allesfrans.com
 
BeginpaginaMedischVoorzieningenCPAM: het basiszorgverzekeringsfonds
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

CPAM: het basiszorgverzekeringsfonds

zondag 22 september 2019 , door Hanjo

Elk Frans departement heeft minstens één CPAM, een Caisse Primaire d’Assurance Maladie, maar sommige departementen hebben er meerdere. Dit is bijvoorbeeld het geval in het departement Nord, dat er 4 heeft en in Pas-de-Calais, dat twee caisses heeft. Zo zijn er 102 CPAM’s. Haar werknemers zijn niet aangesloten bij de ambtenarenregeling en vallen onder de nationale collectieve arbeidsovereenkomst voor het personeel van de socialezekerheidsorganen. Een CPAM is een privaatrechtelijke orgaan.

Het vorige artikel in deze rubriek: Commission des usagers (CDU)
Beoordeling:
Bezoeken: 561
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Geschiedenis

Verordeningen in 19 oktober 1945, uitgevaardigd door de regering van generaal de Gaulle, richtten een sociale zekerheidsorganisatie op. De verordeningen voegen alle vroegere verzekeringen (gezondheid, pensioen, enz.) samen. Zij voorzien in het beginsel van "beheer van de socialezekerheidsorganen door de betrokkenen".

Met de stijging van de levensverwachting, de ontwikkeling van de medische vooruitgang en de verbetering van de pensioenen komt de Franse sociale zekerheid al snel in financiële moeilijkheden. Om dit op te vangen werd in 1967 een scheiding ingevoerd in autonome takken: ziekte, familie en ouderdom. Elke tak is dan verantwoordelijk voor zijn eigen middelen en uitgaven.

Een hervorming van 1996 brengt een nieuwe keten van verantwoordelijkheden met zich mee tussen de actoren van de sociale bescherming: de regering, het parlement, de beheerders van de sociale zekerheidsstelsels, de gezondheidszorgberoepen en de sociale zekerheidsinstellingen.

Een hervorming die in 2004 werd aangenomen, heeft tot doel het stelsel van ziektekostenverzekeringen te beschermen en tegelijkertijd de grondbeginselen ervan te behouden en te consolideren: gelijke toegang tot zorg, kwaliteit van de zorg en solidariteit.

Taken

De taken van een CPAM zijn de volgende:

 • Verbind de verzekerden en beheer hun rechten op de ziektekostenverzekering met elkaar.
 • Verwerken van de zorgformulieren en zorgen voor de verstrekking van ziektekostenverzekeringen en gezondheids- en ongevallenuitkeringen (vergoeding van zorg, betaling van dagvergoedingen, voorschot op medische kosten aan CMU-begunstigden, etc.).
 • Jaarlijks, in samenwerking met gezondheidswerkers, een actieplan voor risicomanagement implementeren.
 • Ontwikkeling van een preventie- en gezondheidsbevorderingsbeleid (screening op kanker, handicaps, enz.).
 • Zorgen voor een beleid van gezondheids- en sociale actie door middel van individuele hulp aan verzekerden en collectieve hulp aan verenigingen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

 • Dekking medische zorg in de Auvergne

  In welke gebieden van de Auvergne is onvoldoende eerste medische zorg en hoe vaak is de dichtstbijzijnde huisarts meer dan 10 minuten verwijderd?

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

 • Nieuws

  Enkele subrubrieken met nieuwsberichten.

 • Verkeer en vervoer

  Afwijkende verkeersregels, autokeuring, invoeren van een auto

Allesfrans, ook voor:
 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Werk en inkomen

  Werken in Frankrijk. Wat weten wij erover?

 • Diensten

  Verschillende soorten dienstverlening.

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention