allesfrans.com
 
BeginpaginaMedischVoorzieningenCommission des usagers (CDU)
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Commission des usagers (CDU)

vrijdag 4 oktober 2019 , door Hanjo

In geval van een geschil met een (openbaar of particulier) gezondheidsinstituut is het mogelijk om de zaak voor te leggen aan de gebruikerscommissie (CDU), die in elke instelling bestaat.

Het vorige artikel in deze rubriek: Commissie voor bemiddeling en schadevergoeding bij medische ongevallen (CCI)
Beoordeling:
Bezoeken: 48
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

De Commission des usagers (CDU) heette vroeger de commissie voor de betrekkingen met de gebruikers en de kwaliteit van de dienstverlening (CRUQPC). Ze ziet erop toe dat de rechten van de gebruikers worden gerespecteerd en vergemakkelijkt hun handelen. Er is er een in elke faciliteit voor de volksgezondheid.

De commissie behandelt geschillen met betrekking tot het beleid om patiënten te ontvangen en te verzorgen.

De CDU onderzoekt ingediende klachten ten minste eenmaal per kwartaal. Ze informeert de gebruikers over de rechtsmiddelen en bemiddelingsprocedures waarover zij beschikken.

De commissie is ook verantwoordelijk voor het doen van voorstellen aan het management van de instelling om de opvang en verzorging van patiënten en hun families te verbeteren.

Samenstelling

De commissie is samengesteld uit de volgende personen:

 • een wettelijke vertegenwoordiger van de vestiging of de persoon die hij/zij daartoe aanstelt;
 • 2 bemiddelaars en hun plaatsvervangers, benoemd door de wettelijke vertegenwoordiger van de instelling;
 • 2 vertegenwoordigers van de gebruikers en hun plaatsvervangers, aangewezen door de directeur-generaal van het Regionaal Gezondheidsagentschap (ARS).

Afhankelijk van het feit of het een publieke of private instelling is, kunnen er extra personen aan de commissie worden toegevoegd.

Een klacht deponeren

Alvorens de patiënt zich tot de commissie wendt, kan hij mondeling commentaar geven aan de verantwoordelijke van de dienst van het ziekenhuis waar hij of zij werd opgenomen.

Als dit niet mogelijk is of als de patiënt niet tevreden is met de uitleg, wordt hij/zij geïnformeerd over de middelen waarover hij/zij beschikt:

 • om een klacht of schriftelijke klacht rechtstreeks tot de wettelijke vertegenwoordiger van de instelling te richten;
 • of zijn of haar klacht of vordering schriftelijk te laten vastleggen, voor doorzending aan de wettelijke vertegenwoordiger van de instelling. In dat geval moet onverwijld een kopie van het document worden overhandigd.

Het welkomstboekje, dat aan alle gehospitaliseerde personen wordt gegeven, vermeldt de lijst met namen van CDU-leden, evenals de beroepsmogelijkheden die de instelling heeft.

Wie kan een zaak aanhangig maken?

De mogelijkheid bestaat voor:

 • de gebruiker, de gehospitaliseerde patiënt of een familielid. In dat geval is de wettelijke vertegenwoordiger van de instelling verplicht deze personen te informeren over hun recht om de zaak aan de commissie voor te leggen;
 • de wettelijke vertegenwoordiger van de instelling, bij wie alle klachten die aan de diensten worden gericht, eindigen.

Hoe is het verloop

Alle klachten en schriftelijke claims gericht aan de instelling worden doorgestuurd naar haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze antwoordt zo spoedig mogelijk en stelt de klager in kennis van de mogelijkheid om de zaak aan een bemiddelaar voor te leggen, of deelt de betrokkene mee dat hij of zij dit doet.

Opmerking

De wettelijke vertegenwoordiger van de instelling is verplicht om de persoon die het beroep instelt, vóór de vergadering met een bemiddelaar te informeren dat hij of zij zich kan laten vergezellen door een vertegenwoordiger van de gebruikers (lid van de commissie).

De bemiddelaar moet binnen 8 dagen na de verwijzing met de klager vergaderen, tenzij de klager daartoe niet in staat is.

Indien de klacht wordt ingediend door een gehospitaliseerde persoon, dient zijn of haar gehoor zoveel mogelijk plaats te vinden voor zijn of haar ontslag uit het ziekenhuis.

De bemiddelaar kan ook de familieleden van de patiënt ontmoeten indien hij of zij dit nuttig acht of op hun verzoek.

De bemiddelaar zendt het verslag van de hoorzitting binnen 8 dagen toe aan de andere leden van de commissie en aan de klager.

De leden van de commissie kunnen ook verzoeken om een vergadering met de klager.

Actie van de commissie

De commissie doet aanbevelingen om het geschil op te lossen of om de gebruiker op de hoogte te brengen van de bemiddelings- of beroepsprocedures waarover hij of zij beschikt.

Zij kan ook een met redenen omkleed advies uitbrengen om het dossier te sluiten.

De vertegenwoordiger van de instelling moet de gebruiker binnen 8 dagen na de beraadslaging antwoorden en daarbij het advies van de commissie aan de brief toevoegen.

 

Lees ook:

Het volgende artikel in deze rubriek:

Reacties
Jouw bijdrage...
Wie ben je?
Je bericht

In dit formulier mag je deze codes gebruiken: [->url] {{vetschrift}} {cursief} <quote> <code> en de HTML codes: <q> <del> <ins>. Om een paragraaf aan te maken voeg je gewoon lege regels toe.

 

Allesfrans, ook voor:
 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Onze ervaringen

  Onze ervaringen en projecten. De plannen en hun uitvoering.

Allesfrans, ook voor:
 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention