van bestaande collectieve overeenkomsten, wordt het dossier door een gespecialiseerde medische dienst onderzocht, zonder dat de kredietnemer enige bijzondere actie hoeft te ondernemen.
 2. In geval van weigering wordt de verzekeringsaanvraag automatisch geanalyseerd op een derde niveau door medische deskundigen van een pool van verzekeraars en herverzekeraars, maar op voorwaarde dat de leningaanvraag niet hoger is dan € 320.000 en dat het verzekeringscontract afloopt voor de 71ste verjaardag van de kredietnemer.

De eindbeslissing wordt per post verzonden en in geval van een weigering moet in de brief worden vermeld op welk niveau de weigering is afgewezen, alsook de contactgegevens van de Aeras-bemiddelingscommissie.

 • De maximale termijn voor de kredietverstrekker of verzekeraar om de verzekeringsaanvraag te onderzoeken bedraagt 5 weken;
 • Wanneer een verzekeringsofferte is verzonden, is deze 4 maanden geldig;
 • De verzekeringsaanvraag kan voorzien in een uitsluiting van dekking of een aanvullende premie;
 • De lening wordt verstrekt op basis van de kredietwaardigheid van de kredietnemer.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Consument

  Wat kun je als consument in Frankrijk verwachten en wat zijn de afwijkende regels?

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

© allez-allier/allesfrans 2008-2020 | SPIP | Plan | Mention