allesfrans.com
 
BeginpaginaOverheidOverheid algemeenUitkeringen, toeslagen en kortingenBijstand waar je mogelijk recht op hebt
 
Deze informatie kan verouderd zijn!

Bijstand waar je mogelijk recht op hebt

vrijdag 25 oktober 2019 , door Hanjo

Een website laat bijdragers aan de Franse sociale zekerheid en in het bijzonder de zelfstandigen toe om in één klik alle bijstand te vinden waarop ze recht zouden kunnen hebben.

Het vorige artikel in deze rubriek: Ken jij de "chèque numérique"?
Beoordeling:
Bezoeken: 677
 • Druk dit artikel af
 • Email
 • Reactie
 • RSS

Op het overheidsportaal mesdroitssociaux vind je gepersonaliseerde informatie over jouw sociale rechten. Je kunt je hiervoor op de site aanmelden met France Connect, maar je kunt ook alle benodigde gegevens invoeren zonder je aan te melden.

Over sommige uitkeringen vind je meer informatie op de ze site. Je ziet dit door de (i) die naast de afkorting verschijnt.

Ziektekostenverzekering, kinderbijslag,....

De portaalsite stelt je in staat om jouw sociale rechten te simuleren, zoals die van de sociale zekerheid, gezondheid, gezin, huisvesting, solidariteit en pensioen, maar niet dat alleen. Je vindt er ook sociale voordelen die verband houden met de tewerkstelling zoals de werkbonus, (persoonlijke) activiteitenrekening en werkloosheidsuitkering.

Jouw rechten op het gebied van gezondheid

 • Hulp bij de betaling van een gezondheidssupplement (ACS);
 • Aanvullende universele ziektekostenverzekering (CMU-C);
 • Aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering (ASI)

Jouw rechten met betrekking tot het gezin

 • Gezinstoelagen (AF)
 • Familietoeslag (CF)
 • Uitkering bij gezinsondersteuning (ASF)
 • Basisuitkering (PAJE)

Jouw rechten met betrekking tot huisvesting

 • Hulp bij huisvesting (AL)

Jouw pensioenrechten

 • Solidariteitsuitkering voor ouderen (ASPA)

Jouw rechten inzake solidariteit

 • Inkomen uit actieve solidariteit (RSA);
 • Uitkering voor gehandicapte volwassenen (AAH)

Jouw rechten rond tewerkstelling

 • Activiteitstoeslag (PPA);
 • Specifieke solidariteitsuitkering (ASS)

Op internet: mesdroitssociaux


 

Reacties
 

Allesfrans, ook voor:
 • Franse taal

  Wat wetenswaardigheden over de Franse taal

 • Tuinrecepten

  AllesFrans, ook voor tuinrecepten: recepten voor en uit de tuin.

 • Geld en bank

  Hoe betaal je in Frankrijk je rekeningen?

 • Energie

  Elektriciteit, olie, gas, kolen, zonne-energie, maar ook water.

Allesfrans, ook voor:
 • Belastingen

  Met welke Franse belastingen heb je te maken en met welke in je vaderland.

 • Frankrijk, het land

  Informatie over het land Frankrijk met vooral geografische gegevens.

 • Verzekeringen

  Waar wijkt een Franse verzekering af van de Nederlandse...

© allez-allier/allesfrans 2008-2022 | SPIP | Plan | Mention