allesfrans.com
 
BeginpaginaJustitie, wetten en regelsWetgevingNieuwe rechten voor beschermde meerderjarigen
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Nieuwe rechten voor beschermde meerderjarigen

woensdag 25 september 2019 , door Hanjo

Stemrecht, recht om te trouwen, het recht om een partnerschap aan te gaan, het recht om te scheiden.

Het vorige artikel in deze rubriek: Mishandeling van huisdieren
Beoordeling:
Bezoeken: 132
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Wat is een majeur protégé?

Een majeur protégé is een persoon die door een rechter onder voogdij, curatorschap of rechtsbescherming wordt geplaatst vanwege zijn of haar lichamelijke of geestelijke toestand (ziekte, handicap, verlamming, psychiatrische stoornissen, enz.).

[Lees meer...]

Voogdij (tutelle) is een gerechtelijke maatregel die bedoeld is om een volwassen persoon en/of zijn vermogen of een deel ervan te beschermen als hij niet meer in staat is om zijn eigen belangen te beschermen.

Curatele (curatelle) is een juridische maatregel die bedoeld is om een volwassen persoon te beschermen die, zonder zelf niet in staat te zijn te handelen, in bepaalde handelingen van zijn dagelijks leven moet worden geadviseerd of gecontroleerd.

Maatregelen voor sociale ondersteuning op maat zijn bedoeld om volwassenen te helpen die niet in hun mogelijkheden worden belemmerd, maar die in grote sociale moeilijkheden verkeren en sociale uitkeringen ontvangen.

Er worden gerechtelijke ondersteuningsmaatregelen genomen om de autonomie van een volwassene bij het beheer van zijn of haar middelen te herstellen: een juridische vertegenwoordiger voor de bescherming van volwassenen ontvangt en beheert alle of een deel van de sociale uitkeringen van de persoon in kwestie.

Gezinsbevoegdheid (habilitation familiale) is ontwikkeld om de procedures te vereenvoudigen voor de familieleden van een persoon die zich in een staat bevindt die een beschermende maatregel vereist.

De rechtsbescherming (sauvegarde de justice) is een maatregel voor de korte termijn die het mogelijk maakt dat een volwassene zich kan laten vertegenwoordigen om bepaalde handelingen te verrichten.

[Verberg de tekst]

Stemrecht

Het stemrecht kan nu worden uitgeoefend onder dezelfde voorwaarden als andere meerderjarige personen die onder voogdij of curatele zijn geplaatst, volwassenen die in aanmerking komen voor maatregelen van persoonlijke sociale ondersteuning, juridische bijstand, toestemming van het gezin of juridische bescherming.

Deze beschermde volwassenen kunnen een volmacht geven, mits deze delegatie niet in het belang is van de persoon die hen beschermt.

Opgelet:

Je moet je uiterlijk op vrijdag 7 februari 2020 op de kiezerslijsten inschrijven om te kunnen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 15 en 22 maart 2020.

Huwelijksrechten

Personen onder voogdij of curatele kunnen nu trouwen, een partnerschap aangaan of scheiden zonder voorafgaande toestemming van de rechter, door hun voogd of curator in te lichten.

De voor de beschermingsmaatregel verantwoordelijke persoon kan echter bezwaar maken indien de omstandigheden dit vereisen. Zij kunnen ook een eigen huwelijksovereenkomst sluiten om de belangen van de beschermde volwassene te beschermen.

 

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Een (t)huis in Frankrijk

  Artikelen die betrekking hebben op het zoeken, vinden, kopen en bewonen van een huis in Frankrijk.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

Allesfrans, ook voor:
 • Bouwen en verbouwen

  Alles over het bouwen en verbouwen van jouw huis in Frankrijk en hulp met de benamingen.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

 • Reizen naar/door Frankrijk

  Genieten, maar je ook aan de regels houden...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention