allesfrans.com
 
BeginpaginaBouwen en verbouwenBuitenzijdeConstructieve gebreken aan de gevel
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Constructieve gebreken aan de gevel

maandag 16 september 2019 , door Hanjo

De gevel is het visitekaartje van een huis.
De gevel beschermt tegen allerlei weersomstandigheden, houdt regen en warmte tegen, trotseert stormen en is van invloed op het binnenklimaat. Invloeden van buitenaf laten altijd sporen achter. En ook schade is mogelijk.

Beoordeling:
Bezoeken: 370
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Afhankelijk van het schadebeeld zijn er verschillende maatregelen mogelijk. Daarvoor moeten de verschillende problemen op de juiste manier worden herkend en beoordeeld.

Sommige beschadigingen zijn een zichtbaar teken van normale slijtage. Ze zijn onvermijdelijk. Maar andere verschijnselen, zichtbaar op de muren, weerspiegelen problemen van structurele stabiliteit van het gebouw en/of stabiliteit van de grond. Dit kan veel werk met zich meebrengen en de inzet van een gespecialiseerd bedrijf vereisen.

Bij de pleisterlaag zijn sommige defecten te wijten aan problemen met de uitvoering, stabiliteit of slijtage. Maar vochtigheid, die het gebouw aantast en de binnenlucht vervuilt, blijft vijand nummer één. Een advies van een specialist is hier vaak essentieel om de oorzaken van deze aantastingen en de beste behandeling te bepalen.

Constructieve gebreken zichtbaar op de gevel (1...6)

(1) Haarscheurtjes

In het geval van metselwerkverbindingen zijn microfissures het gevolg van het gebruik van slecht gestabiliseerde blokken of een verkeerde montage (voegen te breed, verkeerde dosering, te snel gedroogd).

(2) Horizontale scheuren

Fissures horizontales bevinden zich ter hoogte van of iets boven de vloer en zijn het gevolg van vervorming of rotatie van de vloer aan de horizontale muurverankering.

(3) Hoek het verdelen

Onvoldoende bescherming is de oorzaak van éclatement des angles het verschijnen van door vocht gecorrodeerde versterkingen (carbonatatie van het beton).

(4) Verticale scheuren

Gelegen op de hoeken van de constructie, wijzen op een defect in de verticale verankering.

(5) Schuine scheuren

In wandhoeken zijn fissures obliques te wijten aan de instabiliteit van de grond of de fundering van de constructie die structurele bewegingen veroorzaakt. In de hoek van venster- of deuropeningen zijn ze afkomstig van een slechte verticale verbinding.

(6) Kleine scheurtjes

Zowel horizontaal als verticaal zijn petites fissures meestal te wijten aan heterogene metselwerkelementen met een verschillend hygrothermisch gedrag (zoals lateien).

De sporen van veroudering van de gevel (7...14)

(7) Uitzettingsvoeg

Een zwak punt is de overgang tussen twee aangrenzende bouwwerken (een joint de dilatation) waar vocht doorheen infiltreert en schade veroorzaakt.

(8) Bescherming van de bovenzijde van de muur

Als de protection des têtes de mur zijn rol niet meer vervult, leidt waterinfiltratie tot lekkages in de gevel. De muur muur vaak langdurig vochtig, waardoor schade kan ontstaan door aangroeiing van mos en algen.

(9) Daklekkage

Fuite de toiture kan vochtstrepen achterlaten die de gevel in de goot laten en de stuclaag op de lange termijn beschadigen.

(10) Donkere plekken

Vaak als gevolg van waterinfiltratie wijzen taches sombres op een gebied dat slecht beschermd of niet waterdicht is (zoals onder een balkon of plat dak).

(11) Inmetselingen

Bij rolluiken of hekwerken zijn scellements de zwakke punten die moeten worden bewaakt. Door roestvorming markeren ze de gevel met lelijke kleuren en kunnen ze zelfs de gevel doen barsten.

(12) Vuil

Rond en onder de vensterbanken weerspiegelen salissures een defect waardoor het water langs de gevel wegstroomt in plaats van verder van de muur te worden afgevoerd.

(13) Erosie

De wind beschadigt de steen door érosion, vooral in de hoeken. Temperatuursverschillen kunnen ook de oorzaak zijn van het afbreken (uitzetting, barsten).

(14) Regenwaterafvoerkanalen

Wanneer de gouttières en de descentes d’eaux pluviales lekken, beschadigen ze uiteindelijk de oppervlaktecoating en impregneren ze de muur met vocht.

Vochtgerelateerde aandoeningen (15...17)

(15) Uitslag (efflorescentie)

Efflorescences veroorzaakt witachtige strepen die het gevolg zijn van waterinfiltratie met minerale zouten die op het oppervlak van de coating kristalliseren.

(16) Capillaire werking

Van nature stijgt het vocht uit de grond op door de voeten van muren waarvan de waterdichtheid niet langer effectief is (remontées capillaires).

(17) Schimmels, mossen, algen en korstmossen

Moisissures, mousses, algues en lichens ontwikkelen zich op het oppervlak van een verf of coating wanneer deze constant vochtig is.

Schade aan de pleisterlaag (18...22)

(18) Kleurschakering

Nuançage is een verandering in kleur of een verandering in tint. Het is een fenomeen dat ontstaat door hoge UV-blootstelling, in het geval van slechte kwaliteit of te gevoelige verf (geel of pastelkleur).

(19) Kalkuitslag

Een witachtige en poederachtige substantie verschijnt op de gevel. Farinage kan een verf zijn die te gepigmenteerd is, van slechte kwaliteit of die niet bedoeld was voor gebruik buitenshuis.

(20) Afbladderen

De coating schilt eraf, trekt krom, vormt blaren of klinkt hol. Deze pathologie verraadt een slechte samenwerking tussen de drager en de coating veroorzaakt door een slechte hechting tijdens het aanbrengen (drager te droog, slecht gedoseerd bindmiddel). Men spreekt van décollement.

(21) Zwemen in metselwerk

Spectre de maçonnerie verschijnen ongemerkt door de afwerkingsverf, vaak door gebruik van een voor de ondergrond ongeschikte verfsoort.

(22) Barstvorming (craquelering)

Faïençage, vaak in de vorm van een spinnenweb (haarscheurtjes < 0,2mm), komt het door een overdadig pleisterwerk of een te snelle droging bij het aanbrengen van de coating of een te natte coating. is een veroudering met vorming van oppervlakkige haarscheurtjes die doorgaans de vorm van een min of meer dicht net (spinnenweb) hebben. In geval van mortels is barstvorming gewoonlijk toe te schrijven aan een oppervlak rijk aan cement en/of fijne deeltjes (cementhuid) en/of aan een snelle uitdroging. Het wordt in het Nederlands ook wel faiencering genoemd.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Medisch

  Naar de dokter, de specialist, het ziekenhuis. Hoe werkt de zorgverzekering en hoe kom ik aan een nieuwe bril?

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Overheid

  Wat maakt de Franse overheid zoveel anders.

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention